برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نوبت و ترتیب وصول شکایات مرجع رسیدگی به شکایات

رای شورا: 30/4/5359*تسعیر ارز

رای شورا مالیاتی30/4/5359 *تسعیر ارز   شماره:5359/4/30 تاریخ:14/05/1375 پیوست:  گزارش شماره 9866/39 مورخ 27/3/1375 اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/4/1375 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود ناشی…

دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نوبت و ترتیب وصول شکایات مرجع رسیدگی به شکایات

رای شورا: 30/4/12356 *جریمه تاخیر وام

رای شورا مالیاتی30/4/12356 *جریمه تاخیر وام   شماره :12356/4/30 تاریخ :29/10/1371 پیوست: ” صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “ گزارش شماره 2312- 5/30- 9/8/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟…

دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نوبت و ترتیب وصول شکایات مرجع رسیدگی به شکایات

رای شورا: 30/4/4777 *کارمزد غیر بانکی

رای شورا مالیاتی 30/4/477 *کارمزد غیر بانک شماره :4777/4/30 تاریخ :28/03/1369 پیوست: گزارش شماره 4334-5/30-30/11/1368 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 26/3/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا عبارت از این است که در خصوص عبارت کارمزد غیر بانکی ” مذکور در…

دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نوبت و ترتیب وصول شکایات مرجع رسیدگی به شکایات

رای شورا: 30/4/3634 *پرداختی به موسسات عام المنفعه

رای شورا مالیاتی30/4/3634 *پرداختی به موسسات عام المنفعه   شماره: 3634/4/30 تاریخ: 03/04/1368 پیوست: گزارش شماره 543-5/30 – 23/3/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 31/3/68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالا عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون…

دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی

دیوان عدالت اداری 99 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 مبنی بر رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393 شماره:116/95/230 تاریخ: 28-12-1395 بخشنامه 95 بند…

دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نوبت و ترتیب وصول شکایات مرجع رسیدگی به شکایات

دیوان عدالت اداری: 94306/اق/31 ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا

دیوان عدالت اداری: 94306/اق/31 ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 4/8/1394 مبنی بر رد شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا     شماره: 99-94-200 تاریخ: 19-10-1394 پیوست: دارد بخشنامه   99 94 بند 18 ماده 148 م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران…

دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری: 1403 ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال بخشنامه مالیاتی 70793-29/10/1388 دیوان عدالت اداری: 1403 ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ: 10 آذر 1393 کلاسه پرونده: 90/1374 شماره دادنامه: 1403 موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره70793-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت دیبانگار آریا ببسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 511-147…

ویرلن رپورتاژ آگهی را به عنوان جدید ترین تکنیک برای دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت معرفی کرد. امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی

دیوان عدالت اداری: 1215 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385

ابطال بخشنامه مالیاتی 28345/2401/232 دیوان عدالت اداری: 1215 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 درخصوص ابطال بندهای (2) و (3) بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385   شماره:125/93/200 تاریخ: 8/11/1393 پیوست:   بخشنامه   125 93 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات…

ویرلن رپورتاژ آگهی را به عنوان جدید ترین تکنیک برای دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت معرفی کرد. امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی

دیوان عدالت اداری: 412 چاپ مطلب دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع

ابطال بند 9 بخشنامه مالیاتی 28345/2401/232 دیوان عدالت اداری: 412 دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع   شماره دادنامه:412 تاریخ دادنامه:25/6/1392 کلاسه پرونده: 89/718 موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت سهامی…

ویرلن رپورتاژ آگهی را به عنوان جدید ترین تکنیک برای دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت معرفی کرد. امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی

دیوان عدالت اداری: 513- 517 ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388

ابطال بخشنامه مالیاتی 30545/393/232 دیوان عدالت اداری: 513- 517 ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388   شماره:513 الی 517 تاریخ:18/11/1389 کلاسه پرونده:89/325،98، 88/776، 780، 1016 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات:1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت…

دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری: 410 ابطال بند یک بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال بند1 بخشنامه مالیاتی 28345/2401/232 دیوان عدالت اداری: 410 ابطال بند یک بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور   شماره دادنامه: 410 تاریخ:11/06/1386 کلاسه پرونده: 85/917 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسین فرنام. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور.…

ویرلن رپورتاژ آگهی را به عنوان جدید ترین تکنیک برای دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت معرفی کرد. امروز سرعت پیشرفت تکنولوژی

دیوان عدالت اداری: 61 تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28

تأیید بخشنامه مالیاتی 8714/71443-30/4 دیوان عدالت اداری: 61 تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28   شماره:دادنامه 61 تاریخ:14/02/1382 پیوست: کلاسه پرونده: 81/25 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ایران خودرو موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارت امور اقتصادی ودارائی مقدمه: شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام…

رای شورا

دستورالعمل: 200/93/524 نسعیر ارزشماره: 524/93/200

دستورالعمل مالیاتی تسعیر ارز 200/93/524 نسعیر ارزشماره: 524/93/200 تاریخ:22/6/1393 پیوست: دستورالعمل 524 93 227 بند 24 ماده 148 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی…

مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل: 200/21012 رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

دستورالعمل مالیاتی 200/21012 رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی   شماره:21012/200 تاریخ: 25/10/1391 پیوست: دستورالعمل 507 1391 148، 147، 105 م مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص حساب تعدیلات سنواتی…

دستورالعمل

دستورالعمل: 70793 رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

دستورالعمل مالیاتی 70793   رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی   شماره:70793 تاریخ:29/10/1388 پیوست: دارد دستورالعمل 533 147و148 88 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان …. موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی پیرو دستورالعمل شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 موضوع رسیدگی…

دستورالعمل

دستورالعمل: 232/393/30545 چاپ مطلب دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی

دستورالعمل مالیاتی 232/393/30545 دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود وکارمزد پرداختی   شماره:30545/393/232 تاریخ: 18/03/1388 پیوست: دستورالعمل 511 147و 148 88 م مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی امور مالیاتی شهر واستان تهران موضوع دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات…