برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور

اطلاعاتی هویتی را از روی کارت ملی و به درستی ثبت نموده ام، اما باز هم مغایرت در اطلاعاتم ثبت شده است، چه اقدامی می بایست انجام دهم؟

طلاعاتی هویتی را از روی کارت ملی و به درستی ثبت نموده ام، اما باز هم مغایرت در اطلاعاتم ثبت شده است، چه اقدامی می بایست انجام دهم؟ ⏺ مربوط به ثبت نام الکترونيکي در نظام مالياتي ⏺ مربوط به سوالات و نکات عمومی اطلاعاتی هویتی را از روی کارت ملی و به درستی ثبت…

اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور

اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت نام چه اقدامی باید انجام دهم؟

اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت نام چه اقدامی باید انجام دهم؟ ⏺ مربوط به ثبت نام الکترونيکي در نظام مالياتي ⏺ مربوط به سوالات و نکات عمومی اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت نام…

اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور

اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت نام چه اقدامی باید انجام دهم؟

اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت نام چه اقدامی باید انجام دهم؟ ⏺ مربوط به ثبت نام الکترونيکي در نظام مالياتي ⏺ مربوط به سوالات و نکات عمومی   اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را دریافت نموده ام، برای ادامه ی فرآیند ثبت…

ثبت نام در سامانه ی

ای ثبت نام در سامانه ی ثبت نام شماره اقتصادی از کجا شروع کنم؟

ای ثبت نام در سامانه ی ثبت نام شماره اقتصادی از کجا شروع کنم؟ ⏺ مربوط به ثبت نام الکترونيکي در نظام مالياتي ⏺ مربوط به سوالات و نکات عمومی   برای ثبت نام در سامانه ی ثبت نام شماره اقتصادی از کجا شروع کنم؟   فرآیند ثبت نام شماره اقتصادی، شامل دو مرحله ی…

مرحله ی پیش ثبت نام

در مرحله ی پیش ثبت نام، چگونه می توانم از فرآیند ثبت نام خود، مغایرت یا تایید اطلاعات از سمت سازمان امور مالیاتی کشور آگاهی یابم؟

در مرحله ی پیش ثبت نام، چگونه می توانم از فرآیند ثبت نام خود، مغایرت یا تایید اطلاعات از سمت سازمان امور مالیاتی کشور آگاهی یابم؟   در سامانه ی پیش ثبت نام شماره اقتصادی، این امکان برای شما فراهم شده که وضعیت فرآیند شماره اقتصادی خود را از ابتدای ورود به سامانه پیگیری نمایید.…

اطلاعات را بصورت تجمیع

بخشنامه مالیات30/4/4547/21094 اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق

بخشنامه مالیات 30/4/4547/21094 *اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق   شماره: 21094/4547/4/30 تاریخ: 29/04/1370 پیوست:   مشاهده می شود بعضی از حوزه های مالیاتی در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق (کارفرما) در اجرای ماده 90قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , وقتی بجهات مذکور در تبصره ماده 203و متن ماده 208 قانون…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/940/3794وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف

بخشنامه: 30/4/940/3794 وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف   شماره:3794/940/4/30 تاریخ: 02/02/1370 پیوست:   بخشنامه مالیاتی وظایف ماموران حل اختلاف با عنایت به اشکالات عدیده ای که شورای عالی مالیاتی ضمن رسیدگی به شکایت مودیان ویا اعضاء شورای مذکور موقع بازرسی های معموله از ادارات کل مختلف، با آن مواجه بوده اند،…

اطلاعات را بصورت تجمیع

بخشنامه 30/5/2359/23065 قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ

بخشنامه: 30/5/2359/23065 *قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ بخشنامه مالیاتی اعتراض به برگ تشخیص شماره: 23065/ 2359/5/30 تاریخ: 10/07/1368 پیوست:   اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی وتبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن باتبصره…

اطلاعات را بصورت تجمیع

بخشنامه 44/3466 همکاری نیروی انتظامی در امر ابلاغ

بخشنامه: 44/3466 *همکاری نیروی انتظامی در امر ابلاغ   شماره: 3466/44 تاریخ: 18/04/1368 پیوست:   از : وزارت کشور ( اداره امور انتظامی ) ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با توجه به لزوم همکاری نیروی انتظامی با مامورین مالیاتی موضوع تبصره ذیل ماده 203قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3/11/66 مجلس شورای اسلامی و مواد 6…

برای یک واحد کسبی، اشتباها بیش از یک ثبت نام انجام داده ام و به ازای هر یک از ثبت نام های اضافی، برایم پیامک هایی از سمت سازمان ارسال می شود، چه اقدامی انجام دهم؟

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 203

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 203 ماده 203 ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که…

ثبت نام شماره اقتصادی

رای شورا 201/17293تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

رای شورا مالیاتی 201/17293 تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی   شماره:17293/201 تاریخ:27/10/1389 پیوست:   صورتجلسه شورای عالی مالیاتی   نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ…

رای شورا

رای شورا 30/4/11436 نقص آرائی که مبنای قطعی شدن مالیات و عملیات اجرائی بوده مجوز رفع توقیف است

رای شورا مالیاتی30/4/11436 *نقص آرائی که مبنای قطعی شدن مالیات و عملیات اجرائی بوده مجوز رفع توقیف است   شماره:11436/4/30 تاریخ:18/11/1377 پیوست:   گزارش شماره 35459/32 مورخ 20/10/1377 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 5/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است . مفاد…

بخشنامه

دستورالعمل 200/29052دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل

دستورالعمل: 200/29052 – دستورالعمل وصول مالیات اشخاص حقوقی دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل   شماره:29052/200 تاریخ:08/10/1389 پیوست:   دستورالعمل   542 89 219 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات…

اطلاعات را بصورت تجمیع

بخشنامه 200/93/91نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غیر منقول سازمان امورمالیاتی کشور

بخشنامه: 200/93/91 نحوه انجام معامله و اقدام درخصوص اموال غیر منقول سازمان امورمالیاتی کشور   شماره:91/93/200 تاریخ: 17/8/1393 پیوست:   بخشنامه بخشنامه مالیاتی 200/93/91 91 93 بخش سوم قانون محاسبات عمومی کشور (مواد 79 الی 88)، ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 53 و 54 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون اخیرالذکر س…

اطلاعات را بصورت تجمیع

بخشنامه 230/11692شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی

بخشنامه: 230/11692 شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی     شماره: 11692 /230/د تاریخ:30/04/1392 پیوست:   بخشنامه   044 92 ماده (35) آیین نامه اجرایی ماده (218) م   مخاطبین/ ذینفعان امورمالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی   موضوع درج آگهی فروش اموال توقیفی پس از انتشار در روزنامه ها طبق مفاد…

اطلاعات را بصورت تجمیع

بخشنامه 200/16121آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی

بخشنامه: 200/16121 آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی   شماره: 16121/200 تاریخ: 09/08/1391 پیوست: بخشنامه   کد: 056 1391 ماده 35 آئین نامه اجرائی ماده 218 م بخشنامه مالیاتی 200/16121 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان … موضوع آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی به منظور تسریع در…