بخشنامه 16032 نحوه آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه

بخشنامه اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم200/17887

بخشنامه: 16032

*نحوه آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه

 

شماره:16032

تاریخ: 03/04/1370

پیوست:

 

با ارسال تصویرآگهی ابلاغ مندرج درصفحه 8 شماره 3483مورخ 27/3/70 روزنامه جمهوری اسلامی ،نکات زیررایادآوری مینماید: 1 – باوجودتاکیدات مکررشفاهی وکتبی ، بویژه بخشنامه شماره 8334 مورخ 24/3/70 مبنی بر اولویت داده به رسیدگی ، تشخیص و قطعیت پرونده هائی که مالیات آنهامتنابه میباشد، متاسفانه مشاهده میشود بعضی ماموران تشخیص هنوز در جریان این دستورات قرارنگرفته و با وجود هزاران پرونده مالیاتی مهم ، پرونده مالیاتی مودیانی راکه بشرح آگهی منتشره نیمی ازآنان کمتراز 200000 ریال بدهی مالیاتی دارند دعوت به هیات نموده وحتی دربین همین پرونده هاوقت تعیین شده برای پرونده های مهمتر را برای نوبتهای موخر منظور کرده اند. 2 – بطوریکه ملاحظه میشود تعداد زیادی از برگ تشخیص ها مربوط به مالیات چندین سال قبل ازانقلاب است وطبعا درج چنین مسامحه کاریهایی در جرایدیومیه جزپائین آوردن حیثیت عمومی دستگاه تشخیص ووصول مالیات حاصلی ببارنخواهدآورد 3 – با وجود بیش از ده سال تعویق درقطعیت مالیاتها، برای اینجانب روشن نیست که آیاازاین 82 مورد آگهی شده که درمواردی مالیات موردمطالبه مربوط به سالهای اخیراست ، آیااحتمال اینکه حتی چندنفرازاین مودیان تلفن داشته باشند نبوده است که ازطریق شماره 118 و سوابق آنهادرشرکت مخابرات بتوان به نشانی آنهادست یافت واصولا” این تاخیررسیدگیهاکه منجربه گم شدن رد مودیان گردیده مستوجب تعقیب انتظامی ماموران تشخیص نبوده است ک وبفرض اینکه اوراق تشخیص مالیات این مودیان درمراجع حل اختلاف تائید گردد، تکلیف وصول مالیاتهای قطعی شده چه خواهدشد 4 – نحوه تنظیم وطبقه بندی موارد درآگهی منتشره نیزبنو به خودبابی توجهی وبی مسئولیتی صورت گرفته است وبایک حساب ساده چنانچه اسامی مودیان که برای چند عملکردبرگ تشخیص داشته اند تکرارنمیگردد ومتن آگهی صرفا” بر اساس نام مودی و تخصیص دادن ستونی برای تمامی عملکردهای وی تنظیم میشد، طول آگهی وبهای آن به نصف کاهش مییافت . باتوجه به ملاحظات فوق ، آقایان مدیران ، مسئولیت دارند که بطرق مقتضی ، منجمله از طریق ممیزین کل مالیاتی از وقوع چنین مسائلی درآینده پیشگیری نموده و ترتیباتی اتخاذ نمایند که : اولا پس از وصول گزارش مبنی بربکارگرفتن همه تلاشهائی که برای شناسائی مودی لازم است ، اقدام به درج آگهی ابلاغ درروزنامه گردد0 ثانیا درمواردی که درج آگهی اجتناب ناپذیراست ، احراز شود که اولیت نوبت دعوت به پرونده های مهم داده شده است ثالثا تکرارچنین قصورهائی درتشخیص وقطعیت بموقع پرونده ها بویژه مالیات سرقفلی راسریعابه دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

 

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه

 

مواد قانونی وابسته

ماده 208 ـ در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامة کثیرالانتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور .

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...