ثبت تنخواه گردان

صورتهای مالی ترازنامه

 

 ثبت تنخواه گردان

 

1⃣تنخواه گردان با مبلغ ثابت

2⃣تنخواه گردان با مبلغ متغیر

 تنخواه گردان با مبلغ ثابت:

در این روش، حداکثر مبلغ تنخواه گردان تعیین شده و طى چکى به مسئولین تنخواه گردان پرداخت مى گردد.

? به عنوان مثال فرض کنید شرکت بهار با پرداخت مبلغ 100000 ریال به آقاى الف تنخواه گردانى ایجاد نماید. در این موقع معادل مبلغ چک، حسابى به نام تنخواه گردان بدهکارو حساب بانک به همین مبلغ بستانکار مى شود.

?ثبت فوق به شرح زیر است:

حساب تنخواه گردان  100000

                     حساب بانک  100000

بابت پرداخت به آقاى الف جهت تنخواه گردان

مسئول از محل مبلغ دریافتى، هزینه هاى انجام شده را پرداخت و مدارک مثبته این هزینه ها را جهت تجدید مبلغ تنخواه گردان به دایره حسابدارى ارائه مى نماید. دایره حسابدارى پس از رسیدگى به مدارک و حصول اطمینان، چکى معادل هزینه هاى انجام شده صادر و به مسوول تنخواه گردان تسلیم مى نماید.

✔️ معمولا مانده حساب تنخواه گردان در پایان دوره مالى یا هنگام تعویض متصدى تنخواه گردان به بانک یا صندوق واریز و اسناد هزینه هاى انجام شده توسط تنخواه به دایره حسابدارى ارائه مى گردد تا این هزینه ها به درستى در دوره مربوطه ثبت گردند.

✔️ هرگاه تصمیم به افزایش تنخواه گردان گرفته شود، حساب تنخواه گردان یکبار دیگر معادل مبلغ دریافتى توسط مسوول تنخواه گردان، بدهکار و حساب بانک بستانکار مى گردد.

✔️در هنگام کاهش مبلغ تنخواه گردان، حساب بانک یا صندوق یا هزینه ها بدهکار و معادل آن، حساب تنخواه گردان بستانکار مى گردد.

?تنخواه گردان متغیر

نوع دیگر تنخواه گردان بدین طریق است که مبلغى به عنوان تنخواه گردان طى چکى به مسوول تنخواه گردان پرداخت شده و هر بار که اسناد مربوط به هزینه ارائه مى شود از حساب وى کسر مى گردد. مبلغ پرداختى به مسئول تنخواه گردان بابت تجدید آن، در هر بار معادل اسناد هزینه ارائه شده توسط وى مى باشد. البته در این نوع تنخواه گردان پرداخت وجه لزوما همزمان با ثبت هزینه هاى انجام شده، نبوده، بلکه پرداخت وجه با درخواست از طرف مسوول تنخواه گردان صورت مى گیرد.

?ثبت ایجاد تنخواه همانند ثبت اول در روش تنخواه با مبلغ ثابت مى باشد.

اما در صورت انجام هزینه ها توسط مسئول تنخواه گردان ثبت هاى زیر انجام مى شود،

? براى مثال آقاى الف در تاریخ 18 فروردین اسناد و مدارک مثبته اى دال بر انجام هزینه ملزومات به مبلغ 140000ریال و تعمیرات وسائط نقلیه به مبلغ 200000ریال به دایره حسابدارى ارائه نمود. پس از بررسى مدارک فوق و حصول اطمینان از صحت مدارک، ثبت زیر در دفاتر شرکت صورت پذیرفت(فرض شده است که تنخواه گردانی به مبلغ 500000 ریال به آقاى الف واگذار شده است):

حساب هزینه ملزومات 140000

حساب هزینه تعمیر وسائط نقلیه200000

            حساب تنخواه گردان340000

بابت هزینه هاى انجام شده از محل تنخواه گردان

حال چنانچه آقاى الف وجه نقد درخواست نماید معادل مبلغ پرداخت شده به آقاى الف حساب تنخواه گردان بدهکار و بانک بستانکار مى گردد. فرض کنید آقاى احمدى در تاریخ 21 فروردین ماه مبلغ 400000 ریال وجه نقد درخواست نماید.

?ثبت لازم در این تاریخ به شرح زیر خواهد بود:

حساب تنخواه گردان 400000

                  حساب بانک       400000

پرداخت به آقاى الف بابت تنخواه

✔️به این ترتیب حساب تنخواه گردان مرتبا بدهکار و بستانکار مى گردد. در پایان دوره مالى و در صورت تعویض متصدى تنخواه گردان مانند روش تنخواه گردان با مبلغ ثابت برخورد خواهد شد، توجه به این نکته که در صورت وجود اسناد هزینه ابتدا مى بایست هزینه ها در دفاتر ثبت شده و سپس مراتب بعدى انجام شود.

✅ نحوه ثبت حسابداری سپرده شرکت در مناقصه

♦️برای صدور ضمانت نامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکاران مطالبه می کنند .

? اگر مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت معادل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و کارمزد صدور آن ۸۵۰۰۰ریال باشدثبت به شرح ذیل می باشد.

پیمان در دست اجرا              ۸۵/۰۰۰

سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت ۲۰۰/۰۰۰

.

 بانک        ۲۸۵/۰۰۰

?ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت

حساب انتظامی –

ضمانت نامه پیش پرداخت     ۲/۰۰۰/۰۰۰

حساب انتظامی –

وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۱۶۰/۰۰۰

.                                                                          طرف حساب انتظامی –

ضمانت نامه پیش پرداخت    ۲/۰۰۰/۰۰۰

.                                                                           طرف حساب انتظامی –

وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۱۶۰/۰۰۰

?ثبت ضمانت نامه پیش پرداخت

ارزش وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت معادل۱۲۰% پس از کسر ۱۰% سپرده نقدی از مبلغ ضمانت نامه خواهد بود

۲۱۶۰۰۰۰=۱۲۰%*(۲۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰۰)

نشریه ۱۲۶ سارمان حسابرسی

✅ نحوه محاسبه استهلاک دارایی های بلااستفاده

1⃣ جهت داراییهای ثابتی که خریداری شده ولی بکار گرفته نمی شود،استهلاک محاسبه نمی شود. هر چند یکی از علل استهلاک ،گذشت زمان است ولی با این حال،جهت دوره قبل از بهره برداری از دارایی ثابت خریداری شده استهلاک محاسبه نمی شود.

✔️اینگونه داراییهای ثابت در یادداشت داراییهای ثابت مشهود و تحت سر فصل اقلام سرمایه ای نزد انبار،در انتهای یادداشت مذکور منعکس می گردد.

2⃣ جهت داراییهای ثابتی که بعد از مدتی استفاده،کنار گذاشته می شوند،استهلاک محاسبه می شود.در حال حاضر و طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،میزان استهلاک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل ۳۰% نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م برای آن دارایی تعیین گردیده است.

?بعنوان مثال:

قیمت تمام شده دارایی                              ۱۳۰،۰۰۰ ریال

استهلاک انباشته دارایی در ۱/۱/۱۳۸۴         ۷۰،۰۰۰ ریال

نرخ و روش استهلاک          ۲۰% نزولی

دارایی مذکور از تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ مورد استفاده قرار نگرفته است. مطلوب است استهلاک سال ۱۳۸۵ دارایی.

ارزش دفتری در ابتدای سال ۱۳۸۵                           ۶۰،۰۰۰ = ۷۰،۰۰۰  –  ۱۳۰،۰۰۰

استهلاک سالانه دارایی                                       ۱۲،۰۰۰ = ۲۰%  * ۰،۰۰۰ ۶

۵،۰۰۰ = (۱۲ ÷ ۵) * ۱۲،۰۰۰

۲،۱۰۰ = ۳۰%  *  ۷،۰۰۰ =  ( ۱۲ ÷ ۷ )  *  ۱۲،۰۰۰

استهلاک سال ۱۳۸۵ دارایی                    ۷،۱۰۰  =  ۲،۱۰۰  +  ۵،۰۰۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...