لغت نامه بورس آموزش مفاهیم بازار بورس به زبان ساده

معاملات فصلی

لغت نامه بورس آموزش مفاهیم بازار بورس به زبان ساده

در این اثر مفاهیم به صورت عمیق و بنیادین آموزش داده نشده اند. هدف اصلی این مطلب آشنا نمودن خواننده با ادبیات رایج در بازار می باشد. در نسخه های بعدی ادبیات خاص تحلیل گران تکنیکال و تحلیل گران فاندامنتال را نیز شرح خواهیم داد.

نا آشنا بودن و ترس از روبرو شدن با انبوه اصطلاحات و عبارات جدید از مهمترین موانع در مقابل انگیزه یادگیری افراد می باشد که در این شیوه آموزشی سعی در گذر از این مانع داریم. این شکل آشنا نمودن با معنا و کاربرد لغات به نوعی یک شیوه آموزشی نیز می باشد که به مرور موجب تسلط یافتن شما بر مفاهیم عمیق تر در بورس نیز خواهد شد.

انتخاب لغات با دقت زیاد و با نظم خاصی بوده است. به طوری که شما ضمن یافتن معانی آن اگر به ترتیب پیش بروید مفاهیم کلی بورس، شرکت ها، سهام و ورود به بازار بورس را نیز در کنار معانی تخصصی لغات یاد خواهید گرفت.

در صورت مفید دانستن این اثر آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهید تا دانش اجتماعی از بورس، به شکل صحیح افزایش یابد، همچنین در صورت داشتن پیشنهاد یا انتقاد لطفا بنده را آگاه نمائید تا در آثار بعدی با مد نظر قرار دادن آن نکات، نواقص را بر طرف نمایم.

0131 میلاد ابوعلی  دی ماه

بازار

بازار به محلی گفته می شود که در آن خرید و فروش انجام شود.

بورس

بورس یک بازار است که در آن معاملات به صورت متمرکز و تحت نظارت ناظری انجام می شود .در جهان بورس های متنوع و گوناگون وجود دارد درست مانند بازارهای مختلف.

فرابورس

یک بازار است که روش کار در آن مانند بورس می باشد اما شرکت ها برای ورود به آن شرایط کمتری را باید لحاظ کنند و حضور در آن سهل تر است و قوانین معاملاتی آن با بورس تفاوت هایی دارد. در ایران فرابورس هم داریم.

بورس اوراق بهادار

در این بازار افراد به خرید و فروش اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت، سهام و این دست اوراق می پردازند.

بورس کالا

در این بازار افراد به خرید و فروش عمده کالا می پردازند مانند بورس فلزات بورس غلات و … در ایران چندین بورس کالا داریم.

شرکت

یک مجموعه متشکل از افراد فعال در یک حوزه مشخص که به طور مشترک بر روی پروژه ها و طرح های مورد نظرشان فعالیت دارند.

سهم

شرکت از نظر مالی متشکل از قسمت های مساوی و کوچکی هستند. این قسمت ها سهم نام دارند.

سهام

سهام به تعدادی سهم گفت می شود.

سهامدار / سهامداران

به افرادی گفته می شود که مالک سهم هستند. مثلا اگر شما حتی یک سهم از شرکت بسیار بزرگی داشته باشید به هر حال جزو سهامدارن آن شرکت خواهید بود.

سهامی خاص

یک نوع مجوز ثبت شرکت های سهامی است. اگر یک شرکت سهامش بین افراد مشخص تقسیم شده باشد و اجازه خرید و فروش سهام مستلزمرضایت تمام سهامداران باشد، همچنین یک سری مقرارات محدود دیگر شرکت سهامی خاص نام خواهد گرفت.

در حال حاضر در کشور ما هنوز بورس شرکت های سهامی خاص راه اندازی نشده است.

سهامی عام

یک نوع مجوز ثبت شرکت های سهامی است. اگر یک شرکت سهامش بین عموم افراد به شکل نامشروط تقسیم شده باشد و اجازه خرید و فروش سهام برای تمام سهامدارن بدون اطلاع به شرکت و هماهنگی مجاز باشد، همچنین یک سری مقررات دیگر حقوقی مشخص شده در مجوزها، این شرکت سهامی عام نام دارد.

حقیقی / حقوقی

در اقتصاد، آن دسته از افراد که دارای هویت شخصی هستند را حقیقی و آن دسته که هویت غیر شخصی دارند را حقوقی می نامند. مثلا یک شرکت سهامی ممکن است سهامداران حقیقی داشته باشد مثل علی زارع و … و سهامداران حقوقی داشته باشد مانند شرکت سرمایه گذاری ملک گستر یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

پذیره نویسی

به فرایند فروش سهام یک شرکت سهامی عام در زمان تاسیس آن پذیره نویسی گفته می شود که در آن سهام شرکت بین متقاضیان تقسیم خواهد شد و سرمایه اولیه شرکت فراهم خواهد آمد.

مجمع عمومی

نشست سهامداران یک شرکت سهامی می باشد که ممکن است دوره ای باشد یا موردی بر حسب نیاز دارای حالت فوق العاده. در این نشست تصمیمات متفاوت از تعیین ارکان شرکت (مدیریت و …) تا سیاست گذاری های کلان شرکت صورت می پذیرد. تمام سهامداران فارغ از تعداد سهام خود حق شرکت در این نشست را دارند، همچنین به نسبت تعداد سهام خودشان به کل سهام افراد حاضر در جلسه شرکت حق رای در مورد مسائل شرکت را دارند. غائبین در نشست فاقد حق رای می باشند.

سود هر سهم

شرکت پس از ان که در یک سال مالی فعالیت های خود را انجام دادند پس از کسر هزینه ها یک سود باقی مانده است که به طور مساوی باید بین سهامدارن به نسبت تعداد سهم تقسیم شود.

سود انباشه

ممکن است هیئت مدیره یک شرکه خصوصا مدیرعامل تصمیم بگیرد مبلغی از سود هر سهم را جهت فعالیت هایمختلف مانند تضمین سوداوری سال مالی بعد یا  …نزد شرکت حفظ کند هر چند این مبلغ جزو اموال سهام دار به حساب خواهد آمد اما به وی پرداخت نخواهد شد. مبلغ حاصل جمع این مبلغ پرداخت نشده به سهام داران سود انباشه نام دارد.

یا سود پرداخت نقدی شدهDPS

این آمار بیانگر سوابق شرکت در پرداخت سود نقدی به سهامداران می باشد و بیشتر مد نظر تحلیل گران بنیادی می باشد.

افزایش سرمایه

اگر یک شرکت سهامی به این نتیجه برسد که جهت رشد و توسعه فعالیت هایش به افزایش داریی ها نیاز دارد، در مجمع عمومی افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت تصویب مبلغ آن مشخص خواهد شد. سپس این مبلغ از محل سود انباشه شرکت یا فروش به سهامداران فعلی یا روش های ترکیبی دیگر انجام خواهد شد.

حق تقدم

سهامداران در صورت تمایل جهت مشارکت در افزایش سرمایه یک شرکت نسبت به افراد دیگر الویت دارند، به همین دلیل در صورت تمایل به ایشان یک حق خرید سهام داده می شود که حق تقدم نام دارد و ایشان میتوانند این حق را به سهم شرکت تبدیل کرده یا ان را به افراد متقاضی بفروش برسانند.

یاEPS  درآمد بابت سهمEarning per Share  –

شرکت ها در ابتدای سال مالی با محاسبات یک عدد تقریبی از سود هر سهم در پایان سال اعلام می کنند که این عدد نام دارد. ان عدد پیش بینی سود هر سهم است و الزماً سودی که به هر سهم تعلق می گیرد با این عدد EPS یکی نخواهد بود. علت هم گاه خطا در محاسبات و گاه تغییر برخی فاکتورها مثل بازار فروش محصولات شرکت، نرخ ارز و … می باشد.

