ابطال ماده 48 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه شماره 18720- 1/3/1387 سازمان امور مالیاتی کشور با کد 016 87 219 م در م Share/Save/Bookmark کد مطلب: 662

بخشنامه مالیاتی ابطال ماده 48 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه شماره 18720- 1/3/1387 سازمان امور مالیاتی کشور با کد 016 87 219 م در م
Share/Save/Bookmark کد مطلب: 662

ابطال ماده 48 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه شماره 18720- 1/3/1387 سازمان امور مالیاتی کشور با کد 016 87 219 م در م

تاریخ: 04 دی 1391
کلاسه پرونده: 88/1028
شماره دادنامه: 677
موضوع رأی: ابطال ماده 48 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه شماره 18720- 1/3/1387 سازمان امور مالیاتی کشور با کد 016 87 219 م
شاکی: جمشید نجفی
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مـاده 48 اصلاحـی آیین نامه اجـرایی مـاده 219 قـانون مالیاتهـای مستقیـم، موضوع بـخشنامه شمـاره 18720- 1/3/1387 سـازمان امـور مالیاتی کشور با کد 01687219م را خواستار شده و توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
” بر مبنای ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت، از بین کارمندان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت باشند و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. اما سازمان مذکور در اصلاح ماده 48 آیین نامه اجراییِ موضوعِ ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر شرایط مندرج در قانون، عبارت [ لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد] را اضافه کرده است. با توجه به این که آیین نامه باید در راستای قانون بوده، افزودن شروط دیگر خارج از اختیارات سازمان مذکور و خلاف ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در نتیجه ابطال ماده 48 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعاست. ” بخشنامه مالیاتی ابطال ماده 48
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:
” بنا به پیشنهاد شماره 83150- 19/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده 48 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند. بخشنامه مالیاتی ابطال ماده 48
تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 10645/212/ص- 7/4/1389 توضیح داده است که:
” به موجب بخشنامه شماره 19741-1 مورخ 26/12/1388 رئیس کل سازمان متبوع تبصره ذیل ماده 48 اصلاحی آیین نامه اجرایی فوق الذکر موضوع بخشنامه مورد اشاره به تبصره یک تبدیل شده و عبارت « سازمان می تواند در استانها به استثنای شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود در هیأتهای مذکور را از بین ممیزان کل مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا سر ممیزین مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب کند» به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور الحاق شده است. بنابراین با اضافه شدن تبصره مزبور و با توجه به این که شاکی دارای پست سازمانی رئیس گروه است شرایط اولیه انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را داراست ولی در خصوص بصیر و مطلع بودن کارکنان در امور مالیاتی از نظر سازمان متبوع بهترین شاخص جهت تشخیص و احراز بصیر و مطلع بودن نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اشتغال حداقل یک سال از خدمت کارکنان در پست رئیس امور مالیاتی و برخورداری از تجربه حل و فصل پرونده های مالیاتی در منابع مختلف است. لذا شرط مذکور نه تنها خلاف قانون نیست بلکه تعریف جامعی از شرط بصیر و مطلع بودن کارمند واجد شرایط برای تهیه آیین نامه مورد شکایت می باشد. علی ای حال با توجه به اصلاح بخشنامه مورد شکایت شاکی به موجب بخشنامه شماره 19741-1 مورخ 26/12/1388 رئیس کل سازمان متبوع موضوع شکایت مشارالیه منتفی است. لذا رد شکایت شاکی و تأیید بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند. بخشنامه مالیاتی ابطال ماده 48

رأی هيأت عمومي
در ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت[ هیأت حل اختلاف مالیاتی] از بین کارمندان سازمان که دارای ده سال سابقه خدمت باشند و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. نظر به این که به موجب حکم مقرر در اصلاح ماده 48 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بخشنامه شماره 18720- 1/3/1387 رئیس کل سازمان امور مالیاتی که با کد01687219م ابلاغ شده است شرط « لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی و یا پستهای بالاتر باشد» به شرطهای مندرج در قانون فوق الذکر اضافه شده است، این شرط مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...