برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

درآمد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح زیر تعیین می‌شود:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه – میزان تضمین شرکت در مناقصه بر حسب آورد هزینه اجرای کار تا یکصد میلیون ریال 5 درصد، مازاد بر یکصد میلیون ریال تا مبلغ 10000 میلیون ریال بعدی برابر 5/0 درصد، مازاد بر 10000 میلیون ریال تا 1000000 میلیون ریال برابر برا 3/0 درصد، مازاد بر 1000000 میلیون ریال…

قرارداد پیمانکاری

شرح وظایف و جایگاه سازمانی مشاوردر قرارداد پیمانکاری

شرح وظایف و جایگاه سازمانی مشاوردر قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری کارفرما (واگذارنده کار) برای اجرای ساخت پروژه‌های بزرگ صنعتی و تخصصی (سدسازی، جاده‌سازی، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، اسکله و بندرسازی، ایجاد بنا و بنیه، شهرسازی و …) قبل از شروع عملیات پروژه، نیاز به مطالعه و طراحی دارد، بدین منظور جهت نیل به این اهداف با شخص…

قرارداد بلند مدت

انواع قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

انواع قراردادهای بلندمدت پیمانکاری انواع قراردادهای بلندمدت پیمانکاری  پیمان بلندمدت استاندارد ایران، «پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات (یا ترکیبی از دارایی‌ها یا خدمات توأماً یک پروژه را تشکل دهد) منتقل می‌شود و مدت زمان لازم برای تکمیل پیمان عمدتاً چنان بلندمدت تلقی می‌گردد که معمولاً…

درآمد

نکات مهم حسابداری مبادلات خارجی

نکات مهم حسابداری مبادلات خارجی   نکات مهمی که در حسابداری مبادلات خارجی وجود دارد، تغییرات و نوسانات نرخ ارز می‌باشد. اگر کالای خریداری یا فروش رفته در عملیات خارجی در همان روز مبادله با ارز تسویه شود. نرخ تسعیر به عنوان نرخ روز (عبارت است از نرخ تسعیر ارز در یک روز معین برای…

درآمد

اهداف کلی حسابداری مبادلات ارز

اهداف کلی حسابداری مبادلات ارز* اهداف کلی شناخت عملیات مربوط به مبادلات ارزش (خرید و فروش خارجی) * اهداف رفتاری از شما انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل بتوانید به سؤالات زیر پاسخ دهید: 1. نحوه ثبت و اندازه‌گیری دارایی و بدهی ارزی در تاریخ گزارشگری کدام است؟ 2. نحوه کاهش خطر در پیمان…

درآمد

سیستم حسابداری اجرای طرح به روش «درصد پیشرفت کار» در دفاتر کارفرما

سیستم حسابداری اجرای طرح به روش «درصد پیشرفت کار» در دفاتر کارفرما به شرح زیر خواهد بود: نام حساب بدهکار نام حساب بستانکار هزینه مطالعات طرح، تهیه نقشه، و هزینه درج آگهی مناقصه … l مخارج مقدماتی طرح l وجوه نقد فروش اسناد مناقصه در مواردی که توسط مهندسین مشاور انجام گیرد l ثبت ندارد…

درآمد

سیستم حسابداری اجرای طرح به روش «کار تکمیل شده» در دفاتر کارفرما

سیستم حسابداری اجرای طرح به روش «کار تکمیل شده» در دفاتر کارفرما به شرح زیر می‌باشد. سیستم حسابداری اجرای طرح به روش «کار تکمیل شده» در دفاتر کارفرما به شرح زیر می‌باشد. نام حساب بدهکار نام حساب بستانکار هزینه مطالعات اولیه و تفصیلی طرح، پرداخت درج آگهی مناقصه … l مخارج مقدماتی طرح l وجوه…

درآمد

سیستم حسابداری اجرای طرح به روش «درصد پیشرفت کار» در دفاتر کارفرما

سیستم حسابداری اجرای طرح به روش «درصد پیشرفت کار» در دفاتر کارفرما به شرح زیر خواهد بود: نام حساب بدهکار نام حساب بستانکار هزینه مطالعات طرح، تهیه نقشه، و هزینه درج آگهی مناقصه …  مخارج مقدماتی طرح  وجوه نقد فروش اسناد مناقصه در مواردی که توسط مهندسین مشاور انجام گیرد  ثبت ندارد…

درآمد

شناخت درامد در زمان تکمیل تولید

شناخت درامد در زمان تکمیل تولید برخی از تولیدات که دارای بازاری تحت کنترل بوده، و با یک قیمت تثبیت شده قابلیت تبدیل را دارا می‌باشند، اگر شواهد کافی و قابل اتکار برای اندازه‌گیری ارزش بازار آنها وجود داشته باشد، می‌توان در هنگام تکمیل تولید[1] درآمد را شناسایی نمود. به طور مثال، چنان‌چه قیمت محصولات…

