حسابرسی داخلی

 
مهر ۸, ۱۳۹۶
جدول ارزیابی ریسک حسابرس

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیارزش افزودهخدمات حسابداریحسابرسی حسابداری صنعتی جدول ارزیابی […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
پرونده حسابرسی

پرونده حسابرسی

  مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی پرونده حسابرسی فهرست اصلی […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
نمودگر سيستم

پرسشنامه ارزیابی سیستم کنترل داخلی از دو بخش به شرح زیر تشکیل شده است :

پرسشنامه ارزیابی سیستم کنترل داخلی از دو بخش به شرح […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون کنترل

آزمون کنترل وجوه نقد

آزمون کنترل وجوه نقد کنترل وجوه نقدحصول اطمینان از اینکه […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد

آزمون کنترل حقوق ودستمزد

آزمون کنترل حقوق ودستمزد حصول اطمینان از اینکه : الف) […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون

آزمون کنترل خرید

آزمون کنترل خرید حصول اطمینان از اینکه : الف)خرید کالا […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا

آزمون کنترل داراییهای ثابت

آزمون کنترل داراییهای ثابت   حصول اطمینان از اینکه : […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
خدمات حسابرسی

آزمون کنترل موجودی کالا

آزمون کنترل موجودی کالا اهداف : حصول اطمینان از اینکه […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون کنترلها

راهنمای آزمون کنترلها

راهنمای آزمون کنترلها   برنامه آزمون کنترلها از دو قسمت […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
حسابداري‌

کنترل آزمون فروش

کنترل آزمون فروش   حصول اطمینان از اینکه : الف […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
حسابداری پیشرفه 2

جدول تسهیم قابل تحمل سر فصلها

جدول تسهیم قابل تحمل سر فصلها جدول تسهیم قابل تحمل […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
محتوا

نتایج رسیدگی به نمونه ها در آزمون محتوا

نتایج رسیدگی به نمونه ها در آزمون محتوا به شرح […]