برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

حسابدار

تفاوت بین بدهکاران(بستانکاران) تجاری و غیر تجاری

   تفاوت بین بدهکاران(بستانکاران) تجاری و غیر تجاری    بدهکاران تجاری : اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل فروش یا درآمد قرار میگیرند و به عنوان مشتریان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند.     بدهکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته…

وامها و استقراض های بهره دار

وامها و استقراض های بهره دار

وامها و استقراض های بهره دار وامها و استقراضهای بهره دار پس از شناخت اولیه با استفاده از روش بهره موثر ،به بهای تمام شده مستهلک شده اندازه گیری میشوند . هنگام قطع شناخت بدهیها و همچنین طی فرایند استهلاک نرخ بهره موثر ،سود و زیان مربوطه در صورت سود یا زیان شناسایی میشود. بهای…

بدهیهای مالی

بدهیهای مالی شناسایی و اندازگیری اولیه

بدهیهای مالی  شناسایی  و  اندازگیری اولیه بدهیهای مالی هنگام شناخت اولیه به عنوان  بدهیهای مالی اندازه گیری شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا  زیان ،وامها و استقراض ها،پراختنی ها ،طبقه بندی میشوند. به خالص بدهیهای معامله در ابتدا به ارزش منصفانه و در خصوص  وامها و استقراض و بیمه پرداختنی ،به خالص مخارج…

استهلاک

در خصوص سرمایه گذاری های مالی آماده برای فروش

در خصوص سرمایه گذاری های مالی آماده  برای فروش ،گروه وجود هرگونه شواهد عینی مربوط به کاهش ارزش سرمایه گذاری یا گروهی از سرمایه گذاری را در هریک از تاریخهای گزارشگری،/مورد ارزیابی قرار میدهد. درمورد سرمایه گذاری های مالکانه که به عنوان آماده برای فروش طبقه بندی شده اند ،شواهد عینی میتواند شامل کاهش قابل…

داراییهای مالی

داراییهای مالی ثبت شده به بهای تمام شده مستهلک شده

داراییهای مالی ثبت شده به بهای  تمام شده مستهلک شده در خصوص داراییهای مالی ثبت شده به بهای تمام شده مستهلک شده،گروهابتدا وجود کاهش ارزش را به صورت مجزا برای هریک از داراییهای مالی که به طور مجزا قابل ملاحظه هستند یا به صورت تجمیعی برای داراییهای مالی که به  طور مجزا قابل ملاحظه  هستند …

سرمایه گذاری در املاک سرمایه گذاری

شرکت تجاري

    شرکت تجاري      – شرکت تجاري: شرکتها ی تجار ی خصوص ی، شرکتهایی هستند که از اشخاص حقیقی و حقوق ی غیردولت ی 5 %سرمایه شرکت را 49 تشکیل میشوند و یا اشخاص حقوق ی خصوص ی با سرمایه دولت ی به نحو ی که فقط تا دارا باشد و با مقاصد…

سامانه صیاد

هدف دادرسی مالیاتی؟

           هدف دادرسی مالیاتی بایستی از قوانین شکلی استفاده نمود یا ماهوی؟       از هدف دادرسی مالیاتی  حقوق مالیاتی بخشی از حقوق عمومی است که به حمایت افراد(مردم) در مقابل دولت می­ پردازد و بر دو نوع است:    قوانین شکلی که قوانین دادرسی مالیاتی هستند و اثبات کننده حق…

تسهیلات مناطق آزاد

چک امکان دارد به ۱۰ دلیل در شعب بانک‌ها برگشت بخورد

   چک امکان دارد به ۱۰ دلیل در شعب بانک‌ها برگشت بخورد    چک عادی به چکی گفته می‌شود که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا این که چک در…

لایحه دفاعیه مالیاتی

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ ﻣﮑﺮر ق.م.م 169ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده

        ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ  ﻣﮑﺮر ق.م.م   169ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده            ﻣﮑﺮر ق.م.م۱٦۹ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر       راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ_ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 1ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ :  ۱ ﺳﻮال  روش ﺻﺤﯿﺢ وارد ﮐﺮدن ﻣﺒﺎﻟﻎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ:    ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﺑﺪون ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﻤﯿﺰ ،…

املاک ، ماشین آلات و تجهیزات

مزایای شرکتهای سهامی

 مزایای شرکتهای سهامی  بخش اول (مسئولیت محدود سهامداران)  بر اساس ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. مبلغ اسمی سهام باید توسط سهامدار تادیه شود. با تادیه این مبلغ، سهامدار تعهد مالی دیگری در قبال شرکت نخواهد داشت. حتی اگر شرکت در آینده متحمل زیان…

ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

عواقب عدم انجام تکالیف در موعد مقرر

عواقب عدم انجام تکالیف در موعد مقرر عواقب عدم انجام تکالیف در موعد مقرر : چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند در ذیل به مواردی که جرم مالیاتی محسوب می گردد اشاره می شود. جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل…

بخشنامه

براساس تفویض اختیار به استان‌ها و به منظور تکریم مودیان بخشودگی صددرصد جرایم قابل بخشش مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

    براساس تفویض اختیار به استان‌ها و به منظور تکریم مودیان بخشودگی  جرایم قابل بخشش مالیاتی  در دستور کار قرار گرفته است.     به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مستندات نشان می‌دهد، براساس تفویض اختیار به استان‌ها و به منظور تکریم مودیان بخشودگی صددرصد جرایم قابل بخشش مالیاتی در دستور کار قرار گرفته…

تعدیلات سنواتی

در چه شرايطی بهای ضايعات عادي به ضايعات غير عادی سرشكن نمی شود

  در چه شرايطی، بهای ضايعات عادي به ضايعات غير عادی سرشكن نمی شود؟   وقوع ضايعات عادی به صورت تدريجی باشد. وقوع ضايعات عادی و غير عادی در ابتدای فرايند باشد. وقوع ضايعات عادی قبل از وقوع ضايعات غير عادی باشد. همواره ضايعات غير عادي از ضايعات عادی سهم نمیگيرد. پاسخ : اگر ضايعات…

انواع قراردادها در بانک

9 نکته بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر

    9 نکته بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر   نکته شماره 1⃣ چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟     جواب : هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت…

دست چکمان

اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟

  اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟  شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که…

سود اقتصادی و سود حسابداری

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ

        ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ    ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـ ﻪ ﻫﺎ اي ﺑـﺮ ﻛـﺎرﻛﺮد و   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎد…