ثبت تنخواه گردان

صورتهای مالی ترازنامه

 

 ثبت تنخواه گردان

 

1⃣تنخواه گردان با مبلغ ثابت

2⃣تنخواه گردان با مبلغ متغیر

 تنخواه گردان با مبلغ ثابت:

در این روش، حداکثر مبلغ تنخواه گردان تعیین شده و طى چکى به مسئولین تنخواه گردان پرداخت مى گردد.

? به عنوان مثال فرض کنید شرکت بهار با پرداخت مبلغ 100000 ریال به آقاى الف تنخواه گردانى ایجاد نماید. در این موقع معادل مبلغ چک، حسابى به نام تنخواه گردان بدهکارو حساب بانک به همین مبلغ بستانکار مى شود.

?ثبت فوق به شرح زیر است:

حساب تنخواه گردان  100000

                     حساب بانک  100000

بابت پرداخت به آقاى الف جهت تنخواه گردان

مسئول از محل مبلغ دریافتى، هزینه هاى انجام شده را پرداخت و مدارک مثبته این هزینه ها را جهت تجدید مبلغ تنخواه گردان به دایره حسابدارى ارائه مى نماید. دایره حسابدارى پس از رسیدگى به مدارک و حصول اطمینان، چکى معادل هزینه هاى انجام شده صادر و به مسوول تنخواه گردان تسلیم مى نماید.

✔️ معمولا مانده حساب تنخواه گردان در پایان دوره مالى یا هنگام تعویض متصدى تنخواه گردان به بانک یا صندوق واریز و اسناد هزینه هاى انجام شده توسط تنخواه به دایره حسابدارى ارائه مى گردد تا این هزینه ها به درستى در دوره مربوطه ثبت گردند.

✔️ هرگاه تصمیم به افزایش تنخواه گردان گرفته شود، حساب تنخواه گردان یکبار دیگر معادل مبلغ دریافتى توسط مسوول تنخواه گردان، بدهکار و حساب بانک بستانکار مى گردد.

✔️در هنگام کاهش مبلغ تنخواه گردان، حساب بانک یا صندوق یا هزینه ها بدهکار و معادل آن، حساب تنخواه گردان بستانکار مى گردد.

?تنخواه گردان متغیر

نوع دیگر تنخواه گردان بدین طریق است که مبلغى به عنوان تنخواه گردان طى چکى به مسوول تنخواه گردان پرداخت شده و هر بار که اسناد مربوط به هزینه ارائه مى شود از حساب وى کسر مى گردد. مبلغ پرداختى به مسئول تنخواه گردان بابت تجدید آن، در هر بار معادل اسناد هزینه ارائه شده توسط وى مى باشد. البته در این نوع تنخواه گردان پرداخت وجه لزوما همزمان با ثبت هزینه هاى انجام شده، نبوده، بلکه پرداخت وجه با درخواست از طرف مسوول تنخواه گردان صورت مى گیرد.

?ثبت ایجاد تنخواه همانند ثبت اول در روش تنخواه با مبلغ ثابت مى باشد.

اما در صورت انجام هزینه ها توسط مسئول تنخواه گردان ثبت هاى زیر انجام مى شود،

? براى مثال آقاى الف در تاریخ 18 فروردین اسناد و مدارک مثبته اى دال بر انجام هزینه ملزومات به مبلغ 140000ریال و تعمیرات وسائط نقلیه به مبلغ 200000ریال به دایره حسابدارى ارائه نمود. پس از بررسى مدارک فوق و حصول اطمینان از صحت مدارک، ثبت زیر در دفاتر شرکت صورت پذیرفت(فرض شده است که تنخواه گردانی به مبلغ 500000 ریال به آقاى الف واگذار شده است):

حساب هزینه ملزومات 140000

حساب هزینه تعمیر وسائط نقلیه200000

            حساب تنخواه گردان340000

بابت هزینه هاى انجام شده از محل تنخواه گردان

حال چنانچه آقاى الف وجه نقد درخواست نماید معادل مبلغ پرداخت شده به آقاى الف حساب تنخواه گردان بدهکار و بانک بستانکار مى گردد. فرض کنید آقاى احمدى در تاریخ 21 فروردین ماه مبلغ 400000 ریال وجه نقد درخواست نماید.

?ثبت لازم در این تاریخ به شرح زیر خواهد بود:

حساب تنخواه گردان 400000

                  حساب بانک       400000

پرداخت به آقاى الف بابت تنخواه

✔️به این ترتیب حساب تنخواه گردان مرتبا بدهکار و بستانکار مى گردد. در پایان دوره مالى و در صورت تعویض متصدى تنخواه گردان مانند روش تنخواه گردان با مبلغ ثابت برخورد خواهد شد، توجه به این نکته که در صورت وجود اسناد هزینه ابتدا مى بایست هزینه ها در دفاتر ثبت شده و سپس مراتب بعدى انجام شود.

✅ نحوه ثبت حسابداری سپرده شرکت در مناقصه

♦️برای صدور ضمانت نامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکاران مطالبه می کنند .

? اگر مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت معادل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و کارمزد صدور آن ۸۵۰۰۰ریال باشدثبت به شرح ذیل می باشد.

پیمان در دست اجرا              ۸۵/۰۰۰

سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت ۲۰۰/۰۰۰

.

 بانک        ۲۸۵/۰۰۰

?ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانت نامه پیش پرداخت

حساب انتظامی –

ضمانت نامه پیش پرداخت     ۲/۰۰۰/۰۰۰

حساب انتظامی –

وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۱۶۰/۰۰۰

.                                                                          طرف حساب انتظامی –

ضمانت نامه پیش پرداخت    ۲/۰۰۰/۰۰۰

.                                                                           طرف حساب انتظامی –

وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت ۲/۱۶۰/۰۰۰

?ثبت ضمانت نامه پیش پرداخت

ارزش وثیقه ضمانت نامه پیش پرداخت معادل۱۲۰% پس از کسر ۱۰% سپرده نقدی از مبلغ ضمانت نامه خواهد بود

۲۱۶۰۰۰۰=۱۲۰%*(۲۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰۰)

نشریه ۱۲۶ سارمان حسابرسی

✅ نحوه محاسبه استهلاک دارایی های بلااستفاده

1⃣ جهت داراییهای ثابتی که خریداری شده ولی بکار گرفته نمی شود،استهلاک محاسبه نمی شود. هر چند یکی از علل استهلاک ،گذشت زمان است ولی با این حال،جهت دوره قبل از بهره برداری از دارایی ثابت خریداری شده استهلاک محاسبه نمی شود.

✔️اینگونه داراییهای ثابت در یادداشت داراییهای ثابت مشهود و تحت سر فصل اقلام سرمایه ای نزد انبار،در انتهای یادداشت مذکور منعکس می گردد.

2⃣ جهت داراییهای ثابتی که بعد از مدتی استفاده،کنار گذاشته می شوند،استهلاک محاسبه می شود.در حال حاضر و طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،میزان استهلاک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل ۳۰% نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م برای آن دارایی تعیین گردیده است.

?بعنوان مثال:

قیمت تمام شده دارایی                              ۱۳۰،۰۰۰ ریال

استهلاک انباشته دارایی در ۱/۱/۱۳۸۴         ۷۰،۰۰۰ ریال

نرخ و روش استهلاک          ۲۰% نزولی

دارایی مذکور از تاریخ ۱۳۸۵/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ مورد استفاده قرار نگرفته است. مطلوب است استهلاک سال ۱۳۸۵ دارایی.

ارزش دفتری در ابتدای سال ۱۳۸۵                           ۶۰،۰۰۰ = ۷۰،۰۰۰  –  ۱۳۰،۰۰۰

استهلاک سالانه دارایی                                       ۱۲،۰۰۰ = ۲۰%  * ۰،۰۰۰ ۶

۵،۰۰۰ = (۱۲ ÷ ۵) * ۱۲،۰۰۰

۲،۱۰۰ = ۳۰%  *  ۷،۰۰۰ =  ( ۱۲ ÷ ۷ )  *  ۱۲،۰۰۰

استهلاک سال ۱۳۸۵ دارایی                    ۷،۱۰۰  =  ۲،۱۰۰  +  ۵،۰۰۰

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...