برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

دستورالعمل

دستورالعمل 4/9430/46722مالیات علی الحساب بساز بفروشی

دستورالعمل: 4/9430/46722 – دستورالعمل مالیات علی الحساب بساز بفروشی مالیات علی الحساب بساز بفروشی شماره: 46722 -9430-4 تایخ:17-8-1374   اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان …                                 شورایعالی مالیاتی اداره کل مالیات …….                                                             هیات عای انتضامی مالیاتی دفتر ……                                                                              دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی   نظر به اینکه در اجرای دستور العمل شماره 8138-546-5-20 مورخ 26-2-1373…

فرمان رهبری

فرمان رهبری 30/4/10268/51336 نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان امام

فرمان رهبری: 30/4/10268/51336 – نحوه وصول مالیات ستاد اجرائی *نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان امام   شماره:51336/10268/4/30 تاریخ:03/11/1373 پیوست:   اداره کل دفتر فنی مالیاتی شورای عالی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی   پیرو بخشنامه شماره 24911-7/8/1373 درخصوص نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و واریز…

دیوان عدالت اداری: 290 در مورد مالیات علی الحساب بساز وبفروشی

دیوان عدالت اداری 290در مورد مالیات علی الحساب بساز وبفروشی

دیوان عدالت اداری: 290 – مالیات علی الحساب بساز و بفروشی در مورد مالیات علی الحساب بساز وبفروشی   شماره:دادنامه 290 تاریخ:11/10/1379 پیوست:   کلاسه پرونده: 78/326 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن ملک پور   موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/4/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی…

ماده 163- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا

تصویب نامه و تصمیم نامه 4209/ ت 26338هـ آیین نامه اجرایی بندهای ط وک تبصره 1 بودجه 81

تصویب نامه مالیاتی 4209/ ت 26338هـ آیین نامه اجرایی بندهای ط وک تبصره 1 بودجه 81   شماره:4209/ت 26338هـ تاریخ:04/02/1381 پیوست:دارد   هیأت وزیران درجلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1738 مورخ 21/1/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجزء (2) بند(ک) تبصره (1) قانون بودجه…

بخشنامه

بخشنامه 50636موضوع اخذ 2% مالیات علی الحساب از واردات کالا

بخشنامه: 50636 موضوع اخذ 2% مالیات علی الحساب از واردات کالا     شماره: 50636 تاریخ: 08/04/1387 پیوست: دارد   بخشنامه مالیاتی 50636 جناب آقای اردشیر محمدی رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران   سلام علیکم بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های…

قانون

ماده 174 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 174 قانون مالياتهاي مستقيم ماده 174- مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات­های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مودیان و…

تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق

بخشنامه8334 تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق

بخشنامه: 8334 تسریع در رسیدگی به پرونده های معوق بخشنامه مالیاتی 8334 تسریع رسیدگی شماره: 8334 تاریخ: 24/02/1370 پیوست:   اداره کل مالیات برشرکتها پیرو مذاکرات و مطالب مطروحه درسمینار مورخهای 2/2/70 و 3/2/70 ودر راستای تحقق اهداف برنامه سالجاری دستگاه تشخیص و وصول مالیات ، تذکر نکات واجرای دستورات را لازم میداند : 1-…

بخشنامه

بخشنامه35252 قطعیت و وصول مالیاتهای بقایا

بخشنامه: 35252 *قطعیت و وصول مالیاتهای بقایا   شماره: 35252 تاریخ: 13/08/1369 پیوست: بخشنامه مالیاتی 35252 اداره کل مالیات برشرکتها علیرغم تاکیدهای مکرر و دستورالعملهای متعددصادره درمورد به روز رساندن تشخیص و وصول مالیاتها، و قطعیت برگ تشخیصهای صادره (ترغیب آقایان ممیزین کل وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی درجهت قطع اختلافات مالیاتی مودیان ) وباتوجه به…

بخشنامه 235/2355/5566حسن اجرای تبصره 2قانون بودجه 1382 در خصوص پرداخت یک دوازدهم مالیاتهای پیش بینی شده بصورت علی الحساب از طرف شرکتهای دولتی و بانکهائی که برای آنها سود ویژه پیش بینی شده برای عملکرد سال1382

بخشنامه 235/2355/5566حسن اجرای تبصره 2قانون بودجه 1382 در خصوص پرداخت یک دوازدهم مالیاتهای پیش بینی شده بصورت علی الحساب از طرف شرکتهای دولتی و بانکهائی که برای آنها سود ویژه پیش بینی شده برای عملکرد سال1382

بخشنامه: 235/2355/5566 حسن اجرای تبصره 2قانون بودجه 1382 در خصوص پرداخت یک دوازدهم مالیاتهای پیش بینی شده بصورت علی الحساب از طرف شرکتهای دولتی و بانکهائی که برای آنها سود ویژه پیش بینی شده برای عملکرد سال1382 بخشنامه مالیاتی 235/2355/5566 شماره: 5566/2355/235 تاریخ: 22/10/1382 پیوست:   اداره کل امور مالیاتی استان…………. اداره کل امور مالیاتی……………….   نظر…

بخشنامه

بخشنامه 5733دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه

بخشنامه: 5733 دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه بخشنامه مالیاتی 5733 شماره:5733 تاریخ:09/02/1381 پیوست:دارد     پیرو همایش هجدهم فروردین ماه سال جاری که با هدف تبیین قانون مالیاتهای مستقیم وشناخت و هماهنگی نسبت به مجموعه قانون جدید ودستیابی…

آئین نامه

آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهادرشرایط صدوربرگ اجرائی

 آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها  درشرایط صدوربرگ اجرائی: ماده 1- هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی ازاموال منقول وغیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید. ماده…

ماده 163- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا یا ب...

بخشنامه 30/4/7858/35174 مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام صرفا از مبلغ پرداخت شده مطالبه شود

بخشنامه: 30/4/7858/35174 *مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام صرفا از مبلغ پرداخت شده مطالبه شود بخشنامه مالیاتی 30/4/7858/35174 شماره: 35174/7858/4/30 تاریخ: 14/07/1378 پیوست:   پیرو دستورالعمل شماره 14518 مورخ 8/4/76 , چون بقرار اطلاع برخی از مامورین تشخیص مالیات درخصوص مالیات نقل و انتقال گواهینامه موقت سهامی که تمام مبلغ اسمی آن…

قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه 20632*وصول 5% بجای 2% مالیات علی الحساب از پیله وران

بخشنامه: 20632 *وصول 5% بجای 2% مالیات علی الحساب از پیله وران بخشنامه مالیاتی 20632 شماره:20632 تاریخ: 25/05/1378 پیوست:   جناب آقای مهدی کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران   پیرو بخشنامه شماره 15575/6684/4/30 مورخ 4/7/77 , نظر به اینکه جسب گزارشات واصله وصول 2% مالیات علی الحساب پیله وران بابت کالاهای وارداتی…

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌ نمی­شود کلا یا ب...

بخشنامه 30/4/2600/12534سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد

بخشنامه: 30/4/2600/12534 *سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد بخشنامه مالیاتی 30/4/2600/12534 شماره: 12534/2600/4/30 تاریخ: 19/03/1378 پیوست:   بطوریکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام نموده است بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بند 6 بخشنامه شماره 14518 مورخ 8/4/1376 را مبنی بر اینکه ”…

قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 175 قانون مالياتهاي مستقيم

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 175 ماده 175- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.   ایین نامه ها [1368/02/24][30/4/1774/5365] *آیین نامه اجرای وصول مالیاتها   بخشنامه ها [1369/08/13][35252] *قطعیت و وصول مالیاتهای بقایا  …