برخی از خدمات شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

با پانزده سال تجربه وفعالیت درامور مالیاتی

چرا شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره را برای امور مالی خود انتخاب میکنیم؟

ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره با توجه به تجربه و دانشی که طی سال ها فعالیت در حوزه مالی و حسابرسی داریم

سعی میکنیم در مدت زمان مناسب که از قبل توسط کارشناسان ما برآورد شده برای انجام امور مالی شما بهترین راهکارها را پیشنهاد دهیم.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

شماره ثبت  473781  با پانزده سال سابقه اجرایی

1.انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی، تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

2.تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

3.ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی، مالیاتی، بیمه بانکی ومدیریت

4.تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

5.تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کداقتصادی

6.تهیه لیست های حقوقی(لیست های مالیاتی بیمه و …)

7.مشاوره و مجری مالیات بر ارث-مالیات بر ارزش افزوده-مالیات بر مشاغل

8.مشاوره و مجری در امور بیمه ای

9.مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی وحضور در کمیسیون مالیاتی باوکالت رسمی

10.انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده، بیمه شرکت ها و اشخاص، اخذ کد کارگاهی، تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه

دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به نوبت و ترتیب وصول شکایات مرجع رسیدگی به شکایات

معافیت مالیاتی ماده139قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 139. الف) موقوفاتع نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستانه مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقا، متبرکه…

دستورالعمل

معافیت مالیاتی ماده137قانون مالیاتهای مستقیم

معافیت مالیاتی ماده137قانون مالیاتهای مستقیم ماده 137. هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکلف در یک سال مالیاتی به شرط این که دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشکی مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت…

اعترای به رای هیات تجدید نظر مالیاتی مأموران مالیاتی مربوط در صورتی که رأی هیأت مبنی بر رد برگ تشخیص باشد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل کرده باشد؛ اداره امور مالیاتی مربوط که برگ تشخیص را صادر کرده می‌تواند به رأی مذکور اعتراض نماید.

ماده 136قانون مالیات

ماده 136. وجوه پراختی بایت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی بیمه عمر با موافقت نمایندگان مجلس وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه از مالیات معاف شدند. در جلسه نوبت صبح نمایندگان…

اعترای به رای هیات تجدید نظر مالیاتی مأموران مالیاتی مربوط در صورتی که رأی هیأت مبنی بر رد برگ تشخیص باشد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل کرده باشد؛ اداره امور مالیاتی مربوط که برگ تشخیص را صادر کرده می‌تواند به رأی مذکور اعتراض نماید.

معافیت مالیاتی ماده132قانون مالیاتهای مستقیم

معافیت مالیاتی ماده132قانون مالیاتهای مستقیم ماده 132. درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی…

اعترای به رای هیات تجدید نظر مالیاتی مأموران مالیاتی مربوط در صورتی که رأی هیأت مبنی بر رد برگ تشخیص باشد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل کرده باشد؛ اداره امور مالیاتی مربوط که برگ تشخیص را صادر کرده می‌تواند به رأی مذکور اعتراض نماید.

به ازای هر ده درصد (10٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت

ماده131قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ماده 131. به ازای هر ده درصد (10٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و…

دستورالعمل

ماده 130 قانون مالیات

قانون مالیات ماده 130 ماده 130. بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعد آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل…

اعترای به رای هیات تجدید نظر مالیاتی مأموران مالیاتی مربوط در صورتی که رأی هیأت مبنی بر رد برگ تشخیص باشد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل کرده باشد؛ اداره امور مالیاتی مربوط که برگ تشخیص را صادر کرده می‌تواند به رأی مذکور اعتراض نماید.

ماده 107. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:

ماده 107. درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود: بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات،  نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات…

بورس و ارز

بخشنامه مالیاتی52/94/200 (نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی

بخشنامه مالیاتی 52/94/200 (نرخ مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مصرف و شرکت‌های تعاونی سهام عام) براساس تبصره (6) الحاقی به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25٪) تخفیف از نرخ موضوع…

بورس و ارز

محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی بخشنامه شماره 1112973 تاریخ 13/12/86

بخشنامه مالیاتی 1112973 تاریخ 13/12/86 پیرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 و 7110 مورخ 3/2/1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای…

بازار کار

ماده 64. قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی

ماده 64. قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی در سه هزار درآمد…

بورس و ارز

بخشنامه مالیاتی 42-94-200

بخشنامه مالیاتی 42-94-200 تاریخ 22-4-1394 پیرو قسمت اخیر بخشنامه شماره 16-94-200 با توجّه به سؤالات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی در خصوص نحوه برخورد مأموران مالیاتی در رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان داروخانه‌ها از حیث اعمال یا عدم اعمال معافیت‌های قانونی، با عنایت به بخشنامه مذکور بدینوسیله مقرر می‌دارد؛ عدم نصب…

قانون

معافیت مالیاتی پنجاه درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده 92. پنجاه درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود. ماده 101[2]. درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84)[3] این قانون…

اعترای به رای هیات تجدید نظر مالیاتی مأموران مالیاتی مربوط در صورتی که رأی هیأت مبنی بر رد برگ تشخیص باشد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل کرده باشد؛ اداره امور مالیاتی مربوط که برگ تشخیص را صادر کرده می‌تواند به رأی مذکور اعتراض نماید.

معافیت مالیات حقوق اشخاص

ماده 91. درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:   1. رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و…

بورس و ارز

بخشنامه مالیاتی8/96/200 تاریخ 30/1/96معافیت مالیات حقوق

بخشنامه مالیاتی 8/96/200 مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود[1]. بخشنامه شماره 8/96/200 تاریخ 30/1/96 بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد: «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات…

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل دوم : ترتیب رسیدگی مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت¬های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن

معافیت مالیاتی بخش کشاورزی

 معافیت مالیاتی بخش کشاورزی بخشنامه شماره 2612/80 تاریخ 21/03/1381 پاسخ‌ به نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص «فعالیت‌های بخش کشاورزی و استمرار معافیت‌های مالیاتی» به طور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می‌شوند. بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیرگروه زراعت، شیلات…

قانون مالياتهاي مستقيم، باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، فصل دوم : ترتیب رسیدگی مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت¬های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن

رأی شماره 12830/4/30 تاریخ 09/11/1372 اجاره دست دوم

رأی شماره 12830/4/30 تاریخ 09/11/1372 اجاره دست دوم گزارش شماره 1784/5/30-23/4/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 5/11/1372 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارتست از: اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف…