برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی 230/3404/61644واحدهای مالیاتی همکاری لازم را با حسابداران رسمی در عملکرد 80انجام دهند

بخشنامه مالیاتی 230/3404/61644 بخشنامه مالیاتی 230/3404/61644 واحدهای مالیاتی همکاری لازم را با حسابداران رسمی در عملکرد 80انجام دهند     شماره :61644/3404/230  تاریخ :01/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان……  شورای عالی مالیاتی اداره کل ……. هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر…….. دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی 230/3382/61643واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند

بخشنامه مالیاتی 230/3382/61643 بخشنامه مالیاتی 230/3382/61643 واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند   شماره:61643/3382/230 تاریخ :01/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل …… هیات عالی انتظامی مالیاتی…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی نگهداری بدون اقدام چکها و سفته های لا وصول مرجوعی از طرف بانکها در برخی از ادارات مالیاتی

بخشنامه مالیاتی نگهداری چکها بخشنامه مالیاتی : 230/3831/62319 نگهداری بدون اقدام چکها و سفته های لا وصول مرجوعی از طرف بانکها در برخی از ادارات مالیاتی شماره:62319/ 3831/230 تاریخ:02/11/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر پژوهشکده امور اقتصادی…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 29331 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و…

بخشنامه مالیاتی 29331   *قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و…   شماره: 29331 تاریخ: 02/11/1381 پیوست: بخشنامه مالیاتی 29331 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 63066تفویض اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم ق.م.م (مالیات بر ارث) به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران

بخشنامه مالیاتی 63066 تفویض اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم ق.م.م (مالیات بر ارث) به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران شمار:63066 تاریخ:07/11/1381 پیوست:   سازمان امور اقتصادی ودارائی استان تهران اداره کل مالیات های شرق تهران اداره کل مالیات های غرب تهران اداره کل مالیات های مرکز تهران بخشنامه مالیاتی…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 211/6169/4571 در خصوص قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (1/5%) از صادرات فرش …

بخشنامه مالیاتی 211/6169/4571   بخشنامه در خصوص قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (1/5%) از صادرات فرش … شماره:4571/6169/211 تاریخ:14/11/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 211/7238/64858در مورد مالیات بسیار وبفروشی با توجه به اصلاح ماده 77

بخشنامه مالیات بسیار و بفروشی بخشنامه مالیاتی : 211/7238/64858   در مورد مالیات بسیار وبفروشی با توجه به اصلاح ماده 77   شماره :64858/7238/211 تاریخ :14/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 211/7057/64186تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک توسط کمیسیون تقویم املاک

بخشنامه مالیاتی 211/7057/64186   تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک توسطکمیسیون تقویم املاک   شماره: 64186/ 7057/ 211 تاریخ: 14/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان…………….. نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول  سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی: 211/6169/4571بخشنامه در خصوص قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (1/5%) از صادرات فرش …

بخشنامه مالیاتی 211/6169/4571   بخشنامه در خصوص قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (1/5%) از صادرات فرش … شماره:4571/6169/211 تاریخ:14/11/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 67658بخشودگی جرائم شامل مودیانیکه اصل بدهی خودرا قبلانیز پرداخت نموده اند نیز می گردد

بخشنامه مالیاتی 67658   بخشودگی جرائم شامل مودیانیکه اصل بدهی خودرا قبلانیز پرداخت نموده اند نیز می گردد   شماره :67658 تاریخ :29/11/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارایی استان اداره کل پیرو بخشنامه شماره 67009 مورخ 27/11/1381 بدینوسیله اعلام می دارد مفاد بخشنامه یادشده نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی خود…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 201/8967/68438در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و…

بخشنامه مالیاتی 201/8967/68438 در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و…   شماره:68438/8967/201 تاریخ:03/12/1381 پیوست: اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی ودارایی 1- نظر به اینکه مقررات تبصره یک ذیل ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 به موجب مقررات اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی 23080بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه

بخشنامه مالیاتی برنامه سوم توسعه بخشنامه مالیاتی : 23080   بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه   شماره :23080 تاریخ :07/12/1381 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور  عطف به نامه شماره 27930/3009-21 مورخ 15/5/1381 در خصوص استعلام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم و ضمن ایفا تصویر نامه شماره 10136/دآ…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 211/7041/71197دستورالعمل اجرایی ماده 138

بخشنامه مالیاتی 211/7041/71197   دستورالعمل اجرایی ماده 138   شماره: 71197/ 7041/211 تاریخ: 14/12/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی بخشنامه مالیاتی 211/7041/71197 نظر به اینکه به موجب اصلاحیه…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 211/7649/70889

بخشنامه مالیاتی 211/7649/70889   بخشنامه در خصوص کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27   شماره : 70889/7649/211 تاریخ : 14/12/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی : 211/7009/5355

بخشنامه مالیاتی 211/7009/5355   بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م   شماره:5355/7009/211 تاریخ:17/12/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور…

در بند ۵۵ استاندارد حسابداری شماره ۲ چنین ذکر شده که معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیست ن

بخشنامه مالیاتی: 211/8001/5356هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه مالیاتی 211/8001/5356   بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم   شماره:5356/8001/211 تاریخ: 17/12/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده…