دسته‌بندی: قانون مالیات بر ارزش افزوده

مشاوره مالیاتی ، وکیل مالیاتی و مشاور امور مالیاتی رایگان بهترین مشاور مالیاتی
حسابداری مالی
آرمان پرداز خبره

بهترین مشاور مالیاتی

از وظایف مشاوره مالیاتی ، وکیل مالیاتی و عملکرد مشاور امور مالیاتی رایگان چه می دانید؟ بهترین مشاور مالیاتی کیست؟ تفاوت مشاور مالیاتی و مشاور

بیشتر بخوانید »
سود و زیان انباشته
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

در صورت تایید سود و زیان انباشته (زیان) از سوی دارایی (پس ازدریافت برگ تشخیص قطعی مالیات)

در صورت تایید سود و زیان انباشته (زیان) از سوی دارایی (پس ازدریافت برگ تشخیص قطعی مالیات) الف) اگرمانده حساب سود و زیان انباشته سالهای

بیشتر بخوانید »
سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد.

سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد.   طبق دستورالعمل بند

بیشتر بخوانید »
تسهیلات بانکی
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

انواع مالیات

      انواع مالیات   مالیات ها عموما به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام

بیشتر بخوانید »
مالیاتی
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

تسهیلات مناطق آزاد

    تسهیلات مناطق آزاد    1– معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی    2– امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه مالیاتی تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه مالیاتی 200/97/49/ص تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزودهشماره: 49/97/200/صتاریخ:

بیشتر بخوانید »
بخشنامه 260/97/40 استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره: 40/97/260 تاریخ: 20/03/1397 بخشنامه 40 97 ماده (17) الف
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه مالیاتی استرداد

بخشنامه: 260/97/40 استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره: 40/97/260 تاریخ: 20/03/1397 بخشنامه 40 97 ماده (17) الف   مخاطبین   رئیس محترم امور مالیاتی

بیشتر بخوانید »
مالیات دفاتر اسناد رسمی
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺄت ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ) ﻣﺼﻮب ( ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 24/5/1373

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻫﯿﺄت ﻫﺎی  ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ) ﻣﺼﻮب ( ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ  ﺗﺄﻣﯿﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 24/5/1373  ﻧﺤﻮه  ﺗﺴﻠﯿﻢ  اﻋﺘﺮاض  و درﺧﻮاﺳﺖ  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﺗﺮﺗﯿﺐ  رﺳﯿﺪﮔﯽ  و 1354  

بیشتر بخوانید »