برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

بخشنامه

بخشنامه 30/4/12802/41075 مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها

بخشنامه مالیاتی 30/4/12802/41075 *مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها   شماره: 41075/12802/4/30 تاریخ: 24/11/1374 پیوست:   نظر به اینکه درباره اجرای مقررات تبصره های مواد ماده 132 و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن از حیث مرجع ذیصلاح برای تعیین و اعلام فاصله بین…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/13265/66628 معافیت مالیاتی عیدی بازنشستگان از مالیات بر درآمد حقوق

معافیت مالیاتی عیدی بازنشستگان بخشنامه: 30/4/13265/66628 *معافیت پاداش و عیدی بازنشستگان از مالیات بر درآمد حقوق   شماره: 66628/13265/4/30 تاریخ: 26/11/1374 پیوست:   نظر به اینکه در مورد تعلق مالیات به عیدی سالانه یا پاداش آخر سال پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران و موظفین ابهاماتی بروز و سئوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور اتخاذ…

بخشنامه

بخشنامه 31/12535/71998 مهلت اعتبار گواهی تمدید پروانه

بخشنامه مالیاتی تمدید پروانه بخشنامه: 31/12535/71998 *مهلت اعتبار گواهی تمدید پروانه   شماره: 71998/12535/31 تاریخ: 11/12/1374 پیوست:   پیرو دستورالعمل شماره 29428 مورخ 21/10/73 درخصوص اجرای ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن موضوع صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجی ,…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/14266/71996 تعهد پرداخت هزینه

بخشنامه مالیاتی تعهد پرداخت هزینه بخشنامه: 30/4/14266/71996 *تعهد پرداخت هزینه   شماره:71996/14266/4/30 تاریخ: 21/12/1374 پیوست:   نظر باینکه در مورد پذیرش بعضی از هزینه های قابل قبول هر سال بندهای 17 و18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه 7/2/1371 آن ، ابهاماتی بروز کرده علیهذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه…

کمیت مطلق مالی

بخشنامه 30/4/14309/47753 سجل مالیاتی

بخشنامه سجل مالیاتی بخشنامه: 30/4/14309/47753 سجل مالیاتی     نظربه اینکه وظایف مربوط به مرکز سجل مالیاتی موضوع ماده 241قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی محول گردیده است ، بمنظور دستیابی به اطلاعات هرچه بیشتر و دقیقتر درامر تشخیص و وصول مالیات جمع درآمد مودیان…

بخشنامه

بخشنامه: 30/5/457ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد

بخشنامه مالیاتی 30/5/457 *ممیز کل مامور تشخیص نمی باشد   شماره: 457/5/30 تاریخ: 28/02/1373 پیوست:   اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره 37/4231 مورخ 13/2/1373 و بنابصراحت بند2 ماده 247 مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده 236و ماده 237و ماده 238و ماده 250و ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم…

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی 30/5/615 معافیت فعالیتهای پژوهشی به زمان اخذ پروانه ارتباط ندارد

بخشنامه مالیاتی 30/5/615 *معافیت فعالیتهای پژوهشی به زمان اخذ پروانه ارتباط ندارد   شماره:615/5/30 تاریخ: 12/03/1373 پیوست: بخشنامه مالیاتی 30/5/615 اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت به نامه شماره 37/2850 مورخ 27/2/1373 و ضمن یادآوری این که آئین نامه موضوع ماده 144قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است…

بخشنامه

بخشنامه 6751 شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد

بخشنامه مالیاتی 6751 *شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد   شماره: 6751 تاریخ: 16/03/1373 پیوست:   جناب آقای نعمت زاده وزیرمحترم صنایع بازگشت بنامه شماره 4016350011 مورخ 3/3/73 اشعارمیدارد: تسویه یاترتیب پرداخت مالیات سنوات قبل شرکتها که به عنوان شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه ازسوی حوزه های…

خشنامه: 10765 *احتساب 2% سود به حساب هزینه

بخشنامه: 10765

بخشنامه مالیاتی 10765 *احتساب 2% سود به حساب هزینه شماره: 10765 تاریخ: 06/06/1373 پیوست:   نظر به اینکه در اجرای بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور و با توجه به مفاد آئین نامه اجرائی تبصره مزبور موضوع تصویبنامه شماره 2108/63 هـ – مورخ 4/2/1373 هیئت محترم وزیران , وزارت اموراقتصادی و دارائی موظف…

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی 30/4/2188/6141 در خصوص تاریخ استفاده از معافیت

بخشنامه مالیاتی 30/4/2188/6141 *در خصوص تاریخ استفاده از معافیت   شماره: 6141/ 2188/4/30 تاریخ: 18/03/1373 پیوست: بخشنامه مالیاتی 30/4/2188/6141 نظر باینکه بموجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/72 مجلس شورای اسلامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به…

بخشنامه: 30/4/1675/13108 *اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی

بخشنامه 30/4/1675/13108 اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی

بخشنامه مالیاتی 30/4/1675/13108 *اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی   شماره:13108/1675/4/30 تاریخ: 26/03/1376 پیوست:   به قرار اطلاع بعضی ماموران تشخیص پس از وصول آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به اعتراض برابر بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نموده آنگاه بی آنکه آراء مزبور به مودی نیز ابلاغ شده…

