برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 200/1393شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق

بخشنامه مالیاتی 200/1393 شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق ________________________________________ شماره:1393/200 تاریخ:28/01/1390 پیوست:دارد بخشنامه 004 90 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور…

احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

بخشنامه: 200/73516 احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ________________________________________ شماره:73516/200 تاریخ:19/11/1388 پیوست:دارد بخشنامه 073 1388 احکام مالیاتی و مواد 143مکرر، 104،143 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 12ارزش افزوده س مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و…

تصویب نامه

جدول نرخهای مالیاتی در حسابداری

جدول نرخهای مالیاتی در حسابداری 1380 را نمایندگان محترم مجلس تصویب کردند مالیات با نرخ 7.75% می دهد و حقوق 2 میلیون تومانی 15.75% مالیات می دهد. از اضافه کار، پاداش او هم مالیات کسر می شود. سطح فقر هشتصد هزار تومان در ماه است مالیات آن 4.78 % است. آیا طلا فروش، لبنیاتی، قصاب…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

موارد پذیرفته شده در راستای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 به موجب تصویب نامه هیات وزیران

موارد پذیرفته  شده در راستای ماده 148 قانون  مالیاتهای مستقیم قبل  از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 به موجب تصویب نامه هیات وزیران – تصویب نامه مالیاتی 38282/ت 25538 ه تصویب نامه شماره 38282/ت 25538 ه مورخ 1380/08/23 الف- در مواردی که تولید کنندگان خودرو طبق قراردادهای منعقد شده با مشتریان خود ، مبادرت به پیش فروش…

بودجه

ماده 38 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طی بخشنامه شماره 210/17338 مورخ 1388/02/20 ابلاغ گردیده است:

بخشنامه مالیاتی ماده 38 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طی بخشنامه شماره 210/17338 مورخ 1388/02/20 ابلاغ گردیده است: هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی ، فرهنگی ، بهداشتی ، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد…

قرارداد اجاره

نکات قابل توجه مودیان مالیاتی هنگام خرید

] ?نکات قابل توجه مودیان مالیاتی هنگام خرید 1⃣ از فروشنده بخواهید حساب بانکی خود را معرفی کند و اگر پرداختی قرار است انجام گردد از طریق واریزی به حساب شرکت و یا چک در وجه حساب بانکی شرکت فروشنده کشیده شود. چون شرکت های کاغذی معمولا شماره حساب ندارند. 2⃣ در بلاک لیست سایت…

اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه: 128540 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سیستان وبلوچستان

بخشنامه مالیاتی 128540 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سیستان وبلوچستان شماره: 128540 تاریخ: 11/12/1387 پیوست:دارد بخشنامه 076 87 تبصره 1ماده 132 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 202455/ ت 41757 هـ مورخ 5/11/887 هیأت محترم وزیران مندرج در…

اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه: 210/2120 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد

بخشنامه مالیاتی 210/2120 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد شماره: 2120/ 210 تاریخ: 17/01/1388 پیوست: دارد بخشنامه 004 88 تبصره 1 ماده 132 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 235422/ ت 42038هـ مورخ 14/12/87 هیأت محترم وزیران مندرج…

مقررات تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان فردوس

بخشنامه مالیاتی 210/11562 مقررات تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان فردوس شماره: 11562/210 تاریخ: 06/02/1388 پیوست: دارد بخشنامه 010 88 تبصره 1 ماده 132 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم صویر تصویب نامه شماره 238476/ ت 433هـ مورخ 18/12/1387 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه شهرستان…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 210/22780 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان

بخشنامه مالیاتی 210/22780 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان شماره: 22780/210 تاریخ: 02/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه 017 88 تبصره1 ماده 132 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 23127/ ت 42396 هـ مورخ 6/2/1388 هیأت محترم وزیران مندرج در…

اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه: 210/25882مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه

بخشنامه مالیاتی 210/25882 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه     شماره: 25882/210 تاریخ: 09/03/1388 پیوست: دارد بخشنامه   019 88 تبصره1 ماده 132 م   مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 226707/ت41924هـ مورخ 4/12/87 هیئت محترم وزیران مندرج…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 210/27551مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس

بخشنامه مالیاتی 210/27551 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس     شماره: 27551/210 تاریخ: 11/03/1388 پیوست:دارد   بخشنامه   020 88 تبصره 1 ماده 132 م   مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی   موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویرتصویب نامه شماره 41400/ت42538هـ مورخ 28/2/88 هیئت محترم وزیران…

دیوان عدالت اداری

مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی

بخشنامه مالیاتی 210/32808 چاپ مطلب مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی     شماره: 32808/ 210 تاریخ: 23/03/1388 پیوست: دارد   بخشنامه   021 88 تبصره 1 ماده 132 م   مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب نامه شماره 245143/ت42166هـ…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 210/50528 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان

بخشنامه مالیاتی 210/50528 مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان     شماره: 50528/210   تاریخ: 21 /04/1388   پیوست: دارد           بخشنامه           026   1388 بخشنامه مالیاتی 210/50528 تبصره 1ماده 132   م       مخاطبین   ادارات کل امور مالیاتی…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 210/54829فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه مالیاتی 210/54829 فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم     شماره: 54829/210 تاریخ: 31/05/1388 پیوست: دارد     بخشنامه   034 88 92- 132 م   مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم تصویر تصویب…

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب¬های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شو

بخشنامه: 210/56281 ابلاغ مصوبه شماره 99670/ت43084هـ مورخ 18/5/88 هیأت وزیران

بخشنامه مالیاتی 210/56281 ابلاغ مصوبه شماره 99670/ت43084هـ مورخ 18/5/88 هیأت وزیران شماره: 56281/210 تاریخ: 11/06/1388 پیوست: دارد بخشنامه 039 88 تبصره یک ماده132 م مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 99670/ت43084هـ مورخ 18/5/88 هیأت وزیران تصویر تصویب نامه شماره 99670/ت43084هـ مورخ 18/5/88 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18771 مورخ 21/5/88 روزنامه…