برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

بورس و ارز

بخشنامه: 67177کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

بخشنامه مالیاتی 67177 کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور   شماره:67177 تاریخ:24/09/1388 پیوست: دارد   بخشنامه   058 88 مادتین 119،82 و 127 م   مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی   موضوع کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین…

دستورالعمل

دستورالعمل: 1184تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

دستورالعمل مالیاتی 1184 تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده   شماره: 1184 تاریخ: 10/02/1391 پیوست:   دستورالعمل   502 91 ماده «33» الف     مخاطبین     روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش…

دستورالعمل:

دستورالعمل: 11460تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

دستورالعمل مالیاتی 11460 تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده   شماره:11460 تاریخ:10/07/1389 پیوست:دارد   دستورالعمل   536 89 ماده«33» الف     مخاطبین     روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و…

مشاور مالیاتی

بخشنامه: 200/95/70چگونگی تسری حکم موضوع ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه مالیاتی 200/95/70 چگونگی تسری حکم موضوع ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده شماره: 70-95-200 تاریخ: 11-10-1395 بخشنامه 70 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف   مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور…

مشاور مالیاتی

بخشنامه: 200/5786بخشودگی جرائم

بخشنامه مالیاتی بخشودگی جرائم بخشنامه: 200/5786 بخشودگی جرائم   شماره:5786/200 تاریخ:03/03/1389 پیوست: دارد   بخشنامه   012 89 «ماده 33» الف     مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی…

قانون

رای شورا: 201/18155اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده

رای شورا مالیاتی201/18155 اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده   شماره:18155/201 تاریخ:12/11/1388 پیوست:     صورتجلسه مشورتی مورخ 7/11/1388 شورای عالی مالیاتی   مفاد نامه شماره 75590/17 مورخ 26/5/88 دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر مـحتـرم امـور اقتـصادی و دارائی حـسب…

مشاور مالیاتی

بخشنامه19663 اختیار بخشودگی جرایم ماده 191

بخشنامه مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم بخشنامه: 19663 اختیار بخشودگی جرایم ماده 191 شماره:19663 /200 تاریخ:4/10/1391 پیوست:   مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی   بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه…

مشاور مالیاتی

بخشنامه: 200/21937/ص اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)

بخشنامه مالیاتی 200/21937/ص اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) ________________________________________ شماره:21937/200/ص بخشنامه اداری تاریخ: 06/12/1392 پیوست:دارد مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن…

مشاور مالیاتی

بخشنامه: 4936در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان

بخشنامه مالیاتی گواهی موقت بخشنامه: 4936 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان   شماره:4936 تاریخ:30/02/1388 پیوست:دارد   مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها   با سلام   احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 در خصوص…

قانون

قانون ارزش افزوده ماده 33

قانون مالیات ارزش افزوده ماده 33 ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم ومالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.بخشنامه…

قانون ارزش افزوده - ماده 14 ماده 14- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود ویا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد. تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد: الف- تخفیفات اعطائی; ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است; ج- سایر مالیاتهای غیر مستقیم وعوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

قانون ارزش افزوده، سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن ماده 24 الی 33

قانون ارزش افزوده، سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن ۲۴ ماده 24 ماده 24- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار وتشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی ودارایی به رئیس جمهوری پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می…

بورس و ارز

بخشنامه مالیات211/1908/10378نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی 10%باشد

بخشنامه مالیاتی 211/1908/10378 نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی 10%باشد   شماره: 10378/1908/211 تاریخ 01/06/84 پیوست: دارد   اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی   چون…

بورس و ارز

بخشنامه: 211/4348/19153فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف

بخشنامه مالیاتی فعالیت های انتشاراتی بخشنامه: 211/4348/19153 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف   شماره: 19153 /4348/211 تاریخ: 04-11-1383 پیوست: دارد   سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر سازمان…

بورس و ارز

بخشنامه مالیاتی30/5/113/2067در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381

بخشنامه مالیاتی 30/5/113/2067 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381     شماره:2067/113/5/30 تاریخ:22/01/1381 پیوست:     اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی ژوهشکده امور اقتصادی بخشنامه مالیاتی…

بورس و ارز

بخشنامه مالیات71886دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت

بخشنامه مالیات 71886 دستورالعمل محاسبه مالیات حقوق با توجه به تغییر نرخ و میزان معافیت شماره:71886 تاریخ:29/11/1380 پیوست:دارد   به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده((لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت بر درآمد حقوق)) مصوب 13/11/80 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/11/80 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ…

بورس و ارز

بخشنامه: 30/4/11764/42467*نرخ زمان تعلق مالیات اضافه کار

تعلق مالیات اضافه کار بخشنامه: 30/4/11764/42467   *نرخ زمان تعلق مالیات اضافه کار   شماره: 42467/11764/4/30 تاریخ: 23/11/1373 پیوست:   در تعقیب بخشنامه شماره 3904-401-5/30 مورخ 5/2/1372 مجددا تاکید می نماید پرداخت هرگونه وجوه تحت عنوان مابه التفاوت اضافه کار و یا سایر عناوین که تاریخ تعلق آن مربوط به سال 1370 و یا سالهای…