شرکت حسابرسی خبره

مشاور مالیاتی

شرکت حسابرسی خبره

 

خدمات مختلفی راشرکت حسابرسی معتبر برای حسابرسی داخلی و كنترل مالی مختلفی ارائه می دهد كه در زمینه های مختلف فعالیت می كنند.

با گذشت سالها ، بخش حسابرسان داخلی در زمینه حسابرسی در شرکتهای دولتی که در بورس اوراق بهادار ایران و بین المللی ، شرکتهای بزرگ خصوصی ، شرکتهای چند ملیتی ، موسسات غیرانتفاعی و اشخاص دیگر تجارت می کنند ، تخصص پیدا کرده اند.

 

شرکت حسابرسی خبره خدماتی را در اختیار شرکت قرار می دهد که شامل خدمات حسابرسی کنترل ، تحلیل فرایند عملیاتی و مالی و انجام بررسی های ریسک حسابرسی می باشد.

حسابرسی در شرکت حسابرسی خبره در سطح حرفه ای و با مشارکت مستمر و شخصی حسابرسان داخلی حرفه ای انجام می شود.

 

خطرات موجود در شرکت حسابرسی معتبرچیست؟

آیا کنترل هایی وجود دارد که خطرات موجود را به حداقل برساند؟

آیا سازمان ابزارهای نظارتی و گزارشگری مناسب دارد؟

آیا در واقع رهنمودهای مدیریتی توسط کارمندان اجرا می شود؟

آیا سازمان واقعاً کارآمد و مقرون به صرفه است؟

پس از دریافت پاسخ ها ، شرکت حسابرسی خبره یک بررسی ریسک خطر انجام می دهد و به دنبال آن کار حسابرسی داخلی انجام می شود.

حسابرسی داخلی در شرکت حسابرسی  چیست؟

حسابرسی داخلی بخشی از شرکت است و هدف آن انجام حسابرسی  های سازنده برای بهبود فرآیندهایشرکت – مطابق با قوانین اخلاقی ، معیارها و دستورالعمل های حرفه و قوانین کشورایران است.

 

حسابرسی داخلی مؤثر -حسابرسی است که بررسی می کند شرکت طبق اهداف خود در حال کار است. توصیه های حسابرسی کاربردی است و برای برنامه ، به صورت برنامه و به شکلی که بیشترین سود را برای شرکت به ارمغان می آورد ، برای سازمان به ارمغان می آورد.

 

حسابرسی داخلی تضمین می کند که حسابرسی مستقل ، هدفمند و کاملاً مطابق با استانداردهای حرفه ای و اخلاق حرفه است که باعث می شود کیفیت فرایندها مورد بررسی قرار گیرد.

 

حسابرسی داخلی برای شرکت حسابرسی شده است ، در داخل و برای آن و بنابراین گزارشهای حسابرسی داخلی در خارج از بدنه حسابرسی منتشر نمی شود ، به استثنای موارد مربوط به جرائم مشکوک که در آن حسابرس موظف است مطابق قانون عمل کند.

 

تنها هدف حسابرسی داخلی اصلاح نواقص و بهبود و ساده سازی فعالیت های شرکت حسابرسی معتبر است.

 

هدف شرکت حسابرسی خبره از انجام کار حسابرس داخلی چیست؟

کار حسابرس داخلی در طول سال با اشاره به جنبه های مدیریتی ، سازمانی ، عملیاتی ، مالی و اداری ، فرآیندهای تصمیم گیری ، خلوص اندازه گیری ، کارآیی ، اثربخشی و پس انداز ، حاکمیت و اقتصاد و غیره ادامه دارد. هدف از کار حسابرس داخلی تعیین و تقویت کنترل داخلی است.

 

چه کسی حسابرسی داخلی را در شرکت حسابرسی  تعیین می کند؟

 

حسابرس داخلی توسط هیئت مدیره یا مدیریت یا جلسه عمومی (سازمان غیرانتفاعی) منصوب می شود.

مسئولیت گزارشگری حسابرس داخلی بر عهده مدیریت / هیئت مدیره / کمیته اجرایی است.

 

افرادحسابرسی حسابرس داخلی

کار حسابرسی داخلی تأکید ویژه ای بر فعالیت های حسابرسی در حوزه های مختلف شرکت دارد:

رعایت الزامات نظارتی و نظارتی

با اشاره به فرایندهای تصمیم گیری ، خلوص اقدامات بهره وری و پس انداز ، صداقت مدیر و اقتصاد ، ماهیت کار و غیره.

 

فعالیت های حسابرس داخلی تا حد زیادی کنترل مدیریتی است که از طریق ارزیابی مؤثر سایر اقدامات کنترلی در شرکت انجام می شود.

شرکت حسابرسی خبره

شرکت حسابرسی خبره تیم بزرگی از حسابداران و کارآموزان حسابداری را به کار می گیرد که عملیات حسابرسی را برای شرکتهای دولتی و خصوصی ، مشارکتها ، شرکتها ، انجمنها و سازمانهای غیرانتفاعی انجام می دهند. این بخش مطابق با الزامات مشتری ، جداول زمانی مشخص را رعایت می کند.

شرکت حسابرسی خبره در ارائه گزارش به موقع ، مطابق با تاریخ های مصوب سازمان امور مالیاتی و متناسب با نیاز مشتری ، به گونه ای که کلیه کارهای حسابرسی روی گزارش های مالی برای هر مشتری ، در بازه زمانی قانونی بصورت دقیق انجام می شود.

شرکت حسابرسی خبره یک شرکت بزرگ حسابداری در تهران است ، که تجربه زیادی در حسابرسی شرکت های بزرگی دارد که در اقتصاد ایران شناخته شده اند.

 

این شرکت حسابرسی خبره به صورت سلسله مراتبی اداره می شود ، ضمن اینکه توجه جدی به کیفیت دارد و شامل روسای تیم و حسابرسان دارای مجوز حسابداران عمومی و دارندگان مدارک دانشگاهی در حسابداری ، اقتصاد و یا مدیریت مالی می باشد.

شرکت حسابرسی خبره گزارش های حسابرسی مالی سالانه را به شرکت ها ارائه می دهد و گزارش های مالی تلفیقی را به گروه های شرکت ها ارائه می دهد که انواع مختلف فعالیت ها از قبیل ترازنامه ، گزارش سود و زیان ، گزارش گردش پول ، گزارش تغییرات در پرداخت ها را شامل می شود.

در سرمایه ، به علاوه ضمیمه ها ، و همه چیز مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده ایران انجام می شود.

بعلاوه ، این بخش بطور دوره ای گزارشهای ناظر و یا بررسی برای شرکتها را طراحی می کند ، معمولاً در نتیجه الزام یک فروشنده اصلی ، شرکت بانکی یا هر نهاد دیگری که سرمایه ای را به مشتری ارائه می دهد که علاقه مند به دانستن در مورد وضعیت مالی و توانایی بازپرداخت مشتری شرکت حسابرسی خبره این کار را انجام می دهد که گزارشات مربوط به دقت را به سفارش مشتری ، با حرفه ای ترین تجربه انجام می دهد ، وقتی که دقت کافی دربردارنده اهداف دستیابی / سرمایه گذاری یا هر هدف دیگری باشد.

علاوه بر این ، شرکت حسابرسی خدمات حسابرسی داخلی و حسابرسی مالی را به مشتریان عمومی ، خصوصی و ارائه می دهد ، هم در نتیجه نیاز مشتری و هم به دلیل انتخاب یک حسابرس داخلی برای تحقق الزامات قانونی می باشد.

 

رتبه بندی شرکت حسابرسی خبره براساس کیفیت فعالیت تجاری است که دفاتر آن در نمایندگی و حسابرسی شرکتها نقش زیادی در اقتصاد ایران دارند.

حسابرسی داخلی

بررسی کنترل داخلی

حسابرسی داخلی یکی از مهمترین خدمات ارائه شده توسط شرکت حسابرسی خبره است و اهمیت حسابرسی داخلی پس از تحولات اخیر در قوانین و مقررات در ایران افزایش یافته است که نیاز به یک شرکت حسابرسی خبره حسابرسی داخلی کارآمد دارد و طبق استاندارد های حسابرسی کار می کند.

 

برخی از خدمات شرکت حسابرسی خبره در زمینه حسابرسی داخلی شامل موارد زیر است:

·         سیستم کنترل داخلی و حسابرسی شرکت را مطالعه می کند.

·         بازسازی بخش حسابرسی داخلی برای انطباق با استانداردهای حسابرسی برای حسابرسی داخلی و شرایط شرکت طبق اصل درآمد و هزینه.

·         نقاط ضعف وقوت در سیستم داخلی شرکت را در اختیار مدیران قرار می دهد.

·         پیشنهادهایی برای توسعه سیستم کنترل داخلی ارائه می دهد.

·         بررسی و ارزیابی سیاست ها و رویه های حسابداری

 

 

 

 

ایجاد بخش حسابرسی داخلی در تسهیلات ، یک سرمایه گذاری بلند مدت تلقی می شود که در کوتاه مدت هزینه های قابل توجهی را در پی دارد شرکت حسابرسی خبره باعث صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان می شوند.

تأمین منابع برای هزینه ای که براساس ساعتهای تولید برای کارمندان ما که حسابرسی داخلی را انجام می دهند محاسبه می شود.

 

ارائه خدمات پشتیبانی به مشتری

شرکت های تجاری برای انجام برخی از فعالیت های خود (حسابرسی داخلی) با کمک شرکت حسابرسی خبره هستند ، به خصوص که این شرکتها ها اکنون در یک محیط کار پیچیده و در حال تغییر کار می کنند.

و بنابراین استفاده از طرف های خارجی برای انجام برخی فعالیت ها مانند حسابرسی داخلی برای شرکتهای تجاری از نظر خالی کردن کارمندان خود در خدمت مشتری و افزایش است.

سهم بازار علاوه بر کاهش نیاز به اشتغال و آموزش ، که موجب صرفه جویی در منابع و استفاده از آنها در سایر موضوعات می شود.

استفاده از خدمات اشخاص ثالث فقط به تولید و بهره برداری محدود نمی شود ، بلکه فراتر از آن است که به بخش خدمات شرکت حسابرسی خبره مانند خدمات حسابرسی داخلی و تهیه گزارش ها و صورت های مالی برای اهداف داخلی و خارجی نیز می رسد.

شرکت حسابرسی خبره برای حسابداری و حسابرسی  (به منظور ممیزی و ممیزی) دانش کافی در ارائه خدمات به مراجعین خود در چندین زمینه از جمله حسابرسی داخلی ، ارزیابی سهام ومالیات علاوه بر سایر خدمات ارائه شده با همکاری افراد با تجربه دارند.

خدمات ویژه مشتری

شرکت های تجاری به دنبال کمک به شرکت حسابرسی خبره برای انجام برخی از فعالیت های خود هستند ، به خصوص که این شرکت ها هم اکنون در یک محیط کار پیچیده و در حال تغییر فعالیت می کنند و بنابراین استفاده از شرکت حسابرسی خبره برای انجام برخی فعالیت ها از نظر خالی کردن کارمندان خود برای خدمت به مشتریان و افزایش سهم بازار علاوه بر کاهش نیاز ، از سازمان های تجاری سودمند است.

برای اشتغال و آموزش ، که موجب صرفه جویی در منابع و امکان استفاده از آنها در سایر موضوعات می شود.

شرکت حسابرسی خبره فرایند کنترل مالی شرکتها رابررسی و تأیید می کند

شرکت حسابرسی خبره یکی از شرکت های متوسط ​​و پیشگام در زمینه حسابرسی درتهران(ایران) است ، شرکت حسابرسی خبره بیش از دو دهه مشاور معتبر شرکت های منطقه بوده و هست.

شرکت حسابرسی خبره تجربه گسترده ای در ارائه انواع خدمات حسابرسی قانونی و داخلی ، ارزیابی سهام شرکت ها

فعالیت می کند

، مدیریت ریسک و خدمات پشتیبانی دارد. خدمات حسابرسی متمرکز شرکت حسابرسی خبره با کیفیت بوده و نهایت دقت و حرفه ای را ارائه می دهند. شرکت حسابرسی برای شناسایی مشکلات احتمالی ، توصیه‌ها ، اجرای راه حلها و کمک به برنامه ریزی بلند مدت و تصمیم گیری ، فراتر از این خدمات می باشد تا صورتهای مالی و عملیاتی را تجزیه وتحلیل می کند..

حسابرسی اسناد مالی

حسابرسی مالی یا حقوقی به عنوان بررسی صورت های مالی شرکت و افشای همراه با صدور یک حسابرس مستقل تعریف شده است و هدف شرکت حسابرسی خبره حسابرسی یکپارچگی حسابرس در ارائه صورت های مالی و افشای همراه است حسابرسی صورتهای مالی بخشی جدایی ناپذیر از روند تأیید سوابق حسابداری و کنترلهای تجاری هر شرکتی است و تهیه یک اطمینان مستقل که مدیریت شرکت در اظهارنامه های مالی خود ارائه داده است ، ضروری است.

شرکت حسابرسی خبره ، می داند که برای تأمین حسابرسی مؤثر در صورتهای مالی ، لازم است که فراتر از ورودیهای حسابداری به فعالیتهای اساسی تجاری توجه شود.
شرکت حسابرسی با بررسی مؤثر می تواند ابزاری قدرتمند برای تغییرات مثبت باشد نه صرفاً یک بررسی تاریخی و اعتبار اطلاعات مالی خود بلکه توصیه هایی را برای بهبود سودآوری به عنوان بخشی از حسابرسی برای بهبود سود آوری ا ارائه خواهد کرد بخش حسابرسی درک عمیقی از تجارت و صنعت شما دارد و از آخرین تکنیک های مدرن حسابرسینرم افزاری برای ارزیابی ریسک ها و تمرکز روی موضوعات اصلی صورت های مالی شما استفاده خواهد کرد.

شرکت حسابرسی خبره از دانشی که در حین حسابرسی ایجاد می کند برای ارائه مشاوره در مورد چگونگی رشد و پیشرفت کار خود استفاده می کند.

مراحل اصلی در حسابرسی ابزارهای مالی عبارتند از:

 • برنامه ریزی و مدیریت ریسک
 • یک استراتژی حسابرسی تهیه کنید
 • جمع آوری شواهد (که یک کار میدانی است که معمولاً با دو روش تست حسابرسی انجام می شود: تست هدفمند و آزمایش کنترل)
 • بررسی و تهیه پیش نویس گزارش
 • تکمیل گزارش حسابرسی

خدمات حسابرسی

بررسی زمانی انجام می شود که میزان تأیید کمتر از حد قابل قبول حسابرسی باشد. کنترل های داخلی نیز برای کاهش خطر کلاهبرداری داخلی بسیار مهم است.

شرکت حسابرسی خبره صورتهای مالی را با انجام مجموعه ای از روشهای تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل درصد ، مقایسه آمار عملیاتی شما با دوره های قبلی یا به دست آوردن میانگین ، بررسی می کند ، علاوه بر سایر تحلیلهای مالی که به نظر شرکت حسابرسی خبره مناسب است.

رویه های توافق شده

شرکت حسابرسی  همیشه موظف است بدون انجام حسابرسی مالی “دقیق” ، حسابرسی بخشهای خاصی از اسناد مالی را انجام دهد.این معمولا منجر به صرفه جویی در هزینه می شود و می توان دامنه ارزیابی را برای دستیابی به اهداف مشتری تنظیم کرد. با این حال ، ماهیت ، زمان و دامنه روشهای توافق شده بسته به الزامات ممکن – دراین گزارش حسابرسی مشتری مسئولیت کارآیی رویه ها را بر اساس نیازهای خود بر عهده دارد.

حسابرسی داخلی

شرکت حسابرسی  تجربه گسترده ای در ارائه خدماتحسابرسی داخلی برای شرکتها با اندازه ها و زمینه های مختلف دارد.

رویکرد مبتنی بر ریسک ما برای حسابرسی داخلی ، عملکرد تعاملی سنتی را به یک عملکرد استراتژیک تر تبدیل می کند که بر اثربخشی مالی و انطباق سازمانی تأثیر می گذارد ، که منجر به تعالی عملیاتی و مدیریت ریسک با روشی فعالانه می شود.

شرکت حسابرسی  خدمات حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ، متناسب با دامنه و اندازه تجارت شما ارائه می ارائه می کند

ابتدا بر درک شغل شما و خطرات مرتبط با آن تمرکز می کند و سپس تلاشهای خود را روی مهمترین  مشاوران شرکت حسابرسی خبره در زمینه مشاوره مالی دارای تخصص و تجربه گسترده ای  در زمینه های مختلف

دارد

. مشاوران ما با ایجاد تعهد به دستیابی به نتایج ملموس و توسعه مستمر ، بر ساختن کنترل های داخلی قوی متمرکز هستند

چرا باید شرکت حسابرسی خبره را در حسابرسی خود درگیر کنید؟

 • شرکت حسابرسی خدمات حسابرسی با کیفیت را درتهران و در سراسر ایران ارائه می دهد.
 • شرکت حسابرسی خبره یک شرکت حسابرسی با بیش از بیست سال تجربه در بازار ایران می باشد
 • همه بانکهای بزرگ گزارشهای مالی ما را به طور گسترده می پذیرند

 • تیم شرکت حسابرسی خبره متشکل از حسابرسان حرفه ای و ماهر (حسابداران خبره ، حسابداران رسمی معتبر ، حسابرسان داخلی معتبر و غیره) است که تجربه گسترده ای در زمینه های مختلف شغلی دارند و دارای مدرک های پیشرفته در این زمینه هستند.

 • شرکت حسابرسی خبره به رویکرد اخلاقی حرفه ای پایبند مشهور می باشد.
 • با همکاری با شرکت حسابرسی خبره بالاترین سطح خدمات حسابرسی را دریافت کنیدمهمترین دارایی های شرکت حسابرسی خبره افراد متخصصان در همه زمینه های حسابداری ومالی برخوردار می باشد  ، رازداری حرفه ای ، صداقت و توجه و حمایت کامل مشتریان از اصول اساسی شرکت حسابداری خبره می باشد .
 • شرکت حسابرسی خبره با حسابرسی اسناد مالی شرکتها  در مورد صحت  اطلاعات مندرج در صورت های مالی را تضمین می کند و مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران انجام می شود.تیم حسابرس شرکت حسابرسی خبره مشتاق و آماده است تا با خدمات حسابرسی مطمعن ، خطاب به شرکت های خصوصی یا شرکت های دولتی و همچنین سازمان های غیر انتفاعی به شما کمک کند.

  حسابرسی داخلی

  شرکت حسابرسی خبره یک بررسی دقیق از کلیه فعالیت های شرکت شما انجام می دهد تا یک ارزیابی صحیح از جنبه های کلیدی کسب و کار شما را اجرا کنید ، به منظور اطمینان از محافظت از ترازنامه و دارایی های خارج از ترازنامه و شناسایی روش های مناسب برای جلوگیری از کلاهبرداری خدمات ارائه می دهد.

  روش حسابرسی داخلی شرکت حسابرسی بسته به اندازه ، ساختار و زمینه فعالیت شرکت شما مجزا است.

  در مأموریت های حسابرسی داخلی اهداف اساسی را دنبال می کند از جمله   شرکت حسابرسی

  • که آیا فعالیت های اقتصادی انجام شده توسط بخش های شرکت شما مطابق با خط مشی ها و برنامه های تعیین شده توسط مدیریت شرکت است.
  • آیا کنترل های مالی و غیر مالی دستور داده شده توسط مدیریت شرکت بطور صحیح و کامل اعمال می شود.
  • آیا اطلاعات مالی و غیر مالی ارائه شده به مدیریت شرکت برای شناخت واقعیت های موجود در شرکت شما مرتبط ، صحیح و کامل هستند یا خیر.