بخشنامه

بخشنامه مالیاتی30/4/2188/6141 در خصوص تاریخ استفاده از معافیت

بخشنامه مالیاتی 30/4/2188/6141 *در خصوص تاریخ استفاده از معافیت   شماره: 6141/ 2188/4/30 تاریخ: 18/03/1373 پیوست:   نظر باینکه بموجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/72 مجلس شورای اسلامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/1675/13108 اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی

بخشنامه مالیاتی 30/4/1675/13108 *اعتراض حوزه نسبت با رای بدوی   شماره:13108/1675/4/30 تاریخ: 26/03/1376 پیوست:   به قرار اطلاع بعضی ماموران تشخیص پس از وصول آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به اعتراض برابر بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نموده آنگاه بی آنکه آراء مزبور به مودی نیز ابلاغ شده…

تفاوت آیین نامه با تصویب نامه با بخشنامه - حقوق اداری کاربردی آیین نامه ها – تصویبنامه – بخشنامه آیین نامه ها سه نوع اند. اعتبار ایین نامه منوط است به اینکه اولا مغایر قانون عادی نباشد ثانیا تکالیف جدیدی برای مردم ایجاد نکند. آیین نامه های اجرایی : مقرراتی هستند که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل قانون وضع میشوند . به علت عدم استقلال ذاتی آنها به آنها ایین نامه های غیر مستقل نیز میگویند آیین نامه جایگزین قانون یا ایین نامه های تفویضی: مقرراتی که با اذن صریح قانونگذار توسط مجریه تدوین میشوند اما ماهیتا با قانون فرقی ندارند. آیین نامه مستقل : مقامات اجرایی به موجب اصل 138 میتوانند در حدود اختیاراتشان اقدام به وضع ایین نامه نمایند. این نوع ایین نامه ها مستقل از قانون برای انتظام روابط افراد به کار میروند بسیار متنوعند مانند ایین نامه های انتخاباتی ، شهرداری ، امور مالی ، استخدامی ..... مقامات واضع آن هیات وزیران ، وزیر ، استاندار ، فرماندار ... می باشند. و به صورت ذیل تقسیم بندی میشوند ایین نامه های مستقل سازمان دهنده خدمات عمومی ، ایین نامه های مستقل انتظامی ، ایین نامه های مستقل ضرورت (در شرایط اضطراری تصویب میشوند) ، ------------------------------------ تصویب نامه : مقرراتی است که مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت در امور معین و مشخص وضع مینمایند در اموری غیر از امور مورد نظر قانونگذار . مجوز حقوقی دولت در وضع تصویب نامه ناشی از مسئولیت است .تصویب نامه محتوی امری معین و محدود است به صورت متن واحد تدوین میشود ولی ایین نامه مشتمل بر قواعد عام و کلی متعدد و مرتبط است. ------------------------------------ بخشنامه : که به آن متحدالمال میگویند یعنی تعلیم و تعلیمات کلی و یکنواخت به صورت مکتوب ، که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا ایین نامه داده میشود و نباید مخالف قانون یا ایین نامه باشد و اگر مخالف صریح قانون نباشد از سیوی مرئوس لازم الاتباع است .(دستورالعمل : توسط شوراها و کمیسیون ها وضع میشود ، تعیین ضوابط اجرایی برای واحدها است برای ارائه اطلاعات فنی و عملی . --------------------------------------------------- مصوبه : تصمیمات شوراها ، هیاتها و کمیسیونها است به مفهوم اخص کلمه . ابلاغیه یا ابلاغ وزارتی یعنی هدایت ادارات در اختیار و تکلیف وزیر است اگر به مورد خاص باشد دستور وزیر را ابلاغ وزارتی گویند و اگر به طور کلی باشد بخشنامه وزارتی گویند)

بخشنامه 30/5/1338 عدم معافیت مالیاتی صید ماهی و میگو شرکت شیلات و سایر آبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران

عدم معافیت مالیاتی صید ماهی بخشنامه: 30/5/1338 عدم معافیت صید ماهی و میگو شرکت شیلات و سایر آبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران   شماره: 1338/5/30 تاریخ: 27/04/1373 پیوست:   اداره کل مالیات برشرکتها عطف به نامه شماره 37/6385- 29/2/1373 اشعار میدارد : طبق مفادگزارش مورخ 18/4/1373مشاورمعاونت درآمدهای مالیاتی که موردتائیدمقام محترم معاونت درآمدهای…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/729/3468 وصول جریمه در هر قسط

بخشنامه مالیاتی وصول جریمه بخشنامه: 30/4/729/3468 *وصول جریمه در هر قسط شماره: 3468/729/4/30 تاریخ: 31/04/1373 پیوست:   توجه : به بخشنامه 410-9/1/74 رجوع شود . نظرباینکه ضمن تقسیط مالیات مودیان ، زمان پرداخت جریمه بمیزان 5/2درصد مقررموضوع ماده 190اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را اکثرا” به پایان مدت تقسیط موکول مینمایند واین ترتیب…

بخشنامه

بخشنامه 30/4/4195/15685 در خصوص 1% شهرداری

بخشنامه مالیاتی 1% شهرداری بخشنامه: 30/4/4195/15685 *در خصوص 1% شهرداری شماره: 15685/4195/4/30 تاریخ: 12/05/1373 پیوست:   نظر به اینکه در اجرای ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مستند به بند ”الف“ ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و…