برگ راهنماي شرکت در آزمون انتخاب حسابداران رسمی سال 1396

برگ راهنماي شرکت در آزمون انتخاب حسابداران رسمی سال 1396

برگ راهنماي شرکت در آزمون انتخاب حسابداران رسمی سال 1396

(96/9/ 96 و صبح جمعه 3 /9/ (امتحان: بعدازظهر پنجشنبه 2
ضمن آرزوي موفقیت، از کلیه داوطلبان گرامی شرکت کننده در آزمون انتخاب حسابدار رسمی درخواست می شود که قبل از شرکت در جلسه
آزمون این برگ راهنما را با دقت مطالعه و براساس مفاد آن اقدام نمایند.
الف – پاسخنامه و نکات مهمی در باره آن
در جلسه امتحان تستی به هر داوطلب براي هر درس یک پاسخنامه داده می شود . در مستطیل بالاي پاسخنامه شماره داوطلبی، نام
خانوادگی و نام درج شده است. نمونه قسمتی از پاسخنامه در این صفحه چاپ شده است که باید پس از ملاحظه آن به نکات زیر توجه کرد.
-1 در مستطیل بالاي پاسخنامه مطلقاً نباید چیزي نوشته و یا علامتی گذاشت. به غیر از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و
یا علامتگذاري در سایر محلها خودداري شود. در غیراینصورت فرد به عنوان متخلف تلقی و پاسخنامه وي تصحیح نخواهد شد.
-2 داوطلب به محض دریافت پاسخنامه لازم است نام خانوادگی ونام خود را با نام خانوادگی و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره
صندلی و شماره مندرج در کارت ورودي خود مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و درصورت مشاهده تفاوت، بلافاصله
موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف بر طرف شود.
ب – طرز پاسخ دادن به سوالات
-1 داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه براي هر سوال در نظر م یگیردبوسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مداد
3 و 4 ،2 ، کپی و ….) پر کند. براي اطلاع از نحوه پرکردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذیل که در آن به سوالات شمار ههاي 1
3 و 1 داده شده است توجه شود. ،2 ، به ترتیب پاسخهاي فرضی 4
-2 چون پاسخنامه بوسیله ماشین علامت خوان تصحیح م یشود از کثیف کردن، تا کردن و یا گذاشتن هر گونه علامت و اثري بر روي آن جداً
خودداري شود.
-3 جوابها باید فقط در پاسخنامه با پر کردن محل مخصوص آنها بوسیله مداد مشکی نرم پررنگ مشخص شود. پرکردن محل پاسخها باید
ضربدر ) گذاشته و یا ) × پررنگ و یکنواخت باشد. پاسخهایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه (مثلاً بجاي پر کردن محل مخصوص علامت
بطور یکنواخت پر رنگ نشود) و یا در دفترچه آزمون علامتگذاري یا نوشته شود، قابل تصحیح و نمر هگذاري با ماشین نیست و به همین علت
به هیچ وجه به حساب نمی آید.
-4 در تستهاي چهارگزینه اي براي هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت (سه نمره مثبت)و براي هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخهاي
حدسی و یا تصادفی 1 نمره منفی(یک نمره منفی) منظور خواهد شد.بنابراین به داوطلبان توصیه می شود اگر پاسخ صحیح سوالی را اصلاً
نمی دانند به آن سوال جواب ندهند. زیرا به سوالهاي بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نم یگیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده
شود همه پاسخها غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال 1 نمره منفی (یک نمره منفی ) تعلق خواهد گرفت.
صفحه 2
تذکر خیلی مهم :داوطلبان گرامی ، لازم است مستطیلهاي مربوط به گزینه انتخابی خود را در پاسخنامه با مداد سیاه نرم پر رنگ بطور کامل
مشکی (سیاه) کنند. بدیهی است درصورتی که قسمتی از مستطیل مورد نظر بطور کامل سیاه (مشکی) نشده باشد، در این مورد مسوولیت به
عهده داوطلب خواهد بود. نحوه علامتگذاري به صورت صحیح در نمونه بالا مشخص شده است.
تذکر:محل پاسخگویی سوالات آزمون تشریحی هر درس، دفترچه آزمون همان درس می باشد.
ج مواد امتحانی، تعداد سؤالات و مدت پاسخگویی:
96 و صبح روز جمعه /9/ به داوطلبان شرک تکننده در آزمون انتخاب حسابداران رسمی سال 1396 در هر جلسه (بعدازظهر روز پنجشنبه 2
96/9/3 ) دفترچه سؤالات به شرح جدول ذیل داده م یشود که داوطلبان باید به سؤالات مربوط در مدت تعیین شده پاسخ دهند.
تاریخ آزمون مواد امتحانی شروع
فرآیندآزمون
تعداد
سوال
شماره
دفترچه
مدت
پاسخگویی
نوع
آزمون
بعدازظهر
پنجشنبه
96/9/2
70 دقیقه تستی 1 30 12/ حسابداري 30
90 دقیقه تشریحی 2 حسابداري 6
30 دقیقه تستی 3 25 15/ قانون مالیات ها 40
60 دقیقه تشریحی 4 قانون مالیات ها 5
صبح جمعه
96/9/3
55 دقیقه تستی 5 25 حسابرسی 8
120 دقیقه تشریحی 6 حسابرسی 8
سایر قوانین – قانون تجارت، محاسبات و قوانین
مرتبط
30 دقیقه تستی 7 25 11/30
د– ساعت شروع فرآیندبرگزاري آزمون :
درهاي ورود به جلسه امتحان 15 دقیقه قبل از شروع فرآیند هر آزمون بسته خواهد شد . لذا کلیه داوطلبان گرامی باید قبل از
بست هشدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحانی ذیربط حاضر باشند.
ه- محل برگزاري آزمون :
تهران: بزرگراه شهید چمران، تقاطع جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
و-تذکرات خیلی مهم:
-1 داوطلبان علاوه برکارت ورودي باید، شناسنامه عکسدار و یا کارت ملی، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاك کن، مداد تراش و سنجاق به
همراه داشته باشند.
2 – استفاده از هر گونه جزوه و کتاب در جلسه آزمون ممنوع می باشد.
-3 از آوردن وسایل اضافی(به جز وسایل مندرج در بند 1) مانند کیف دستی، ساك دستی، کتاب، جزوه، ماشین حساب قابل برنامه ریزي، تلفن
همراه، پیجر، ضبط صوت و … به جلسه آزمون جداً خودداري شود.
مندرج در بالاي برگ پاسخنامه عیناً روي دفترچه سوالی B و یا A -4 به هنگام دریافت پاسخنامه آزمون تستی داوطلبان دقت نمایند حروف
و داوطلبانی که A را دریافت م ی کنند به دفترچه سوال A که دریافت می نمایند درج شده باشد (به طور مثال: داوطلبانی که پاسخنامه
پاسخ دهند) و در غیراینصورت موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه اطلاع دهند B را دریافت می نمایند به سوالات دفترچه B پاسخنامه
تا مشکل برطرف شود.
تبصره 1: استفاده از ماشین حساب ساده (غیر قابل برنامه ریزي) در جلسه آزمون بلامانع است.
تبصره 2: رد و بدل نمودن ماشین حساب در جلسه آزمون همانند رد و بدل نمودن نت تقلب بوده و در صورت مشاهده، شرایط نت تقلب بر
آن حاکم خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...