برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 10085دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف

بخشنامه: 10085 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف دستورالعمل مالیاتی تشخیص تخفیف شماره:10085 تاریخ:30/03/1380 پیوست:   نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق…

تعریف مالیات

ماده 205 قانون مالياتهاي مستقيم

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 205 ماده 205 ـ اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته‌ به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم ‌مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد. بخشنامه ها [1380/03/30][10085] دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین…

تصویب نامه و تصمیم نامه

تصویب نامه و تصمیم نامه 52883/ت2225هـ تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف مالیاتها

تصویب نامه و تصمیم نامه: 52883/ت2225هـ – تصویب نامه تعیین حقوق و سقف مالیاتها *تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف مالیاتها   شماره: 52883/ت 2225هـ تاریخ: 21/10/1378 پیوست:   هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1378 بنا به پیشنهاد شماره 54058/11 مورخ 27/9/1378 سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (8) لایحه…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 3205در ابلاغ اوراق مالیاتی مفادمواد203و204رعایت گردد

بخشنامه: 3205 در ابلاغ اوراق مالیاتی مفادمواد203و204رعایت گردد     شماره:3205 تاریخ:31/02/1384 پیوست:   اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی   بخشنامه ابلاغ اوراق مالیاتی…

تعریف مالیات

ماده 204 قانون مالياتهاي مستقيم

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 204 ماده 204 ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم‌ اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید: الف ـ محل‌ و تاریخ‌ ابلاغ با تعیین روز و ماه ‌و سال به حروف ‌و عدد. ب ـ نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 3205در ابلاغ اوراق مالیاتی مفادمواد203و204رعایت گردد

بخشنامه: 3205 در ابلاغ اوراق مالیاتی مفادمواد203و204رعایت گردد     شماره:3205 تاریخ:31/02/1384 پیوست:   اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی   بخشنامه ابلاغ اوراق مالیاتی…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 211/4904/21434تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی

بخشنامه: 211/4904/21434 تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی مطالبه مالیات پیله وران شماره: 21434/4904/211 تاریخ: 10/12/1383 پیوست: دارد   سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 211/480/48900در خصوص کسر دریافتی از ترخیص کالا از گمرک

بخشنامه: 211/480/48900 در خصوص کسر دریافتی از ترخیص کالا از گمرک     شماره :48900/480/211 تاریخ :13/02/1382 پیوست:   سازمان امور اقتصادی و دارائی استان بخشنامه مالیاتی 211/480/48900   نظر به اینکه حسب مقررات گمرکی چنانچه پس از ترخیص کالا از گمرک کسر دریافتی کشف گردد باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ صدور سند…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 10085دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف

بخشنامه: 10085 دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف بخشنامه مالیاتی 10085 شماره:10085 تاریخ:30/03/1380 پیوست:   نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 11694 راهنمایی و ارشاد کادر تشخیص

بخشنامه: 11694 *راهنمایی و ارشاد کادر تشخیص   شماره:11694 تاریخ: 16/03/1378 پیوست:   بخشنامه مالیاتی 11694 گزارش های بازرسی از برخی ادارات کل حاکی از آن است که مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره , درموارد زیر بعضا درمقیاس چشمگیری بنحو مطلوب اجرا نمی گردد و لازم است آقایان مدیران حسب مورد معاونان…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 30/4/2555/14962 تسریع در ابلاغ و تشخیص مالیات عملکرد سالهای 68-69-70

بخشنامه: 30/4/2555/14962 *تسریع در ابلاغ و تشخیص مالیات عملکرد سالهای 68-69-70   شماره: 14962/2555/4/30 تاریخ: 08/04/1371 پیوست:   اداره کل نظرباینکه براساس بند1 بخشنامه شماره 56174/3856-5/30مورخ 5/11/70 آخرین مهلت صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد سنوات 68 و69 مودیانیکه بموقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند پایان شهریورماه 71 تعیین شده است لذابدینوسیله تاکید میگردد…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه مالیاتی30/4/4547/21094 اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق

بخشنامه مالیاتی 30/4/4547/21094 *اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق   شماره: 21094/4547/4/30 تاریخ: 29/04/1370 پیوست:   مشاهده می شود بعضی از حوزه های مالیاتی در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق (کارفرما) در اجرای ماده 90قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , وقتی بجهات مذکور در تبصره ماده 203و متن ماده 208 قانون…

جرایم مالیات

بخشنامه 30/4/940/3794وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف

بخشنامه: 30/4/940/3794 بخشنامه مالیاتی 30/4/940/3794 وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف   شماره:3794/940/4/30 تاریخ: 02/02/1370 پیوست:   با عنایت به اشکالات عدیده ای که شورای عالی مالیاتی ضمن رسیدگی به شکایت مودیان ویا اعضاء شورای مذکور موقع بازرسی های معموله از ادارات کل مختلف، با آن مواجه بوده اند، بدینوسیله مراتب زیر…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 30/4/940/3794وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف

بخشنامه: 30/4/940/3794 وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف   شماره:3794/940/4/30 تاریخ: 02/02/1370 پیوست:   با عنایت به اشکالات عدیده ای که شورای عالی مالیاتی ضمن رسیدگی به شکایت مودیان ویا اعضاء شورای مذکور موقع بازرسی های معموله از ادارات کل مختلف، با آن مواجه بوده اند، بدینوسیله مراتب زیر را جهت ابلاغ…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 30/5/2359/23065 قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ

بخشنامه: 30/5/2359/23065 *قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ   شماره: 23065/ 2359/5/30 تاریخ: 10/07/1368 پیوست:   اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی وتبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن باتبصره ماده 203و ماده  208قانون مذکور…

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه 44/3466 همکاری نیروی انتظامی در امر ابلاغ

بخشنامه: 44/3466 *همکاری نیروی انتظامی در امر ابلاغ   شماره: 3466/44 تاریخ: 18/04/1368 پیوست:   از : وزارت کشور ( اداره امور انتظامی ) ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با توجه به لزوم همکاری نیروی انتظامی با مامورین مالیاتی موضوع تبصره ذیل ماده 203قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3/11/66 مجلس شورای اسلامی و مواد 6…