Category: قانون مالیاتهای مستقیم

دستور العمل
قانون مالیاتهای مستقیم
آرمان پرداز خبره

دستور العمل مالیاتی ارشادی در مورد رسیدگی به شرکتهای ساختمانی وقبول هزینه های واقعی ورعایت عدالت مالیاتی وبرگشت حداکثر با ضریب علی الراس

دستور العمل مالیاتی ارشادی نوع مقرره  دستور العمل دستور العمل مالیاتی ارشادی-مشاور مالیاتی – شرکت حسابداری – مشاور مالی – وکیل مالیاتی   شماره  30309-3283-211

بیشتر بخوانید »
آیین نامه اجرایی
قانون مالیاتهای مستقیم
آرمان پرداز خبره

آیین نامه اجرایی مالیاتی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ( قابل اجرا از اول سال ۱۳۹۵ )

    آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ( قابل اجرا از اول سال ۱۳۹۵ )   مشخصات دفاتر

بیشتر بخوانید »
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ
قانون مالیاتهای مستقیم
آرمان پرداز خبره

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺰاﯾﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﻣﺴﺘﻤﺮ    ﻣﺰاﯾﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ    ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺰاﯾﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻧﻘﺪي    ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیاتهای مستقیم
آرمان پرداز خبره

بخشنامه مالیاتی جدید لزوم حسابرسی شرکتهایی که فروش 8میلیارد ریال به بالا دارند

بخشنامه جدید امور مالیاتی -لزوم حسابرسی شرکتهایی که فروش 8میلیارد ریال به بالا دارند وزارت امور اقتصادي ودارايي معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیاتهای مستقیم
آرمان پرداز خبره

بخشنامه مالیاتی 30/4/3291/10269 رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96

بخشنامه مالیاتی 30/4/3291/10269 *رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96   شماره:10269/3291/4/30 تاریخ: 01/04/1368 پیوست: بخشنامه مالیاتی 10269 بخشنامه به کلیه بانکها نظرباینکه بموجب ماده

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیاتهای مستقیم
آرمان پرداز خبره

بخشنامه مالیاتی 210/101038 ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه مالیاتی 210/101038 ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شماره: 101038/210 تاریخ: 15/11/1386 پیوست: دارد   بخشنامه   018

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیاتهای مستقیم
آرمان پرداز خبره

بخشنامه مالیاتی 200/36693 مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای

بخشنامه: 200/36693 مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای   شماره: 36693/200 تاریخ: 22/12/1389 پیوست: دارد بخشنامه بخشنامه مالیاتی

بیشتر بخوانید »
دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم
آرمان پرداز خبره

دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های مالیاتی شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی     شماره دادنامه:5

بیشتر بخوانید »