تعدیل سود

اگر در طول یک سال مالی حوادثی رخ بدهد که شرکت متوجه شود قطعا بین رقم پیش بینی شده برای سود هر سهم با رقم واقعی فاصله زیادی است نسبت به محاسبه مجدد اقدام کرده و رقم جدید را اعلام می کند که ممکن است نسبت به قبل کمتر یا بیشتر شده باشد. این مقدار تغییر را تعدیل نامیده و اگر افزایش باشد تعدیل مثبت و اگر کاهش باشد تعدیل منفی نام دارد. ممکن است یک شرکت در طول یک سال مالی ده ها بار تعدیل مثبت / منفی انجام دهد تا نهایتاً به رقم واقعی نزدیک شود.

قیمت هر سهم

هر سهم یک شرکت قیمت مشخصی دارید. اینجا قصد بررسی دقیق این مسئله را نداریم. همین قدر بس که در  ریال سرمایه کارش 011.111.111 ریال است و مثلا اگر یک شرکت بخواهد با 0111ایران قیمت ابتدایی هر سهم  . سهم تقسیم شود011.111را آغاز کند باید به

نماد

هر شرکت که وارد بازار بورس شده باشد یک نام خلاصه متشکل از چند حرف بنیادین نامش دارد که بهش نماد گفته میشود.

شاخص

شاخص ها، دقیقا به معنایک کلمه یک میانگین از روند کلی هستند. مثلا شاخص کل، میانگین روند کل بازار بورس در روز است. شاخص صنعت بیانگر میانگین روند قیمتی سهام شرکت های صنعتی حاضر در بورس است. داشتن نیم نگاهی به شاخص ها در کشف سهام های ارزشمند بازار بی تاثیر نیست.

تالار بورس

به سالنی گفت میشود که در آن تابلو هایی نسب شده است و آخرین اطلاعات بازار در آن نمایش داده می شود و افراد می توانند برخی فعالیت های مربوط به بورس از جمله کسب اطلاعات را در آنجا انجام بدهند.

تالار اصلی

در این بخش شرکت هایی هستند که حضور آنها در بورس تائید شده است.

تالار فرعی

در این تالار شرکت هایی وجود دارند که هنوز عضویت آنها تائید کامل نشده است و به صورت آزمایشی وارد بورس شده اند.

بازار اولی

اگر یک شرکت سهامی عام بخواهد وارد بورس شود باید یک سری مراحل طی کند و سپس سهام آن در بورس جهت معامله عرضه می شود، این سهام که برای نخستین بار عرضه می شود، بازار اولی نام دارد.

بازار دومی

به آن دسته از سهام هایی که از یک سهام دار خریده می شود و به تازگی در بورس عرضه نشده باشند گفته می شود.

معامله

در معنای عمومی خرید و فروش و اجاره و … را معاملع می نامند اما در بورس تنها به خرید یا فروش سهم اطلاق می شود. تعداد دفعات معامله و حجم معامله از فاکتور های بسیار مهم در تحلیل بازار می باشد.

تعداد معاملات / حجم معاملات

تعداد دفعاتی که یک سهام خرید و فروش شده است تعداد معاملات گفته می شود ممکن است کلی، روزانه یا ماهانه مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی در اون باز زمانی چند نوبت روی این سهم معامله شده است. حجم معاملات به تعداد سهام معامله شده اطلاق می شود.

مثال:

خواهد بود و 5 سهم یک شرکت را بخرند، تعداد معاملات آن شرکت در آن روز 011 نفر در یک روز هر کدام 5اگر  .511حجم معاملات آن شرکت

ارزش معاملات

اگر تعداد سهام معامله شد در کل یا همان حجم معاملات را در در قیمت سهام ضرب کنیم ارزش کل معاملات را به دست خواهیم آورد. اما باید هر سهم را در قیمتی که فروخته یا خریده شده است ضرب کرد.

عرضه

فروش سهام را عرضه می نامند. اگر سهامی برای فروش نباشد به هر دلیل مثلاً سهامدارن نخواهند آن را به  . است1 فروش برسانند یا … می گویند سهام عرضه ندارد یا عرضه آن

تقاضا / متقاضی

به خریداران یک سهم متقاضیگفته میشود و به درخواست خرید سهام تقاضا گفته می شود. اگر یک سهم به هر  . است1 دلیل خریدار نداشته باشد گفته می شود تقاضا برای آن سهم

قیمت روز / قیمت پایانی

ریال بود. اما قطعا با رشد 0111 همانطور که قبلاً گفته شد هر سهم یک قیمت داشت و در ایران پیش فرض آن اون شرکت ارزش سهام تغییرات خواهد داشت که البته این تغییرات به فاکتورهای مهم دیگری مانند عرضه و تقاضا و … نیز بستگی دارد. به هر حال جدیدترین قیمت هر سهم را قیمت پایانی هر سهم می گویند که ارزش واقعی اون سهم در آن لحظه است هر چند ممکن است شما نتوانید سهام خود را به آن قیمت بفروش برسانید یا بر فرضمجبور شوید آن را گران تر بخرید.

در تابلو ها و آمارها بیش از هر چیز این قیمت پایانی هر سهم است که نمایش داده می شود اما دقت کنید این قیمت ممکن است هیچ تقاضایی نداشته باشد.

مثال:

سهم دارید، بنابراین طبق محاسبات ارزش 0111 ریال است. شما 9333 قیمت پایاین سهام شرکت بالب ایران  باشد و هیچ کس متقاضی خریدش نباشد یا مثلاً 1 ریال است. حال آن که تقاضا این سهم 9.333.111دارایی شما  ریال. اگر شما بخواهید این دارایی را به پول نقد تبدیل 9311 تقاضا با قیمت پایین تر از قیمت پایانی باشد مثلا کنید و سهام خود را بفروشید مجبورید به این قیمت بفرش برسانید یا منتظر شوید کسی آمده و تقاضای خریدی با   ریال پول نقد دریافت خواهید کرد که 9.311.111 قیمت بالاتر بدهد. اگر شما به این قیمت بفروش برسانید مبلغ ظاهرا از ارزش آن سهم کم تر است.

بنابراین قیمت پایانی تنها یک فاکتور است و هر چند مهم می باشد اما عوامل بسیاری در موفقیت تبدیل دارایی به پول نقد یا سرمایه گذاری موثر هستند که به مرور به آنها نیز اشاره خواهد شد.

بهترین تقاضا

در بین تقاضا های موجود برای خرید یک سهام بالاترین قیمت به عنوان بهترین تقاضا خرید به حساب می یاد و بهش میگن بهترین تقاضا.

بهترین عرضه

در بین پیشنهادات فروش یک سهم، پایین ترین قیمت پیشنهادی برای فروش را بهترین عرضه می گویند.

قیمت دیروز

منظور قیمت پایانی سهام در زمان بسته شدن بازار در روز کاری قبل است. قیمت پایانی امروز یک سهم، فردا می شود قیمت دیروز.

آخرین معامله / آخرین قیمت

قیمت آخرین معامله یک سهم که ممکن است از قیمت اون سهم بالاتر یا پایین تر شاید هم برابر باشد. یعنی آخرین معامله بر روی این سهم در چه قیمتی انجام شده است.

بالاترین قیمت / پایین ترین قیمت

حد نوسان آخرین قیمت آن سهم. یعنی معاملات آن سهم در بازه مورد نظر (روز-هفته- ماه) حداقل و حداکثر چقدر بوده است.

سقف بازار / کف بازار

% بالاتر یا پایین تر از آخرین قیمت پیشنهاد خرید یا فروش 3 طبق قوانین بورس در ایران، شما اجازه دارید تنها  .% آخرین قیمت آن سهم در آن روز می باشد3 سهام را بدهید. بنابراین سقف و کف بازار برای هر سهم

% بالاتر و پایین تر مجاز 8% بالاتر یا پایین تر از قیمت سهم مجاز است و برای حق تقدم ها تا 5در فرابوس نوسان است.

حجم

تعداد سهام را حجم نیز می گویند.

حجم مبنا

تعدادحجمی از سهام که باید معامله شود تا موجب تغییر قیمت یک سهم شود. در صورتی که حجم معاملات یک روز بازار در سهمی کمتر از حجم مبنا باشد، به درصدی که از حجم مبنا معامله شده باشد در قیمت اثر خواهد کرد.

حجم شناور

% سهامش را در بورس 011% تا 11 طبق قوانین بورس کشور، هر شرکت که در بورس باشد ملزم است حداقل جهت معاملات ارائه کند. هر چه سهام شناور یک سهم درصد بالاتری از کل سهام آن شرکت باشد، شانس تغییر قیمت اون سهم بیشتر می باشد.

تغییر

منظور از تغییر افزایش یا کاهش آخرین قیمت سهام نسبت به قیمت دیروز بر حسب ریال است.

درصد تغییر

اگر مقدار ریالی تغییر محاسبه شده را نسبت به قیمت دیروز بسنجیم یا آخرین قیمت امروز را به نسبت قیمت دیروز بسنجیم و خروجی را بر حسب درصد بیان کنیم آن را درصد تغییر می نامند.

نسبت  بهP  P/Eیا E

یک ضریب است که از تقسیم آخرین قیمت یک سهم بر سود قطعی یا  آن سهم به دست می آید. دقت کنید EPS    را شرکت پیش بینی می کند، اما نسبت EPS توسط سهامداران مورد بررسی قرار می گیرد و ضمناً هر روز P / E متغییر می باشد. این نسبت از ملاک های مهم در تعیین ارزش ذاتی یک سهم می باشد.

سرمایه

در بورس به کل دارایی های شما ائم از نقدی یا سهم گفته می شود.

ارزش روز سهام شما

ارزش سهام اگر در مورد یک شرکت خاص باشد، میشود حاصل ضرب تعداد سهام شما در آخرین قیمت آن سهمو اگر چند شرکت برای هر کدام به همین ترتیب و نهایتاً جمع کردن همگی با هم.

ارزش نقدینه سهام شما

حاصل ضرب تعداد سهام شما در بهترین تقاضا و پس از ان کسر کارمزد. اگر چند شرکت باشد برای هر کدام این فرمول را باید حساب کرده و نهایتا با هم جمع کرد.

کارمزد

دستمزد کارگزاران بابت خرید یا فروش هر سهم می باشد که به نسبت قیمت سهم درصدی از آن می باشد. در   قیمت سهم است.0.5حال حاضر جمع کارمز خرید و فروش به طور متوسط کمتر از

ارزش خالص سهام شما

حاصل ضرب تعداد سهام شما در آخرین قیمت سهم و کسر کارمزد از آن. اگر چند شرکت باشد نیز برای هر یک پس از محاسبه جداگانه جمع زده خواهد شد.

سبد سهام یا پرتفو

اگر شما به جای آن که فقط سهام یک شرکت را خرید کنید، از سهام چند شرکت خرید نمائید اصطلاحاً به این % سبد شما را 91 مجموعه خرید سبد سهام گفته می شود. توصیه من به شما این است که هرگز سهمی بیش از  % سرمایه خود انجام دهید.01تشکیل ندهد. همینطور حداقل خریدهای خود را با

ارزش خرید سبد سهام

حاصل ضرب قیمت هر سهم در قیمت خریداری شده + کارمزد آن. برای هر نماد جداگانه محاسبه شده و حاصل نمادهای مربوط به آن سبد را با هم جمع می زنند و ارزش خرید سبد سهام می نامند.

ارزش روز سبد سهام

حاصل ضرب قیمت هر سهم در آخرین قیمت هر سهم. برای هر نماد محاسبه و سپس با هم جمع زده خواهد شد و ارزش روز سبد سهام نام دارد.

بازده سبد سهام

نسبت ارزش روز سبد سهام را به ارزش خرید سبد سهام به درصد بیان می کنند که بیانگر میزان افزایش یا کاهش سرمایه شما نیز می باشد.

کارگزار بورس

کارگزاران بورس افراد خبره ای هستند که در قالب یک شرکت حاضر شده و معاملات را در سامانه بورس وارد می کنند. در صورت تعهد به اخلاق مشاورین خوبی خواهند بود، همچنین در انتخاب کارگزار نکاتی مانند حجم سرمایه، میزان دانش خود و خوش نام بودن را باید مد نظر داشت.

آماده دریافت تقاضا های خرید یا 01 تا 3کارگزاران درست مانند بازار از شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت فروش سهام می باشند.

کد معاملاتی

هر فرد اگر بخواهد وارد بازار بورس شود و بتواند خرید و فروش سهام بکند باید کد معاملاتی داشته باشد. این فرد با حضور در یک کارگزاری و همراه داشتن شناسنامه و کارت ملیو ارائه رونوشت از این اسناد به کارگزارش امکان دریافت این کد را دارد.

حرف اول فامیل و یک عدد تشکیل شده است مثلا کد معاملاتی خانم زراعت کار میشود: 9کد معاملاتی از  .191313زرا

در تقاضا های خرید و فروش سهام این کد نمایش داده خواهد شد و طرف معامله شما تنها این کد را مشاهده خواهد کرد و دیگر درباره هویت شما هیچ اطلاعاتی نخواهد داشت.

خرید سهام

وقتی شما به کارگزار خود فرم تقاضا خرید سهام را تحویل دادید، اصطلاحاً گفته میشود شما تقاضا دارید.

اما زمانی که معامله انجام شد گفته خواهد شد شما خرید داشته اید.

در فرم تقاضای خرید سهام شما باید نماد شرکت مورد نظر، تعداد سهام مورد نظر و قیمت را مشخص کنید، البته میتوانید قیمت را به کارگزار بسپارید تا مثلا بهترین قیمت روز را برای شما خرید کند. یا مثلا قیمت را خودتان بدهید و ممکن است با عرضه نشدن سهام با اون قیمت چند روز دیگر این تقاضا شما به معامله تبدیل شود.

شما در هنگام تحویل فرم باید با کارگزار نیز تصویه حساب مالی برابر مقررات داشته باشید. در این مورد کارگزار شما را کاملاً روشن خواهد کرد.

فروش سهام

پس از پر کردن فرم تقاضا فروش سهام و تحویل آن به کارگزار شما سهام خود را برای فروش عرضه کرده اید. اگر کسی این سهام را بخرد، سهام شما فروش رفته است و در نتیجه شما فروش داشته اید. در فرم تقاضا فروش شما باید نماد سهام مورد نظر و درصد یا تعداد سهم مورد نظر را به همراه قیمت فروش وارد کنید. یا میتوانید قیمت را به کارگزار بسپارید.

پس از فروش رفتن سهام کارگزار ضمن کسر کارمزد معامله نسبت به تصویه حساب با شما برابر مقررات اقدام خواهد کرد.

تقاضا مبادله

برخی کارگزار ها این امکان را به شما میدهند که همزمان تقاضا قروش سهام یک یا چند شرکت را داشته باشید و البته تقاضا خرید سهام یک یا چند شرکت دیگر با پول حاصل از فروش را نیز بدهید. در این شیوه شما تعداد سهام های مورد نظر را تعیین می کنید اما ممکن است بابت ما به تفاوت قیمت ها در اثر فروش یا خرید سهام با نرخ متفاوت شما به کارگزار یا کارگزار به شما بدهکار شود که پس از معامله تبادلی یعنی خرید و فروش، کارگزار با شما تصویه حساب خواهد کرد.

وضعیت نماد

، محفوظ / مشروط ، یک نماد ممکن است دارای وضعیت های مختلف معاملاتی از نگاه ناظر باشد. مجاز، متوقف / ممنوع اصلی ترین وضعیت های یک نماد است. تنها معامله بر روی نمادهای مجاز و مشروط امکان پذیر میباشد و نمادهای ممنوع تا رفع اشکال امکان خرید یا فروش سهامشان وجود ندارد.

اگر نماد امکان معاملاتش فراهم باشد آن را باز و اگر فراهم نباشد آن را بسته می خوانند.

صف خرید / صف فروش

اگر یک سهم تعداد متقاضیان زیادی داشته باشد،  (معمولا در بالاترین قیمت روز) در اصطلاح می گویند صف خرید تشکیل شده است که قاعدتا با افزایش قیمت پایانی سهم همراه خواهد بود.

اگر یک سهم تعداد فروشندگانش زیاد باشند، (معمولا در کف قیمت روز) می گویند صف فروش تشکیل شده است که روشن است همراه با کاهش قیمت پایانی سهم خواهد بود.

صف معاملات هم بر اساس نفرات قابل رصد می باشد و هم بر اساس حجم مورد انتظار در معاملات.

گره معاملاتی

گره های معاملاتی انواع مختلف دارد، اما به طور کلی زمانی که قوانین بورس به هر نحوی مانع شکل گیری معاملات در یک سهم باشد برای مقطع مشخصی ناظر بازار اجازه خارج از محدوده مقررات معامله کردن سهم را صادر می کند.

مثلا اگر خریداران سهمی در صف خرید روی بالاترین قیمت سهمی باشند، و حتی حاضر باشند سهم را بالاتر از این قیمت هم خرید کنند، فروشندگان نیز حاضرند سهم را بفروش برسانند اما بالاتر از قیمت مجاز روز. در نتیجه چون معامله ای انجام نمی شود، قیمت پایانی ثابت می ماند، و بازه روز بعد بازار نیز هنوز در انتظار خریداران و فروشندگان نمی باشد در نتیجه باز معامله ای نخواهد بود و عملا هر چند خریدار و فروشنده روی قیمت توافق دارند اما محدودیت قوانین اینجا مانع شکل گیری معاملات می شود که در این مواقع ناظر مثلا اجازه نوسان بیش از  % را برای اون نماد خاص صادر می کند تا از گره معاملاتی خارج شود. 3

ترازنامه

همان صورت سود و زیان شرکت ها می باشد. یکی از فاکتورهایی می باشد که تحلیل گران بنیادی با بررسی آمار و  پیش بینی شده شرکت را تخمین زده و به خرید و فروش سهام آن شرکت EPS اطلاعات مندرج در آن شانس تحقق می پردازند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

می توان صندوق ها را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند.

شما براساس قوانین و مقررات مرتبط با پرداخت مبلغی در مجموعه ی سبد سرمایه گذاری می کنید. همین تنوع در سرمایه گذاری سبب کاهش خطر آن می شود و سبب افزایش جذابیت صندوق سرمایه گذاری می شود. صندوق سرمایه گذاری به سه روش به سرمایه گذاران خود سود می دهد:

. سود ناشی از معاملات سهام یا اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری 0 . سود نقدی سهام و یا بهره ی پرداخت شده به اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری 1 . .افزایش ارزش سهم سرمایه گذار در صندوق سرمایه گذاری که سرمایه گذار می تواند با فروش سهم 9 خود در صندوق سود کسب کند.  *پایان *

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...