برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

بخشنامه

بخشنامه 200/93/66 نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده

بخشنامه: 200/93/66 نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده شماره:66/93/200 تاریخ:24/6/1393 پیوست: بخشنامه 66 93 167 و 191 م بخشنامه مالیاتی 200/93/66 مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع…

بخشنامه

بخشنامه 200/93/130 نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 11/3/1392

بخشنامه: 200/93/130 نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 11/3/1392 شماره:130/93/200 تاریخ: 28/11/1393 پیوست:   بخشنامه   130 93 118، 167،190، 235 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع     نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 11/3/1392        پیرو بند 3  بخشنامه شماره 4109/200 مورخ…

بخشنامه

بخشنامه 200/94/81 تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393

بخشنامه: 200/94/81 تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393   شماره: 81-94-200 تاریخ: 11-08-1394 پیوست: دارد   بخشنامه 81 94 مواد  40،158،167،191 م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در…

بخشنامه

بخشنامه 200/95/14 صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

بخشنامه: 200/95/14 صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط   شماره: 14-95-200/ص تاریخ:  27-02-1395 پیوست: …………… بخشنامه 14 95 167 و تبصره 1 ماده 186 م   مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی…

بخشنامه

بخشنامه 200/95/42 ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه: 200/95/42 ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده   شماره: 42-95-200 تاریخ: 07-07-1395   بخشنامه بخشنامه مالیاتی 200/95/42 42 95 مواد167 و 191قانون مالیاتهای مستقیم م  …

بخشنامه

بخشنامه 200/96/32 امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی

بخشنامه: 200/96/32 امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی درخصوص واحدهای تولیدی شماره:32/96/200 تاریخ: 27/02/1396 بخشنامه بخشنامه مالیاتی 200/96/32 32 96 167 م     مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع امکان تقسیط مجدد بدهی های مالیاتی  درخصوص واحدهای تولیدی  با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی;تولید–…

بخشنامه

بخشنامه 200/96/39 تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 27/02/1395 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396

بخشنامه: 200/96/39 تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200 /ص مورخ 27/02/1395 موضوع صدور گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به سال 1396   شماره:39/96/200 تاریخ: 13/03/1396 بخشنامه 39 96 167 م     مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تسری مدت اجرای بخشنامه شماره 14/95/200…

بخشنامه

بخشنامه 230/96/56 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 24/06/1393 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه: 230/96/56 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 24/06/1393 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره:56/96/230 تاریخ: 20/04/1396 بخشنامه بخشنامه مالیاتی 230/96/56 56 96 مواد 167 و 191 م     مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان…

دستورالعمل

دستورالعمل 260/96/524 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه

دستورالعمل مالیاتی 260/96/524 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه شماره: 524/96/260 تاریخ: 12/09/1396 دستورالعمل 524 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل…

دستورالعمل

دستورالعمل 260/96/523 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط

دستورالعمل مالیاتی 260/96/523 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط شماره: 523/96/260 تاریخ: 04/09/1396 دستورالعمل 523 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم…

دستورالعمل

دستورالعمل 260/96/521 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی

دستورالعمل مالیاتی 260/96/521 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی   شماره: 521/96/260 تاریخ: 04/09/1396 دستورالعمل نحوه اجرا 521 96 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 س     مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم…

دستورالعمل

دستورالعمل 200/93/508 دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1392بخش املاک اجاری(اعم از مسکونی،تجاری، اداری و…)

دستورالعمل مالیاتی 200/93/508 دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1392بخش املاک اجاری(اعم از مسکونی،تجاری، اداری و…) شماره:508/93/200تاریخ:20/03/93پیوست: دستورالعمل 508 93 ماده 158 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1392بخش املاک اجاری(اعم از مسکونی،تجاری، اداری و…   پیرو آگهی منتشره در نیمه…

دستورالعمل

دستورالعمل 230/30010 بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392و 17887/200 مورخ 14/10/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل: 230/30010 بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392و 17887/200 مورخ 14/10/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم   شماره:30010/230/د تاریخ: 16/10/1392 پیوست:دارد   دستورالعمل   کد: 532 92 40-167-191 م   مخاطبین/ ذینفعان مدیران کل امور مالیاتی موضوع بند یک تذکرات بخشنامه…

دستورالعمل

دستورالعمل 200/5916 دستور العمل طرح خود اظهاری سال 1391 بخش املاک

دستورالعمل مالیاتی 200/5916 دستور العمل طرح خود اظهاری سال 1391 بخش املاک- شماره: 5916 /200/ص تاریخ:08/04/1392 پیوست:   دستورالعمل   506 92 ماده 158 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1391بخش املاک(اعم از مسکونی،تجاری،اداری و… پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال…

دستورالعمل

دستورالعمل 200/9892/س دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرایماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل مالیاتی 200/9892/س دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرایماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم   شماره : 9892/200/س تاریخ : 27/4/1390 پیوست: دستور العمل   523 1390 158 م   مخاطبین اداره کل امور مالیاتی استان …   موضوع دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات…

دستورالعمل

دستورالعمل 230/9248/ص دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389

دستورالعمل مالیاتی 230/9248/ص دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389 – شماره : 9248/230/ص تاریخ : 18/4/1390 پیوست : دارد دستور العمل   520 1390 158 م   مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران موضوع دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی…