برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

حقوق ازآنجاکه بعضی از مسئولین مالیاتی درمورد مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دفاتراسناد رسمی با ابهام مواجه بوده ازطرفی گویا برخی حوزه های مالیاتی هنوز از مفاد

مالیات حقوق سردفتران

بخشنامه: 30/5/3599/46546 – مالیات حقوق سردفتران *مالیات حقوق سردفتران     شماره:46546/3599/5/30 تاریخ: 09/08/1372 پیوست: مالیات حقوق سردفتران ازآنجاکه بعضی از مسئولین مالیاتی درمورد مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دفاتراسناد رسمی با ابهام مواجه بوده ازطرفی گویا برخی حوزه های مالیاتی هنوز از مفاد قانون اصلاح پاره ای ازمواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران…

توقف عملیات اجرایی به علت نقض رای توسط شورا

بخشنامه 30/5/3442/41000 توقف عملیات اجرایی به علت نقض رای توسط شورا

بخشنامه مالیاتی 30/5/3442/41000 *توقف عملیات اجرایی به علت نقض رای توسط شورا       شماره:41000/3442/5/30 تاریخ: 12/08/1372 پیوست:   نظر به اینکه درخصوص اجرای ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و بطور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرائی پس از صدور آراء شورایعالی مالیاتی کرارا…

احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

بخشنامه 30/5/3544/43672 احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

بخشنامه مالیاتی 30/5/3544/43672 *احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای   شماره:43672/3544/5/30 تاریخ: 26/08/1372 پیوست:   بطوریکه اطلاع دارند مقررات ماده 132قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به واحدهای تولیدی که از3/12/1366 لغایت پایان سال 1370 برای آنهاپروانه یاکارت تاسیس از وزارتخانه های ذیربط صادر و حائز…

معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری - صنایع روستایی

بخشنامه مالیاتی 30/5/3635/46646 معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی

بخشنامه مالیاتی 30/5/3635/46646 *معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری – صنایع روستایی   شماره: 46646 /3635/5/30 تاریخ: 10/09/1372 پیوست: نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای معافیتهای مالیاتی مقرردرتبصره 6 ماده 132اصلاحی موضوع ماده     35قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 وهمچنین قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای مامورین تشخیص مالیاتی ابهاماتی مطرح است .…

بخشنامه

بخشنامه: 50184 نحوه معرفی وثیقه

بخشنامه مالیاتی معرفی وثیقه بخشنامه: 50184 *نحوه معرفی وثیقه   شماره: 50184 تاریخ: 29/09/1372 پیوست:   چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که یکی ازموجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورایعالی مالیاتی است ونحوه معرفی وثیقه ازلحاظ اینکه…

لزوم نظر شورایعالی مالیاتی در صدور رای

بخشنامه 30/4/13103/58536 لزوم نظر شورایعالی مالیاتی در صدور رای

بخشنامه مالیاتی 30/4/13103/58536 *لزوم نظر شورایعالی مالیاتی در صدور رای   شماره: 58536/13103/4/30 تاریخ: 16/11/1372 پیوست:   اداره کل بقرار مسموع بعضی ازهیاتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظرشعب شورایعالی مالیاتی در صدور رای نادیده گرفته و از این جهت علاوه براینکه…

بخشنامه

بخشنامه 30/5/4638/60048 فقط فک رهن، اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی نمیباشد

بخشنامه مالیاتی 30/5/4638/60048 *فقط فک رهن، اسناد رسمی مستلزم اخذ گواهی نمیباشد   شماره: 60048-4638-5-30 تاریخ: 24-11-1372 پیوست:   سازمان ثبت اسناد واملاک کشور همانگونه که استحضاردارند قبلا” جهت تسهیل وتسریع درامورمربوط به دفاتراسنادرسمی طی نامه های شماره 17210-1052-5-30 مورخ 15-4-1368و 27764-2686-5-30 مورخ 6-8-1368و5951-4283-5-30 مورخ 25-11-1368موارد عدم لزوم گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای…

بخشنامه

بخشنامه 30/5/3775/61652 حضور نماینده صنف در هیآت

بخشنامه مالیاتی 30/5/3775/61652 *حضور نماینده صنف در هیآت   شماره: 61652/3775/5/30 تاریخ: 03/12/1372 پیوست:   چون حسب استفساریه مصوب 29/2/1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص تاثیرماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی ، مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحیه آن ناقض مقررات فصل نوزدهم قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 واصلاحیه های آن نمیباشد…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/13361/62510 در خصوص استهلاک صنف آب و برق

بخشنامه مالیاتی 30/4/13361/62510 *در خصوص استهلاک صنف آب و برق   شماره: 62510/13361/4/30 تاریخ: 09/12/1372 پیوست: دارد   در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه های 38 گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 ضوابط و جدول مربوط به محاسبه استهلاک دارائیهای شرکتهای آب یا برق و…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/13467/63762 هزینه نرم افزاری کامپیوتری

بخشنامه مالیاتی 30/4/13467/63762 *هزینه نرم افزاری کامپیوتری   شماره: 63762/13467/4/30 تاریخ: 16/112/1372 پیوست:   اداره کل نظربه این که در مورد هزینه نرم افزارهای کامپیوتری ازحیث انطباق با احکام مواد  ماده 147و ماده 148 و ماده 149قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروزکرده است . لذا بدینوسیله متذکر میشود مورد…

بخشنامه

بخشنامه 30/5/4781/44473 1% علی الحساب گمرکی واردکنندگان کالا

بخشنامه مالیاتی 1% علی الحساب گمرکی بخشنامه: 30/5/4781/44473 *1% علی الحساب گمرکی واردکنندگان کالا   شماره:44473/4781/5/30 تاریخ: 16/12/1372 پیوست:   رئیس کل محترم گمرک ایران پیرو بخشنامه شماره 190098/913- 5/30 مورخ 29/4/1371 درارتباط با وصول مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا و ضمن تاکید بر اجرای  دقیق  مفاد آن ، باتوجه به یک نرخی شدن…

بخشنامه

بخشنامه 30/5/4933/64766 از دارایی و بدهی متوفی بعد از قطعیت

بخشنامه مالیاتی 30/5/4933/64766 *از دارایی و بدهی متوفی بعد از قطعیت   شماره: 64766/4933/5/30 تاریخ: 21/12/1372 پیوست:   نظرباینکه درخصوص نحوه رسیدگی وحل وفصل پرونده های مالیات برارث قطعی شده متوفیان ازتاریخ 1/1/68 به بعد درمواردیکه اسنادومدارک تازه مربوط به دارائی متوفی وموثردر میزان مالیات بر ارث بدست می آید سئوالاتی مطرح ونظرات متفاوتی ابرازمیگردد.…

انتقال املاک شرکتهای مضاربه ای

بخشنامه 3 انتقال املاک شرکتهای مضاربه ای

بخشنامه مالیاتی انتقال املاک بخشنامه: 30/5/3078/46610 *انتقال املاک شرکتهای مضاربه ای   شماره:46610/3078/5/30 تاریخ: 22/09/1371 پیوست:   چون بقرار اطلاع علیرغم تاکیدات و دستورات قبلی درخصوص تسریع در صدور گواهیهای انجام معامله ظرف 10 روز مهلت مقرر در ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با انتقال املاک شرکتهای  مضاربه ای که از طریق دادستانی انقلاب…

معافیت خرید ملک توسط شهرداری جهت ایجاد فضای سبز

بخشنامه مالیاتی30/5/3048/49626 معافیت خرید ملک توسط شهرداری جهت ایجاد فضای سبز

بخشنامه مالیاتی 30/5/3048/49626 *معافیت خرید ملک توسط شهرداری جهت ایجاد فضای سبز شماره: 49626/3048/5/30 تاریخ: 08/10/1371 پیوست:   نظرباینکه درخصوص شمول یاعدم شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه مصوب 7/2/71 آن و نحوه انطباق بند الف رای شماره 3341/4/30 مورخ 28/3/68 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/9403/29189 2% سود موضوع بند (1) تبصره 8 قانون

  بخشنامه مالیاتی 30/4/9403/29189 * 2% سود موضوع بند (1) تبصره 8 قانون   شماره: 29189/ 9403/4/30 تاریخ: 08/10/1371 پیوست:   پیرو بخشنامه شماره 3376/9-5/30 مورخ 1/2/71 به پیوست تصویرنامه 45628 مورخ 6/8/71 معاون محترم حقوقی و امورمجلس رئیس جمهورجهت اطلاع واقدام مقتضی ایفادمیگردد.   احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی     جناب آقای دکترحبیبی معاون اول محترم…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/6606/49928 املاکی که مشمول حق واگذاری محل می شود

بخشنامه مالیاتی 30/4/6606/49928 *املاکی که مشمول حق واگذاری محل می شود   شماره: 49928/6606/4/30 تاریخ: 09/10/1371 پیوست:   نظرباینکه درمورد حق واگذاری محل ازحیث عناوین مندرج درتبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب ماموران تشخیص وسایرمراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذابمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحدنکات ذیل…