عوامل موثر بر حسابرسی داخلی

حسابرسی قبلی

عوامل عملی مو ثر بر حسابرسی داخلی

 

 

اصول کلی و لازم برای تشکیل واحد حسابرسی داخلی در شرایط ایده­آل، در بخش­های پیش آمد. در اینجا به آن  گروه از عوامل موثر بر حسابرسی داخلی  می­پردازیم که می­تواند اثر با اهمیتی بر کار واحد حسابرسی داخلی داشته باشد.

چهار نوع از این عوامل عملی عبارت است از حسابرسی­های موردی، نقش­های چندگانه واحدهای حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و سازمان­های با پراکندگی جغرافیایی زیاد. هر سازمانی برای تامین نیازهای خود و بنا به شرایط واقعی و موجود، از روشها و اصولی پیروی می­کند که ممکن است بر نحوه اجرای حسابرسی آن تاثیر بگذارد.

حسابرسی­های موردی: تقریباً در تمام واحدهای اقتصادی این اتفاق رخ می­دهد که حسابرسان داخلی باید یک حسابرسی برنامه ریزی شده قبلی را متوقف کنند و به یک رسیدگی پیش­بینی نشده بپردازند. برای مثال فرض کنید زمانی که حسابرسان داخلی کی شرکت تولیدی مشغول رسیدگی به قراردادهای خرید مواد و کالا می­باشند مدیریت شرکت یک اشتباه را در محاسبه بهره اوراق قرضه پیدا می­کند.

عوامل موثر بر حسابرسی داخلی

افزون بر این فرض کنید که این اشتباه در طول شش ماه گذشته به طور مرتب رخ داده است و اصلاح آن مستلزم پرداخت بیدرنگ مبلغ هنگفتی بابت اصل و جریمه دیرکرد به دارندگان اوراق قرضه است. چنانچه ضعف کنترلهای داخلی خطر تحریف و پرداختهای نابجا را به اندازه کافی بالا برده باشد حسابرسان ممکن است انجام حسابرسی در دست اقدام را به تعویض اندازند و رسیدگی به کنترلهای داخلی مربوط به بدهیهای بلند مدت را شروع کنند. حسابرسان پس از تکمیل این رسیدگی دوباره طبق برنامه خود به حسابرسی قبلی می­پردازند.

صرفنظر از این گونه توقفهای حسابرسی که موقتاً بر کار حسابرسان داخلی اثر می­گذارد واحد اقتصادی زمانی می­تواند بیشترین اثربخشی هزینه­های واحد حسابرسی داخلی را بدست آورد که حسابرسیها را براساس خطر نسبی برنامه­ریزی کند. حتی تصمیم­گیری در مورد حسابرسیهای موردی نیز بهتر است که با توجه به خطر صورت گیرد.

نقشهای چندگانه: گرچه ممکن است وظیفه حسابرسی داخلی از لحاظ مفهومی به خوبی تعریف شده باشد اما اغلب از واحدهای حسابرسی داخلی خواسته می­شود کارهایی را بیرون از آن چارچوب انجام دهند. این که مرز فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی کدام است به عوامل گوناگونی بستگی دارد. این عوامل شامل انواع مهارتهایی که حسابرسان داخلی دارند مهارتهای مدیران واحد اقتصادی و فشاری که به آنان وارد می­اید پیچیدگی سازمان و نیازهای فوری واحد اقتصادی به حسابرسی داخلی است.

 

عوامل موثر بر حسابرسی داخلی

گاه ممکن است حسابرسان داخلی در موقعیتی به  مراتب بهتر از دیگران برای انجام برخی کارهای خاص باشند. حسابرسان در انجام وظایف عادی خود می­توانند از خطوط ارتباطات سازمانی عبور کنند. آموزشی که در زمینه سیستمهای کنترل داخلی دیده­اند دورنمایی کامل از سازمان و اجزای مختلف آن را برای آنان فراهم می­کند. از لحاظ زمان نیز ممکن است انعطاف­پذیری بیشتری داشته باشند. در نتیجه برخی از واحدهای حسابرسی داخلی ممکن است درگیر مسایل ارزیابی مدیریت و عملکرد واحد اقتصادی شوند. شیوه­های خاص حسابرسی برای این گونه ارزیابیها که اغلب حسابرسی مدیریت و حسابرسی عملکرد نامیده می­شود نیز به وجود آمده است.

واحد حسابرسی داخلی ممکن است درگیر برنامه­ریزی و حتی طراحی روشهای عملیاتی نیز بشود به ویژه در مواردی که این روشها جز سیستم کنترل داخلی محسوب می­شوند.

گرچه حسابرسان داخلی نباید در طراحی چنین سیستمهایی مشارکت کنند اما اغلب از آنان خواسته می­شود کنترلهای پیش­بینی شده برای این سستمها را در مراحل برنامه­ریزی و طراحی ارزیابی نمایند. مدیریت واحد اقتصادی ممکن است درباره کنترلهایی که از دیدگاه حسابرسان داخلی اهمیت لازم برای منظور شدن در سیستم را دارد نیز نظر آنان را جویا شود.

 

عوامل موثر بر حسابرسی داخلی

نمودار 7-1 این پرسش را به تصویر می­کشد که واحد حسابرسی داخی چه نقشهایی را در سازمان باید به عهده بگیرد؟ هر چه یک دایره بیشتر درگیر مسایل عملیاتی و اداری می­شود هزینه­های آن هم افزونتر می­گردد. هر چه حسابرسان داخلی مسئولیت تصمیم­گیری بیشتری را به عهده گیرند که خارج از وظایف حسابرسی آنان است استقلال و به احتمال زیاد بیطرفی آنان بیشتر خدشه­دار می­شود.

پاسخ به این پرسش که نقش حسابرسان داخلی کدام است، به آن آسانی نیست که به نظر می­رسد؛ پاسخ به آن نیز آسان نمی­باشد. موارد زیادی به وجود می­آید که کارهایی از واحد حسابرسی داخلی خواسته می­شود که در محدوده وظایف آن نیست.

نکته این نیست که حسابرسان داخلی نباید این کارها را انجام دهند. بلکه اگر انجام می­دهند، حسابرسان و مدیریت باید تفاوتهای انجام دادن این گونه وظایف را به گونه­ای تشخیص دهند که اجرای این وظایف کمترین تضاد را با مسئولیتهای اصلی واحد حسابرسی داخلی داشته باشد.

برای مثال، واحد حسابرسی داخلی یک شرکت بزرگ تعدادی متخصص سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری در استخدام داشت. زمانی که یکی از دوایر شرکت به یک مدیر سیستم اطلاعات مدیریت نیاز داشت، مدیریت ارشد شرکت خواست که یکی از این حسابرسان (متخصص) به هدایت، استقرار و آزمایش تمام سیستم اطلاعات مدیریت آن دایره گمارده شود.

 

عوامل موثر بر حسابرسی داخلی

این حسابرس مستقل، به واقع، ورزیده­ترین فرد برای این پروژه بود. اما، برای حفظ موقعیت واحد حسابرسی داخلی، این حسابرس در طول ماموریت مزبور از کلیه کارهای حسابرسی داخلی کنار گذارده شود.

این حسابرس، دفتری در محل آن دایره بر پا کرد و مستقیماً به رییس آن دایره پاسخگو بود. زمانی هم که به واحد حسابرسی داخلی برگشت و آن دایره باید حسابرسی می­شد، او را جزء گروه حسابرسان قرار ندادند.

 

کمیته حسابرسی

عوامل موثر بر حسابرسی داخلی

مشکل عمده دیگری که در عمل وجود دارد، چگونگی برقراری ارتباط نزدیک بین کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی است. اعضای کمیته حسابرسی معمولاً از مدیران غیرموظف انتخاب می­شوند و اغلب، دارای مسئولیتهای حرفه­ای زیادی می­باشند.

محل کار و مسئولیت آنان از محل شرکت دور است و تنها یک یا دو بار در سال جلسه تشکیل می­دهند. کمیته حسابرسی با این شرایط به دشواری می­تواند واحد حسابرسی داخلی را اداره کند.

کمیته حسابرسی اغلب با تصویب عزل و نصب مدیران واحد حسابرسی داخلی، بررسی و تصویب برنامه کار، تامین نیروی انسانی و بودجه (هزینه­های) واحد حسابرسی داخلی، و بررسی عملکرد حسابرسان داخلی با مدیریت ارشد سازمان در امر اداره این واحد مشارکت می­کند.

رابطه واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی اساساً رابطه گزارشگری است. این رابطه به شکل خط نقطه­چین بین کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در نمودار 8-1 نشان داده شد.

به طور معمول، مدیرعامل مسئولیت اداری واحد حسابرسی داخلی و عملکرد آن را با مشورت با کمیته حسابرسی به عهده دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...