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

مخاطرات ذاتی پیمان فراتر از مخاطرات عادی[1] (احتمال زیان واحد پیمانکاری) تجاری باشد, اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار

مخاطرات ذاتی پیمان فراتر از مخاطرات عادی[1] (احتمال زیان واحد پیمانکاری) تجاری باشد.  اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار معیار تعیین اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار بر مبنای روش‌های متداولی که در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری وجود دارد، به شرح زیر است: الف – اندازه‌گیری بر اساس ورودی‌های پیمان[2] این گونه اندازه‌گیری‌ها در ارتباط با هزینه‌ها یا اقدامات تخصیص…

درآمد

طبق اصول پذیرفت شده حسابداری، در صورت احراز شرایط زیر تعیین میزان درآمد و هزینه به روش درصد پیشرفت کار انجام می‌گیرد:[1]

طبق اصول پذیرفت شده حسابداری، در صورت احراز شرایط زیر تعیین میزان درآمد و هزینه به روش درصد پیشرفت کار انجام می‌گیرد:[1] حقوق، مسئولیت قابل اجرا در پیمان، شرایط و مبلغ پیمان به گونه‌ای مشخص برای طرفین (پیمانکار، کارفرما) به صراحت قابل تعیین باشد. تأمین ایفای تعهدات پیمان برای کارفرما قابل انتظار باشد. تعهدات پیمان…

درآمد

در باره ضوابط بکارگیری شناسایی درآمد حسابداری پیمانکاری بلندمدت چنین بیان می‌دارد:

 در باره ضوابط به کارگیری شناسایی درآمد حسابداری پیمانکاری بلندمدت چنین بیان می‌دارد:     «زمانی که برآورد مخارج برای تکمیل پیمان و هم‌چنین تعیین میزان پیشرفت عملیات تکمیل قرارداد بلندمدت پیمان به طور معقول و قابل اعتماد، قابل اندازه‌گیری باشد به کارگیری روش درصد پیشرفت کار نسبت به کار تکمیل شده مرجح می‌باشد و…

تحویل موقت پیمانکار

انتخاب روش شناسایی درآمد پیمانکاری

انتخاب روش شناسایی درآمد پیمانکاری مدیریت واحد تجاری جهت تعیین میزان درآمد و هزینه دوله غالباً به گونه‌ای عمل می‌نماید که با نوع عملیات واحد تجاری صنعت مورد فعالیت تناسب داشته، همانطوری‌که برای دارایی‌های استهلاک‌پذیر یا ارزشیابی موجودی‌ها، روش‌های خاص را مورد بررسی قرار داده و یکی از روش‌ها را نسبت به دیگری ترجیح می‌دهد،…

تحویل موقت پیمانکار

l برآورد سود ناخالص پیمان: از تفاوت درآمد شناسایی شده هر دوره مالی با هزینه‌های واقع شده طی دوره (مواد، دستمزد و سربار ساخت) مالی بدست می‌آید.

l برآورد سود ناخالص پیمان: از تفاوت درآمد شناسایی شده هر دوره مالی با هزینه‌های واقع شده طی دوره (مواد، دستمزد و سربار ساخت) مالی بدست می‌آید. l کار تکمیل شده: چنان‌چه در مواردی، برآورد مخارج جهت تکمیل پیمان برای واحد تجاری به طور معقول قابل اندازه‌گیری نباشد و سود تحصیل شده در اثر انجام…

تحویل موقت پیمانکار

در روش درصد پیشرفت کار درآمد هزینه‌ها و سود ناخالص به تدریج در پایان هر دوره مالی به تناسب پیشرفت کار اندازه‌گیری و شناسایی می‌گردد. در این روش چنان‌چه برآورد مخارج لازم برای تکمیل پیمان به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد، شناسایی سود ناخالص در پایان هر دوره مالی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

در روش درصد پیشرفت کار، درآمد، هزینه‌ها و سود ناخالص به تدریج در پایان هر دوره مالی به تناسب پیشرفت کار اندازه‌گیری و شناسایی می‌گردد. در این روش چنان‌چه برآورد مخارج لازم برای تکمیل پیمان به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد، شناسایی سود ناخالص در پایان هر دوره مالی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:ش برآورد…

تحویل موقت پیمانکار

. بیانیه شماره 9 استاندارد حسابداری سازمان ایران در باره ضوابط بکارگیری شناسایی درآمد و هزینه چنین بیان می‌دارد:

بیانیه شماره 9 استاندارد حسابداری سازمان ایران در باره ضوابط به کارگیری شناسایی درآمد و هزینه چنین بیان می‌دارد:   هرگاه ماحصل یک پیمان بلندمدت را بتوان به گونه‌ای قابل اتکاء برآورد کرد، درآمد و هزینه‌های مرتبط با پیمان را باید با مراجعه به مرحله تکمیل عملیات پیمان در تاریخ ترازنامه به ترتیب به عنوان…