برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه مراجع ناظر موسسات

بخشنامه مالیاتی مراجع ناظر موسسات ________________________________________ شماره:37854/2697/5/30 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 17464/4868/4/30 مورخ 27/4/1368 متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. 1 مراجع ناظری که قبلا” موافق آئینامه اجرائی…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 30/5/193/3564 *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

بخشنامه مالیاتی 30/5/193/3564 *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه ________________________________________ شماره: 3564/193/5/30 تاریخ: 29/01/1368 پیوست: اداره کل چون برابرقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی نیزدرآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده وتحصیل کنندگان این درآمد مکلفند درموعد مقررمالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازطرفی حکم ودستورالعملهای صادره قبلی دراین…

رای شورا

ایین نامه: 224/ت417هـ *آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24

آیین نامه مالیاتی 224/ت417هـ *آیین نامه اجرایی بند 3ماده 24 ________________________________________ شماره:224/ت 417هـ تاریخ:14/01/1373 پیوست: هیات وزیران درجلسه مورخ 24/12/1372 بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ودادگستری به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372وبه استنادبند (3) ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – آئین نامه اجرائی بندمذکوررابه شرح زیرتصویب نمود. آئین نامه اجرائی بند(3) ماده 24 قانون…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

ایین نامه: 44096/ت 305هـ*آیین نامه بند های 2 -3 – 4و 5 ماده 2

ایین نامه مالیاتی 44096/ت 305هـ *آیین نامه بند های 2 -3 – 4و 5 ماده 2 ________________________________________ شماره: 44096/ت 305هـ تاریخ: 26/04/1368 پیوست: هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/3/1368 بنابه پیشنهادشماره 348/11962-4/30 مورخ 12/11/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی آئین نامه اجرائی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366…

ماليات

ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;2- دستگاه¬هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود. 3- شهرداری‌ها. 4- بنیادها¬ و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف¬ حضرت¬امام خمینی(ره) و مقام¬ معظم رهبری.(1) تبصره 1 – شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی…

ویرلن رپورتاژ آگهی را به عنوان جدید ترین تکنیک برای دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت معرفی کرد. امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی

فرمان رهبری: 50221-1/م *معافیت مربوط به هزینه های آستان قدس حضرت امام

فرمان رهبری: 50221-1/م معافیت مالیاتی هزینه های آستان قدس حضرت امام ________________________________________ شماره: 50221/1/م تاریخ: 05/02/1378 پیوست: جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی سلام علیکم آستان مقدس حضرت امام خمینی ره در آذرماه سال 1368 طی نامه ای از محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظله العالی درخواست موافقت با معافیت از پرداخت…

دستورالعمل

رای شورا: 30/4/8728 سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد ________________________________________

رای شورا مالیاتی 30/4/8728 سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد ________________________________________ شماره:8728/4/30 تاریخ:06/10/1379 پیوست: رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

رای شورا: 30/4/11778 *مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران

رای شورا مالیاتی 30/4/11778 *مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران ________________________________________ شماره: 11778/4/30 تاریخ: 19/10/1378 پیوست: معاون محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران شده اند , مفاد نامه…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

رای شورا: 30/4/11175 *عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد

رای شورا مالیاتی30/4/11175 *عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد ________________________________________ شماره:11175/4/30 تاریخ:06/11/1377 پیوست: نامه شماره 45006 مورخ 21/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/8/1377 اداره کل مالیات بر شرکتها…

دستورالعمل

رای شورا: 30/4/8902 *پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور

رای شورا مالیاتی 30/4/8902 *پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور ________________________________________ شماره:8902/4/30 تاریخ:02/09/1377 پیوست: نامه شماره 8622/12/19 مورخ 2/8/1377 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 17/8/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مضمون…

بخشنامه

رای شورا 30/4/4317 واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد

رای شورا مالیاتی30/4/4317 *واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد ________________________________________ شماره: 4317/4/30 تاریخ: 04/05/1376 پیوست: اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 23/4/76 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه…

ایین نامه

رای شورا: 30/4/1653 *شعب خارجی

رای شورا مالیاتی30/4/1653 *شعب خارجی   شماره :1653/4/30 تاریخ :07/02/1372 پیوست:   دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350-5/30 -30/1/1372 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد بنامه اداره کل مالیات بر شرکتها اعلام نموده است . ” شعب و دفتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

رای شورا: 30/4/11804 *تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار

رای شورا مالیاتی 30/4/11804 *تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار   شماره: 11804/4/30 تاریخ: 09/10/1371 پیوست:   گزارش 4103-5/30 مورخ 13/12/70 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در موارد یکه به موجب قرار داد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 232/1623/18921 در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

  بخشنامه مالیاتی 232/1623/18921 در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران   شماره: 18921/1623/232 تاریخ: 29/05/1385 پیوست:   سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی سازمان حسابرسی…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 232/1623/18921 در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران

  بخشنامه مالیاتی 232/1623/18921 در خصوص رسیدگی به پرونده مالیاتی شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی در ایران   شماره: 18921/1623/232 تاریخ: 29/05/1385 پیوست:   سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی سازمان حسابرسی…

مالیات

رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها

  *رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها   شماره:59910/13401/4/30 تاریخ: 30/11/1378 پیوست:   نظر باینکه رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسائی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداریها می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده , لازم است مامورین تشخیص مالیات ذیربط در…