بيانيه مفاهيم نظري حسابداري مالي دولت مركزي شماره 6

حسابداري مالي

بيانيه مفاهيم نظري حسابداري مالي دولت مركزي شماره 6

اين بيانيه تجديدنظري در بيانية شمارهي2 تحت عنوان ” واحد گزارشگر و گزارشگري” بـوده و

فراهم كننده رهنمودهايي است كه ميتوان از آنها در تمايز اطلاعات بنيـادي، اطلاعـات مكمـل

الزامي و ساير اطلاعات همراه استفاده نمود. اگر چه هر كدام از اين طبقهبنديها، اطلاعـاتي را در

اختيار خوانندگان گزارشهاي مالي قرار مـيدهـد امـا هـر كـدام از ايـن طبقـهبنـديها براسـاس

استانداردهاي عمومي پذيرفته شده حسابرسي دولتي، در معرض فرآيندها و الزامات گزارشـگري

متعددي قرار دارند.اين بيانيه، طبقهبنديهاي فوقالذكر را به صورت زير تعريف مينمايد:

اطلاعات بنيادي(BI :(اطلاعاتي هستند كه براي صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي منطبق بـر

اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري، ضروري ميباشند.

اطلاعات مكمل الزامي(RSI :(اطلاعاتي هستند كه هيأت تـدوين اصـول عمـومي پذيرفتـه شـده

حسابداري، ارائه آنها را همراه با اطلاعات بنيادي الزامي نموده است.

ساير اطلاعات همـراه (OAI :(اطلاعاتي هستند كه همراه با اطلاعات بنيادي و اطلاعـات مكمـل

الزامي، ارائه ميگردد اما توسط هيأت واضع اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري الزامي نـشده

است.

اين بيانيه به تشريح فرآيند مورد استفاده در انتخاب طبقهبنديهاي فوقالذكر جهت انتقال اطلاعات

ميپردازد. اين فرآيند با تعيين اطلاعات الزامي، آغاز ميشود. اطلاعات الزامي مطابق بـا اهـداف

گزارشگري، خصوصيات كيفي و محدوديتهاي هزينه- منفعت بحث شده در بيانيه مفـاهيم نظـري

حسابداري مالي دولت مركزي شماره 1 تحت عنوان اهداف گزارشـگري مـالي دولـت مركـزي

ميباشند. اطلاعات بنيادي و اطلاعات مكمل الزامي مطابق با معيارهاي اطلاعات الزامي ميباشند.

براي اين كه اطلاعات بنيادي از اطلاعات مكمل الزامي متمايز شود، اين بيانيه ليستي از عـواملي

كه هيأت در اين رابطه مدنظر قرار ميدهد، ارائه مينمايد. ساير اطلاعات همراه (OAI ،(مطـابق

با معيارهاي اطلاعات الزامي نميباشند. ممكن است واحدهاي گزارشگر، ساير اطلاعات همراه را

به منظور پشتيباني از اطلاعات الزامي يا پيروي از قوانين يا رهنمودهاي اجرايي، گزارش نماينـد.

هيأت ممكن است، ساير اطلاعات همراه را به منظور كمك به ارتقاي گزارشـگري مـالي جـامع

دولت مركزي، ترغيب نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...