قانون تامین اجتماعی

 
آبان ۳۰, ۱۳۹۶

قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی • تعاریف – کلیات ماده ۱- به […]
آذر ۲, ۱۳۹۶
معافیت بیمه سهم کارفرما

معافیت بیمه سهم کارفرما

معافیت بیمه سهم کارفرما معافیت بیمه سهم کارفرما کلیه کارفرمایان […]
آذر ۲, ۱۳۹۶
تسهیلات بیمه کارفرمایان

تسهیلات بیمه کارفرمایان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پیش نویسی برای کمک و ارائه تسهیلات بیمه ای به کارگران و کارفرمایان آسیب دیده در زلزله تدوین شده که با موافقت هیات دولت اجرایی می شود. سید تقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تسهیلاتی که دراختیار زلزله زدگان قرار می گیرد، گفت: با توجه به اینکه مراکز درمانی و طرف قرار داد استان کرمانشاه به دلیل وقوع زلزله شرایط سخت و خاصی را دارند به همین دلیل تمامی بدهی های سال ۹۵ این مراکز را یک جا پرداخت کردیم تا کمی از مشکلات آنها کاهش پیدا کند. وی گفت: به هر مستمری بگیر آسیب دیده در مناطق زلزله زده کرمانشاه ۴ میلیون تومان وام بدون بهره پرداخت می شود و همچنین برای ۱۰ هزار بیمه شده در این مناطق بیمه بیکاری تعلق می گیرد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ایجاد یک مرکز درمانی سرپایی در سرپل ذهاب خبر داد و تاکید کرد: با توجه به خرابی مراکز درمانی این شهرستان مرکز درمانی برای مداوای سرپایی بیماران دایر شده است که روزانه ۵۰۰ بیمار را معاینه و مداوا می کند. نوربخش گفت: با توجه به تخریب شهرک صنعتی و بسیاری از تولیدی های شهرستانهای کرمانشاه در زلزله و بیکاری تعداد زیادی از کارگران به همین دلیل پیش نویسی در جهت بخشودگی جرایم بیمه ای و همچنین تقسیط بدهی آنها تدوین شده که در صورت موافقت دولت اجرایی می شود. وی اظهار داشت: با توجه به درصد تخریب، کارشناسان و بازرسان تامین اجتماعی وضعیت کارگاه و کارگران را صنف به صنف بررسی می کنند و در نهایت برای ارائه و نحوه کمک و تسهیلات به آنها تصمیم گیری و اقدام می شود.
آذر ۲, ۱۳۹۶
تسهیلات بیمه کارفرمایان

تامین اجتماعی

 تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که یکی از سازمانهای تابعه […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
حسابداری

معافیتهای مالیات حقوق وبیمه

معافیتهای مالیات حقوق وبیمه قوانین مرتبط با معافیتهای مالیات حقوق […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۶
بیمه مرکزی

بیمه مرکزی

بیمه مرکزی بیمه مرکزی قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
آزمون محتوا

غرامت بیماری

غرامت بیماریتأمین اجتماعی ارائه کنند. گواهی پزشــکی حسب مورد و با توجه به مدت استراحت بیمهشده، باید توسط یکی از مراجع زیر تأیید شود: روز بیشتر نباش
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری " حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد ماده ٣٠ قانون تأمین اجتماعی موردتأیید

کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه ازدواج، بیمه شدگان تأمیناجتماعی باید به شعبهای کــه حقبیمه در آن واریز میشــود، مراجعه کنند
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
آزمون محتوا

کمک هزینه بارداری

کمک هزینه بارداری نیز به این ترتیب اســت که کل مبالغی که بیمه شــده در آخرین 90روز قبل از اســتراحت دریافت کرده و مبنای کسر حق بیمه وی بوده اســت
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با عقد تفاهم‌نامه بین تأمین‌اجتماعی و دو وزارتخانه؛نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی یکسان‌سازی شد

نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با عقد تفاهم‌نامه […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
درآمد

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد بخشنامه ۱۴ جدید درآمد مورخ ۱۳۸۰/۵/۶ […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۶
نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با عقد تفاهم‌نامه بین تأمین‌اجتماعی و دو وزارتخانه؛نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی یکسان‌سازی شد

ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی راجع به نحوه وصول مطالبات توسط سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن

ماده 50 قانون تامین اجتماعی راجع به نحوه وصول مطالبات توسط سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن