بانک بخشنامه مالیاتی 69

قانون ارزش افزوده - ماده 14 ماده 14- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود ویا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد. تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد: الف- تخفیفات اعطائی; ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است; ج- سایر مالیاتهای غیر مستقیم وعوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

بانک بخشنامه مالیاتی 69

1369/03/28][30/5/786/12620][بخشنامه] *صدور گواهی ملک در ارتباط با مالیات سالانه املاک موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

[1369/03/19][30/4/4103/11082][بخشنامه] *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف

[1369/03/19][30/4/4103/11082][بخشنامه] *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف

[1369/03/10][30/5/784/10018][بخشنامه] *در خصوص 3 درصد سهم شهرداری[1369/02/25][30/5/479/7376][بخشنامه] *محل تسلیم اظهارنامه اشخاص مقیم خارج[1369/02/24][30/4/5784/17116][بخشنامه] *3% سهم شهرداری جز هزینه قابل قبول نمی باشد

[1369/02/03][30/5/4420/6111][بخشنامه] *تعاونی عشایر و اتحاد آنها

 

بانک بخشنامه مالیاتی 69

[1369/01/29][30/5/40][بخشنامه] *اصلاح نام بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان

[1369/01/27][30/5/3973/1975][بخشنامه] *ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی

[1368/12/27][30/5/4626/46519][بخشنامه] *بررسی اوراق مالیاتی چاپ سالهای گذشته

[1368/12/26][31/49600/65384][بخشنامه] *درج کامل مشخصات انتقال گیرنده در متن گواهی انجام معامله

[1368/12/25][30/5/4283/59510][بخشنامه] *موارد مطالبه یا عدم مطالبه گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم

[1368/12/13][30/5/4174/45574][بخشنامه] *استرداد مالیات علی الحساب انتقال تلفن

[1368/12/13][30/5/4268/62962][بخشنامه] *محاسبه و مطالبه جرائم در برگ قطعی

[1368/11/30][30/4/19517/60420][بخشنامه] *هزینه رسیدگی ماده 260 مشمول بخشودگی نمیباشد

[1368/11/15][30/5/3437/57976][بخشنامه] *انتقال ملک با سر قفلی

[1368/11/15][30/4/1902/57876][بخشنامه] *نماینده صنف و اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی

[1368/10/25][30/5/3841/54152][بخشنامه] *تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتهای جاری و بقایا

بانک بخشنامه مالیاتی 69

 

[1368/10/17][30/5/3588][بخشنامه] صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار

[1368/10/04][30/4/15861/49568][بخشنامه] *ارسال سریع پرونده ها به شورا

[1368/08/22][30/5/2715/41392][بخشنامه] *عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند 1 و 2 ماده 2 (نهادهای انقلاب اسلامی)

[1368/08/07][30/4/10496/38172][بخشنامه] *تمدید پروانه های کسب

[1368/08/07][30/4/10496/38172][بخشنامه] *تمدید پروانه های کسب

[1368/08/06][30/5/2686/37764][بخشنامه] *تسهیلات اعطای بانکها و فسخ اسناد

بانک بخشنامه مالیاتی 69

[1368/08/06][31/30329/30795][بخشنامه] *تعیین ارزش معاملاتی سال 68

[1368/08/06][30/5/2697/37854][بخشنامه] *مراجع ناظر موسسات

[1368/07/30][30/5/2176/36670][بخشنامه] *مسئولیت مدیران در بدهی مالیات شخص حقوقی

[1368/07/25][30/4/11360/24205][بخشنامه] *انتقال سهام در بورس اوراق بهادار

[1368/07/10][30/5/2359/23065][بخشنامه] *قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ

[1368/07/08][30/4/9888/33082][بخشنامه] *آخر مواعد مهلت های قانونی

[1368/07/05][30/5/2315/32678][بخشنامه] *تفویض اختیارات رییس دارایی به ممیزین کل و سر ممیزین

[1368/06/25][30/5/2043/30752][بخشنامه] *انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی

[1368/06/25][30/5/1987/30756][بخشنامه] *پیرو 15/4/68 اقاله یا فسخ اسناد رسمی

[1368/06/07][30/5/2006/27926][بخشنامه] *موقوفات عام

[1368/04/28][30/5/1416/20008][بخشنامه] *حوزه ذیصلاح در مورد اشخاص حقوقی

[1368/04/24][30/4/5078/18684][بخشنامه] *اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک

[1368/04/24][30/5/990/13601][بخشنامه] *پرداخت مبلغ تا 500000 ریال بدون اخذ گواهی

[1368/04/18][44/3466][بخشنامه] *همکاری نیروی انتظامی در امر ابلاغ

[1368/04/15][30/5/1054/17310][بخشنامه] *انتقال املاک بانکها و شرکتهای دولتی

[1368/04/15][30/5/1073/12433][بخشنامه] *مالیات نقل و انتقال تلفن

[1368/04/13][30/5/915/17024][بخشنامه] *تشکیل هیات حل اختلاف جهت تعیین ضریب مالیاتی

[1368/04/06][30/4/3045/8033][بخشنامه] *وکالت کارمندان دارائی

[1368/04/04][408/10551][بخشنامه] *نحوه برخورد پرونده های سنوات قبل از 68 که به بعد از 68 به هیات 3 نفری می رود

[1368/04/01][30/4/3291/10269][بخشنامه] *رعایت مقررات ماده 186 توسط بانکها در مورد مشمولین ماده 96

[1368/03/30][30/4/3413/14080][بخشنامه] *نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب

[1368/03/22][30/5/720/8961][بخشنامه] *رفع بازداشت از اموال غیر منقول مالیاتهای قبل ازسال 1345

[1368/03/13][30/5/624][بخشنامه] *اضافه کاری به جمع حقوق اضافه شود

[1368/03/11][30/5/56/8291][بخشنامه] *حق مدیریت سازمان صنایع ملی

[1368/02/25][30/5/470/8538][بخشنامه] *پیرو 31/1/67 تفویض اختیار به مدیران

[1368/02/25][30/5/469/6215][بخشنامه] *کسر و پرداخت مالیات تکلیفی

[1368/02/25][30/5/470/8538][بخشنامه] *پیرو 31/1/67 تفویض اختیار به مدیران

[1368/02/24][30/4/1769/8250][بخشنامه] *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق

[1368/02/16][30/4/1308/6764][بخشنامه] *دفتر مشاغل

[1368/02/16][30/5/187/6970][بخشنامه] *مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه

بانک بخشنامه مالیاتی 69

 

[1368/02/16][30/5/383/6968][بخشنامه] *ملغی اثر بودن معافیت ماده 29 قانون صادرات و واردات سال 66

[1368/02/11][30/5/257/5948][بخشنامه] *تفویض اختیار به مدیران کل درخصوص تشکیل حوزه های خاص مالیاتی

[1368/02/06][30/5/244/5062][بخشنامه] *4 درصدعلی الحساب بساز و بفروش شامل بانکها و شرکتها دولتی نمی باشد

[1368/02/06][30/5/244/5062][بخشنامه] *4 درصدعلی الحساب بساز و بفروش شامل بانکها و شرکتها دولتی نمی باشد

[1368/02/02][30/5/214/4110][بخشنامه] *ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هایی که تاریخ فوت متولی قبل از سال 68 می باشد

[1368/01/31][30/5/206/3858][بخشنامه] *تفویض اختیار به مدیران استان نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی

[1368/01/29][30/5/193/3564][بخشنامه] *علی الحساب مالیات سهام و سهم الشرکه

[1368/01/27][30/4/455/1497][بخشنامه] *درآمد مهندسین ناظر

[1367/12/28][30/5/4699/66072][بخشنامه] *مالیات شغلی وسائط نقلیه

[1367/12/23][30/5/3488/59936][بخشنامه] * علی الحساب مالیات بساز و فروشی

[1367/12/11][30/4/13229/57692][بخشنامه] *نحوه رسیدگی، تشخیص و تسویه بقایای مالیاتی

بانک بخشنامه مالیاتی 69

 

[1367/10/01][30/5/2725][بخشنامه] صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود

[1367/06/24][30/5/1877][بخشنامه] انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجار

[1367/03/19][30/5/467/10602][بخشنامه] *حوزه صلاحیت دار جهت رسیدگی مالیات نقل و انتقال سهام

[1365/09/12][24571/10341/17][بخشنامه] *5% علی الحساب گمرک

[1362/08/22][1837/20][بخشنامه] راجع به برگ تشخیص متمم بند 3 ماده 257 ق.م.م

بانک بخشنامه مالیاتی 69

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...