برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

بورس و ارز

بخشنامه: 200/4992مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه مالیاتی 200/4992 مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده   شماره:‌4992/200 تاریخ: 08/03/1391 پیوست:   بخشنامه   07 1391 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف     مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر…

بورس و ارز

بخشنامه مالیاتی7773نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته

بخشنامه مالیاتی 7773 نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته شماره : 7773 تاریخ : 7/6/1390 پیوست : دارد بخشنامه   034 1390 مواد 12 و 27 قانون مالیات بر ارزش…

بورس و ارز

بخشنامه: 7458چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی

بخشنامه مالیاتی 7458 چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی   شماره : 7458 تاریخ : 30/5/1390 پیوست : دارد بخشنامه   032 1390 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف     مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم…

بورس و ارز

بخشنامه: 200/19087چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه

بخشنامه مالیاتی 200/19087 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه   شماره:19087/200 تاریخ:28/06/1389 پیوست:دارد     بخشنامه   040 89 مواد«25،21،19،18و26» الف     مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و…

بورس و ارز

بخشنامه: 200/14792اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف

بخشنامه مالیاتی 200/14792 اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف   شماره:14792/200 تاریخ:17/05/1389 پیوست: بخشنامه   031 89 مواد«26،25،21،19،18» الف     مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان…

بورس و ارز

بخشنامه: 31051اشتباه واریزی مالیات و عوارض مودیان

بخشنامه اشتباه واریزی مالیات و عوارض بخشنامه: 31051 اشتباه واریزی مالیات و عوارض مودیان   شماره:31051 تاریخ:26/12/1388 پیوست:دارد   بخشنامه   088 88 مواد «21»و«39» الف     مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امورمالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران…

بورس و ارز

بخشنامه: 30339وصول درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده

بخشنامه درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده بخشنامه: 30339 وصول درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده   شماره:30339 تاریخ:18/12/1388 پیوست:     بخشنامه     082 88 ماده«21» الف     مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران…

بورس و ارز

بخشنامه: 132339تقسیط مطالبات و عوارض ابرازی مودیان و بخشودگی جریمه

بخشنامه مالیاتی 132339 تقسیط مطالبات و عوارض ابرازی مودیان و بخشودگی جریمه   شماره:132339 تاریخ:18/12/1387 پیوست:     روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها   با سلام…

ماليات

قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده21

قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده21  ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم ومالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این…

قانون ارزش افزوده - ماده 20 ماده 20- مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه واز طرف دیگر معامله وصول نمایند. تبصره 1- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول ودر پروانه های گمرکی ویا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید واطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نماید. تبصره 2- واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه وپرداخت نمایند.

قانون ارزش افزوده ماده 20

قانون ارزش افزوده ماده 20 ماده 20- مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه واز طرف دیگر معامله وصول نمایند. تبصره 1- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول ودر پروانه های گمرکی ویا فرمهای مربوط حسب مورد درج…

دستورالعمل:

دستورالعمل مالیاتی260/94/514عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده

دستورالعمل مالیاتی 260/94/514 عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده   شماره: 514-94-260 تاریخ:  17-08-1394 پیوست: دارد   دستورالعمل مالیاتی260/94/514 دستورالعمل   514 94 ماده 20 و41 الف   مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی…

دستورالعمل:

دستورالعمل: 200/10959حوه اجرای بند«72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور

دستورالعمل مالیاتی 200/10959 نحوه اجرای بند«72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور شماره:10959/200/ص تاریخ:18/06/1392 پیوست:دارد   دستورالعمل   063 92 بند«72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور الف   مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و…

بورس و ارز

بخشنامه: 4127استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور

بخشنامه استرداد اضافه دریافتی مالیات بخشنامه: 4127 استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور   شماره:4127 تاریخ:05/03/1389 پیوست:   بخشنامه   007 89 ماده«17» قانون مالیات بر ارزش افزوده الف       مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل…

دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری: 65عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده

دیوان عدالت اداری: 65 عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره: 514-94-260 تاریخ:  17-08-1394 پیوست: دارد دستورالعمل 514 94 ماده 20 و41 الف مخاطبین/ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران…

بورس و ارز

بخشنامه مالیات 200/94/61ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش

بخشنامه مالیات 200/94/61   Tuesday, January 9, 2018 21 ربيع الثاني 1439 بخشنامه: 200/94/61 ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش  شماره :61-94-200تاریخ :09-06-1394 بخشنامه 61 94 ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم ت بخشنامه مالیات 200/94/61 مخاطبین / ذینفعان امور مالیاتی…

بورس و ارز

بخشنامه: 200/94/57نصب صندوق مکانیزه فروش

بخشنامه مالیاتی 200/94/57 نصب صندوق مکانیزه فروش   شماره: 57-94-200 تاریخ:7-6-1394 پیوست:   بخشنامه   57 94 ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی م   مخاطبین/ ذینفعان رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم…