Category: قانون مبارزه با پولشویی

بهره وری
قانون مبارزه با پولشویی
آرمان پرداز خبره

پولشویی به زبان ساده

   پولشویی به زبان ساده    پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و

بیشتر بخوانید »