تصویب نامه و تصمیم نامه 3869/ت46126ک احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

تصویب نامه و تصمیم نامه

تصویب نامه مالیاتی 3869/ت46126ک

احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور توسط شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

شماره:3869/ت46126ک

تاریخ:14/01/1390

پیوست:

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

وزیـران عضـو کـمیسیـون اقـتـصاد در جلسه مورخ 30/11/1389 بـنا بـه پیـشنهاد شماره 197583/62 مـورخ 25/10/1389 وزارت امـور اقـتـصادی و دارایـی و بـه اسـتـناد مــاده (147) قــانـون مــالیـاتـهای مـستقیـم- مـصوب 1366- و بـا رعـایـت جزء “و” بند (1) تصویب نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

ده درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 25/12/1389    به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

تصویب نامه مالیاتی 3869/ت46126ک

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته

‌ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدو…

ش

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...