بخشنامه 30/5/4626/46519 بررسی اوراق مالیاتی چاپ سالهای گذشته

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه: 30/5/4626/46519

*بررسی اوراق مالیاتی چاپ سالهای گذشته

شماره:46519/4626/5/30

تاریخ: 27/12/1368

پیوست:

اداره کل مالیات برشرکتها

با آنکه بموجب مقررات تبصره یک ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه  بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت  مقرر  و تکالیف قانونی  مودی درج شده باشد و از طرفی بلحاظ آگاهی ماموران تشخیص از اهمیت موضوع طبق بند     5 بخشنامه شماره 57692/13229/4/30 مورخ 11/12/67 تاکید گردید که از 1/1/68 در صورت استفاده از اوراق مالیاتی چاپ سالهای گذشته که حاوی پاره ای تذکراتی وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن میباشد نسبت به اصلاح تذکرات مذکور بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 اقدام لازم بعمل آید، معهذا مشاهده میشود که بعضی ازماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات تبصره یک ماده 208فوق الاشاره دستورالعمل مذکور و  نیز مسئولیت هائیکه دراثر ابلاغ اطلاعات غلط و قوانین ملغی شده متوجه آنان میشود از اوراق مالیاتی چاپ سالهای سابق بدون هر گونه اصلاحی استفاده نموده و باین ترتیب موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی و درنتیجه عدم استفاده آنها از اختیارات قانونی و یاعدم انجام تکالیف مقرر میشوند، لذا بموجب این بخشنامه مجددا وموکدا یادآور میشود که کلیه اوراق مالیاتی نانویس چاپ سالهای گذشته باید قبلا مورد بررسی قرارگرفته ومندرجات آن طبق مقررات قانون مالیاتی قابل اجرای فعلی اصلاح وسپس مورد استفاده قرار گیرد. در هرصورت ابلاغ اوراق مالیاتی حاوی توضیحات غلط مطلقا ممنوع وموجب مسئولیت ماموران ذیربط خواهد بود و لازم است ممیزین کل مالیاتی در این خصوص کاملا نظارت نمایند که موارد فوق تکرار نشود و بدیهی است درصورت تکرار مامورین مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . ضمنا شایسته است در اسرع وقت پرونده مالیاتی آندسته از مودیان مالیاتی را که اوراق مالیاتی بدون رعایت تبصره یک ماده 208 و بند 5 دستورالعمل یاد شده و به آنها ابلاغ شده و نسبت به مالیات معترض بوده یاخواهند بود به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تامورد رسیدگی قرار گیرد.

 محسن نوربخش

وزیر اموراقتصادی و دارائی ازطرف وهاجی

مواد قانونی وابسته

ماده 208 ـ در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامة کثیرالانتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور …

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...