روش هزينه‌ یاي جذبي

حساب ملزومات

 

  روش هزينه‌ یاي جذبي

 

كليه هزينه‌هاي توليدي نظير مواد مستقيم ـ دستمزد مستقيم، سربار متغير ساخت، سربار ثابت ساخت،‌ دربهاي تمام شده موجودي كالاي در جريان ساخت منظور مي‌گردد.

 

   روش هزينه يابي مستقيم يا متغير

 

فقط آن قسمت هزينه‌هاي ساخت به محصولات منظور مي‌گردد كه مستقيماً با حجم توليد تغيير مي‌نمايد.

در روش فوق مواد مستقيم دستمزد مستقيم سربار متغير ساخت كه هزينه‌هاي متغير توليدي مي باشد در حساب كالاي در جريان ساخت و در بهاي تمام شده موجوديهاي آخر دوره به عنوان هزينه‌هاي دوره در صورتحساب سود و زيان منظور مي‌گردد.

سربار ساخت را اقلامي مانند هزينه اجاره ـ هزينه استهلاك حقوق و دستمزد و سرپرستان تشكيل مي‌دهد و بستگي به تعداد توليد ندارد.

هزينه غير توليدي همراه با هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي و هزينه‌هاي توزيع و فروش در هزينه‌يابي مستقيم در صورتحساب سود و زيان نشان داده مي‌شود.

 

   تفاوت دو روش هزینه یابی جذبی و مستقیم

 

1 سربار ثابت ساخت در هزینه یابی جذبی (کامل) به میزان فروش رفته به هزینه منظور می گردد ولی در هزینه یابی مستقیم (متغیر) کل سربار ثابت ساخت پیش بینی شده به عنوان هزینه دوره تلقی می گردد.

 

2 سربار ثابت ساخت در هزینه یابی جذبی جزو قیمت تمام شده محصول است ولی در هزینه یابی مستقیم جزو هزینه های دوره می باشد.

 

3 در هزینه یابی جذبی انحراف حجم یا ظرفیت محاسبه می گردد ولی در هزینه یابی مستقیم انحراف حجم یا ظرفیت وجود ندارد.

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...