چگونه از کارفرما برای رد نکردن بیمه شکایت کنم؟

قانون مالیات

✍️چگونه از کارفرما برای رد نکردن بیمه شکایت کنم؟

?? @Accounting_f

?مراجعه به واحد نامنویسی شعبه که کارگاه مورد نظر اشتغال درآن در محدوده شعبه مذکور قرار داشته و ارائه درخواست ادعای سابقه و تکمیل فرمهای مربوطه.

?بخش اول: مدارک هویتی مدعی

1️⃣اصل و کپی شناسنامه
2️⃣اصل و کپی کارت ملی
3️⃣اصل و کپی انحصار وراثت (چنانچه مدعی فوت شده باشد )
4️⃣اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی بیماریا … باشد)
5️⃣دفترچه درمان مدعی (در صورت داشتن)

?بخش دوم

1️⃣حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود)
2️⃣لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
3️⃣دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
لیست های حقوق کارگاه
4️⃣گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
5️⃣فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
6️⃣کارت افتتاح حساب بانکی
7️⃣کارت های حضور و غیابیا ورود و خروجیا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
8️⃣کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار

✍️چگونه از کارفرما برای رد نکردن بیمه شکایت کنم؟

?? @Accounting_f

?مراجعه به واحد نامنویسی شعبه که کارگاه مورد نظر اشتغال درآن در محدوده شعبه مذکور قرار داشته و ارائه درخواست ادعای سابقه و تکمیل فرمهای مربوطه.

?بخش اول: مدارک هویتی مدعی

1️⃣اصل و کپی شناسنامه
2️⃣اصل و کپی کارت ملی
3️⃣اصل و کپی انحصار وراثت (چنانچه مدعی فوت شده باشد )
4️⃣اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی بیماریا … باشد)
5️⃣دفترچه درمان مدعی (در صورت داشتن)

?بخش دوم

1️⃣حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود)
2️⃣لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
3️⃣دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
لیست های حقوق کارگاه
4️⃣گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
5️⃣فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
6️⃣کارت افتتاح حساب بانکی
7️⃣کارت های حضور و غیابیا ورود و خروجیا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
8️⃣کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...