برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

قانون

رسیدگی به اختلافات مالیاتی

رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ماده 244 ق.م.م مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که مطابق قانون مذکور مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تعیین و تعریف شده است. در مواد 239 و 243 همان قانون نیز مرجع صالح در این امور هیأت حل اختلاف مالیاتی شناخته شده است.…

بخشنامه

حدود وظایف و اختیارات هیأت مالیاتی

حدود وظایف و اختیارات هیأت مالیاتی   مبحث اول: رسیدگی به اختلافات مالیاتی در ماده 244 ق.م.م مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که مطابق قانون مذکور مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تعیین و تعریف شده است. در مواد 239 و 243 همان قانون نیز مرجع صالح در این…

بازار کار

علام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 94/392, 391 شماره دادنامه: 403 و 402 -8 تیر 1394 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: 1- مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور 2- آقای عبدالرسول کوشافر موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از…

حق‌الزحمه اعضاء هیات مالیاتی در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده که حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی براساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور

حق‌الزحمه اعضاء هیات مالیاتی

حق‌الزحمه اعضاء هیات مالیاتی در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده که حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی براساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت…

بازار کار

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 93/640 شماره دادنامه: 1249-14 مهر 1393 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردشکار: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1877/212 د-2/2/2/1392 اعلام…

بخشنامه

موارد رد اعضای هیأت مالیاتی

موارد رد اعضای هیأت مالیاتی قضاوت به رغم اینکه از مشاغل شریف و از اهمیت والایی در قاموس اسلام برخوردار است؛ لکن به آسیب‌پذیری نیز نزدیک است. از این رو قانونگذار علاوه بر احتیاط زیادی که خود اعمال می‌کند، هرگه شائبه‌ای قابل احتمال بوده در حذف آن نیز اقدام کرده است. از جمله موارد مذکور،…

بخشنامه

نحوه تشکیل هیأت مکان تشکیل جلسات هیأت مالیاتی

نحوه تشکیل هیأت مکان تشکیل جلسات هیأت مالیاتی گرچه قانونگذار به صراحت معترض مکان تشکیل جلسات هیأت نشده است. لکن به قرینه صدر تبصره 2 ماده 244 ق.م.م که می‌گوید: «اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.» انتخاب و تعیین مکان جلسات به عهده…

مالياتهاي مستقيم

ترکیب هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی گفتار اول: ترکیب هیأت مطابق ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: 1-  یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت باید حایز شرایطی باشند که در ماده 245 قانون مذکور پیش‌بینی…

مشاور مالیاتی

آثار پذیرش اعتراض مالیاتی

آثار پذیرش اعتراض مالیاتی 1- ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورتی که مؤدی به برگ تشخیص معترض باشد و اختلاف موجود بین او و اداره مالیاتی رفع نشود باید پرونده امر برای رسیدگی به هیأت مذکور ارجاع شود. 2- موقوف الاجرا ماندن برگ تشخیصبه مجرد تسلیم اعتراض و با التفات به اینکه…

اعترای به رای هیات تجدید نظر مالیاتی مأموران مالیاتی مربوط در صورتی که رأی هیأت مبنی بر رد برگ تشخیص باشد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل کرده باشد؛ اداره امور مالیاتی مربوط که برگ تشخیص را صادر کرده می‌تواند به رأی مذکور اعتراض نماید.

شرایط پذیرش اعتراض مالیاتی

شرایط پذیرش اعتراض مالیاتی از ماده 238ق.م.م به خوبی فهمیده می‌شود که پذیرش اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مقید به دو شرط است. یکی اینکه مؤدی ظرف سی‌روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید و دیگر اینکه اعتراض به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شود. در صورت عدم رعایت هر یک از دو…

مالياتهاي مستقيم

آیین دارسی مدنی مالیاتی

آیین دارسی مدنی مالیاتی ماده 209- مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ،* جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد * مقررات مربوط به ابلاغ آیین دادرسی مدنی: ماده 67- پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از…

اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار ماده 208- در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره

اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار

اوراق مالیاتی در روزنامه کثیرالانتشار ماده 208- در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مذبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به…

قانون

ماده 205- اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی

ماده 205- اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد. بخشنامه: 30/5/659/11016 *موارد ابلاغ از طریق روزنامه شماره: 11016/659/5/30 تاریخ: 17/06/1371 پیوست:  پیرو دستورالعملهای شماره 8334 مورخ 24/2/70 و 16032 مورخ 3/4/70 لزوم…

ماده 204ابلاغ اوراق مالیاتی ماده 204- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید: الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد. ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد. ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (203) این قانون.

ابلاغ اوراق مالیاتی ماده 204

ابلاغ اوراق مالیاتی ماده 204 ماده 204- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید: الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با…

قانون

اوراق مالیاتی ماده 203

اوراق مالیاتی ماده 203     ماده 203: اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که…

بخشنامه

قوانین مالیاتی کاربردی

ماده 238ق.م.م می‌گوید: «در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس