قانون تجارت

 
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا

راهنمای ثبت شرکت با مسولیت محدود

راهنمای ثبت شرکت با مسولیت محدود ( بامسئولیت محدود ) […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
ضروری است همکاران در حوزههای مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل،

مبحث قانون تجارت در شرکت با مسولیت محدود

مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود [ویرایش] ماده ۹۴ […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
قانون

قانون تجارت

قانون تجارت باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطقا"درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود

قانون بودجه

قانون بودجه قانون بودجه در ایران بابد بودجه سال آینده […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
حسابرسی

نمونه قرارداد بازاریابی

قرارداد کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
ماده 177 و 178 و179و180و181و182و183و184قانون ماليات مستقيم

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت

بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
حسابرسی فروش

اظهار نامه ثبت شرکتها سهامی خاص/عام

قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره اداره […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

قانون تجارت

قانون تجارت باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
حسابداری

قانون تجارت

چک لیست قانون تجارت در واقع عملکرد شرکت ورعایت قانون تجارت در عملکرد سال مالی شرکت می باشد که آیا مجمع شرکتها طبق اساسنامه شرکت ومفاد قانون تجارت رعایت شده است یا نهچک لیست قانون تجارت هیچ تبعات مالی ومالیاتی ندارد وعدم رعایت مفاد قانون تجارت به روند وتداوم فعالیت شرکت لطمه می زندکه آیایا اساسنامه شرکت وامضا که در روی اسناد زده شده قانون تجارت رعایت شده
دی ۱۲, ۱۳۹۶
نحلال شرکت به موجب حکم دادگاه نباشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام انحلال شرکت را تصویب و مدیر یا مدیران تصفیه و ناظر تسویه (حسابرس) را انتخاب می‌نماید. م.204 ق.ت - مدیران تصفیه ظرف مدت 5 روز باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت ثبت و انتشار به مرجع ثبت شرکتها ارائه نماید

نکاتی از اصلاحیه قانون تجارت در مورد انحلال شرکتها

نکاتی از اصلاحیه قانون تجارت در مورد انحلال شرکتها – […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
اجاره کننده

عدم افشای معاملات ماده ۱۲۹ توسط هیات‌مدیره چه عواقبی برای اعضا دارد؟

?عدم افشای معاملات ماده ۱۲۹ توسط هیات‌مدیره چه عواقبی برای […]
اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
قانون مالیات

عدم افشای معاملات ماده ۱۲۹ توسط هیئت مدیره چه عواقبی برای اعضا دارد؟

عدم افشای معاملات ماده ۱۲۹ توسط هیئت مدیره چه عواقبی […]