جامع ترین کدینگ حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

.

جامع ترین کدینگ حسابداری پیمانکاری

حسابهای دریافتنی (یا بدهکاران ) :

مجموعه مطالبات بنگاه اقتصادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که بر اثر ارائه خدمات به آنان ایجاد شده واز آنان بابت صورت حسابهای صادره و قبوض مودیان اسناد معتبری به بنگاه اقتصادی تحویل نشده باشد . بدین لحاظ سایر حسابهای دریافتنی که در رابطه با عملیات عادی بنگاه اقتصادی نبوده است

نباید در این سرفصل طبقه بندی شود .

کدینگ حسابداری پیمانکاری

?زمان ونحوه ثبت: پس از ارائه خدمات به مؤدیان براساس صورت حسابها و قبوض صادره و روشهای مورد عمل، حسب مورد در این حساب منعکس و حسابهای معین آن متأثر می گردند .

 

? در صورت احتمال سوخت این دسته از مطالبات، بنگاه اقتصادی می تواند براساس گزارشات کارشناسی ذخیره مطالبات شناسائی و در

این سرفصل ثبت نماید

? اسناد دریافتنی عملیاتی:

اوراق بهادار یا چکهایی است که بابت مطالبات حاصل از فعالیتهای بنگاه اقتصادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی به نفع بنگاه اقتصادی اخذ و سررسید وصول آنها در سال جاری و یا حداکثر تا یکسال پس از تاریخ ترازنامه باشد در این حساب ثبت می شوند .

کدینگ حسابداری پیمانکاری

?این اسناد به تفکیک تاریخ سررسید طبقه بندی می گردند و اسناد واخواست شده قابلیت ثبت مجدد در این حساب را نخواهند داشت.

اسناد دریافتنی که وصول آنها در تاریخ سررسید مشروط به ایفای تعهد توسط بنگاه اقتصادی باشد در این سرفصل طبقه بندی نمی گردد و حسب مورد در سایر داراییها یا حسابهای انتظامی شناسائی و ثبت می شود .

کدینگ حسابداری پیمانکاری

?زمان ونحوه ثبت: پس از ارائه خدمات به مؤدیان براساس صورت حسابها، قبوض صادره واسناد دریافتنی، حسب مورد در این حساب

منعکس و حسابهای معین آن متأثر می گردند .

?علی الحسابها :

عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهدات مربوط به فعالیتهای اصلی بنگاه اقتصادی ( پیمانکاران و فروشندگان ) صورت می گیرد . توضیحات کامل تر در خصوص علی الحسابها در دستورالعمل دریافت پرداخت (  صفحه …. دستورالعمل ) ارائه شده است.

کدینگ حسابداری پیمانکاری

نحوه ثبت حسابداری سپرده شرکت در مناقصه

♦️برای صدور ضمانت نامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکاران مطالبه می کنند .

? اگر مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت معادل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و کارمزد صدور آن ۸۵۰۰۰ریال باشدثبت به شرح ذیل می باشد.

پیمان در دست اجرا              ۸۵/۰۰۰

سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت ۲۰۰/۰۰۰

.

بانک        ۲۸۵/۰۰۰

?ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت

حساب انتظامی –

ضمانت نامه پیش پرداخت     ۲/۰۰۰/۰۰۰

حساب انتظامی –

وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۱۶۰/۰۰۰

.                                                                          طرف حساب انتظامی

ضمانت نامه پیش پرداخت    ۲/۰۰۰/۰۰۰

.                                                                           طرف حساب انتظامی –

وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۱۶۰/۰۰۰

?ثبت ضمانت نامه پیش پرداخت

ارزش وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت معادل۱۲۰% پس از کسر ۱۰% سپرده نقدی از مبلغ ضمانت نامه خواهد بود

۲۱۶۰۰۰۰=۱۲۰%*(۲۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰۰)

نشریه ۱۲۶ سارمان حسابرسی

حسابداری پیمانکاری

✅ نحوه محاسبه استهلاک دارایی های بلااستفاده

 

1⃣ جهت داراییهای ثابتی که خریداری شده ولی بکار گرفته نمی شود،استهلاک محاسبه نمی شود. هر چند یکی از علل استهلاک ،گذشت زمان است ولی با این حال،جهت دوره قبل از بهره برداری از دارایی ثابت خریداری شده استهلاک محاسبه نمی شود.

✔️اینگونه داراییهای ثابت در یادداشت داراییهای ثابت مشهود و تحت سر فصل اقلام سرمایه ای نزد انبار،در انتهای یادداشت مذکور منعکس می گردد.

حسابداری پیمانکاری

2⃣ جهت داراییهای ثابتی که بعد از مدتی استفاده،کنار گذاشته می شوند،استهلاک محاسبه می شود.در حال حاضر و طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،میزان استهلاک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل ۳۰% نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م برای آن دارایی تعیین گردیده است.

حسابداری پیمانکاری

?بعنوان مثال:

قیمت تمام شده دارایی                              ۱۳۰،۰۰۰ ریال

استهلاک انباشته دارایی در ۱/۱/۱۳۸۴         ۷۰،۰۰۰ ریال

نرخ و روش استهلاک          ۲۰% نزولی

دارایی مذکور از تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ مورد استفاده قرار نگرفته است. مطلوب است استهلاک سال ۱۳۸۵ دارایی.

حسابداری پیمانکاری

ارزش دفتری در ابتدای سال ۱۳۸۵                           ۶۰،۰۰۰ = ۷۰،۰۰۰  –  ۱۳۰،۰۰۰

استهلاک سالانه دارایی                                       ۱۲،۰۰۰ = ۲۰%  * ۰،۰۰۰ ۶

۵،۰۰۰ = (۱۲ ÷ ۵) * ۱۲،۰۰۰

۲،۱۰۰ = ۳۰%  *  ۷،۰۰۰ =  ( ۱۲ ÷ ۷ )  *  ۱۲،۰۰۰

استهلاک سال ۱۳۸۵ دارایی                    ۷،۱۰۰  =  ۲،۱۰۰  +  ۵،۰۰۰

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...