وامها و دریافتنی ها و داراییهای مالی نگهداری شده تا سررسید

ثبت شرکت

وامها و دریافتنی ها

وامها و دریافتنی ها داراییهای مالی غیر مشتقه ای هستند که پرداخت آنها به صورت ثابت یا قابل تعیین میباشد و قیمت اعلام شده در بازار فعال ندارند . وامها و دریافتنی ها پس از اندازه گیری اولیه ،با استفاده از نرخ بهره موثر ،به بهای تمام شده مستهلک شده به کسر زیان کاهش ارزش،اندازه گیری میشوند.بهای تمام شده مستهلک شده با در نظر گرفتن هرگونه کسر یا صرف در هنگام تحصیل و حق الزحمه یا مخارجی ک بخشی تفکیک ناپذیر از نرخ موثر است محاسبه میشود . استهلاک صرف یا کسر در صورت سود یا زیان کاهش ارزش آنها و همچنین طی فرآیند استهلاک ،سود و زیان در صورت سود یا زیان شناسایی میشود.

داراییهای مالی نگهداری شده تا سررسید

داراییهای مالی غیر مشتقه با پرداختهای ثابت یا قابل تعیین و سررسیدهای ثابت ،درمواردی که گروه قصد و توان نگهداری آنها تا سررسید را داشته باشد،به عنوان نگهداری شده تا سررسید طبقه بندی میشوند. داراییهای مالی نگهداری شده تا سررسید پس از شناخت اولیه،بااستفاده از نرخ بهره موثر ،به بهای تمام شده مستهلک شده پس از کسر کاهش ارزش اندازه گیری میشوند.

استهلاک صرف یا کسر این سرمایه گذاریها در صورت سود یا زیان و در قسمت درآمد سرمایه گذاری منعکس میشود . هنگام قطع شناخت سرمایه گذاری ها با کاهش ارزش آنها و همچنین طی فرایند استهلاک،سود و زیان در صورت سود یا زیان شناسایی میشود.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...