  شرکت حسابرسی خبره روشهایی را برای جلوگیری از کلاهبرداری و ضرر در شرکت شما برای اطمینان از تمامیت دارایی ها شناسایی می کند

 • حسابرسی مالی

  در طی تعهدات حسابرسی مالی ، حسابرسان شرکت حسابرسی خبره نظر خود را در مورد صورتهای مالی ، از نظر تهیه آنها مطابق با چهارچوب گزارشگری گزارش مالی تنظیم می كنند.

  به نفع مشتری و حسابرسان شرکت حسابرسی  است که در ابتدای مأموریت حسابرسی درباره شرایط مهم توافق کنند ، مانند:

  • هدف حسابرسی صورتهای مالی.
  • چارچوب گزارش دهی مالی و دامنه حسابرسی ؛
  • ساختار گزارش های ناشی از حسابرسی مالی.
  • دسترسی نامحدود حسابرس مالی به اسناد شرکت؛
  • مبنای محاسبه هزینه های پرداخت شده توسط حسابرس.

  در طول مأموریت های حسابرسی مالی ، حسابرسان شرکت حسابرسی به دانش عمیق در مورد شرکت شما و محیطی که در آن فعالیت می کند ، عمل می کنند تا یک نظر درست را ارائه دهند.

  عوامل اساسی که شرکت حسابرسی خبره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد به موارد زیر اشاره دارد:

  • دانش بازار و رقابت؛
  • دانستن تقاضا ، سوله های بازار ، رفتار خریداران؛
  • ویژگی های مربوط به نوسان قیمت در حوزه فعالیت شرکت؛
  • عوامل فصلی یا چرخه فعالیت؛
  • درک فن آوری های تولید و فرآیندهای تولید؛
  • تجزیه و تحلیل غلظت عرضه؛
  • آگاهی از شیوه های معمول بازار در بخشی که در آن فعالیت می کند.
  • شناسایی اصول حسابداری کاربردی و درک دقیق آنها.
  • وجود مقررات ویژه در زمینه فعالیت؛
  • جنبه های مربوط به مالیات قابل اجرا؛
  • وجود سیاستهای ویژه دولت در زمینه ای که شرکت در آن فعالیت می کند.
  • جنبه های مربوط به الزامات زیست محیطی در زمینه فعالیت شرکت؛
  • عوامل مالی که ممکن است فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار دهد (به عنوان مثال نرخ بهره یا در دسترس بودن تأمین اعتبار).
  • بازار محصولات یا خدمات شرکت؛
  • شرکت حسابرسی خبره
  • ساختار منابع درآمد

  • محصولات و خدمات به دست آمده توسط شرکت؛
  • تجزیه و تحلیل و شناسایی مهمترین مشتریان و تأمین کنندگان ، غلظت و وابستگی آنها به آنها.
  • تجزیه و تحلیل اتحادها ، مشارکتها و همکاریهای احتمالی؛
  • مطالعه وجود گروههای ذینفع احتمالی در حوزه فعالیت شرکت؛
  • انجام تجارت الکترونیکی (مانند فروش اینترنتی یا فعالیتهای بازاریابی هدف یا مصرف کننده).
  • وجود پراکندگی جغرافیایی یا تقسیم بخش فعالیتی که شرکت در آن فعالیت می کند.
  • تجزیه و تحلیل مکان های تولید ، انبارها و دفاتر که فعالیت در آن صورت می گیرد.
  • خطر وابستگی به مشتریان یا تأمین کنندگان اصلی.
  • تجزیه و تحلیل غلظت فعالیت فروش و عرضه؛
  • بودجه اختصاص داده شده توسط این شرکت برای تحقیق و توسعه.
  • تجزیه و تحلیل عمیق معاملات انجام شده توسط شرکت با اشخاص وابسته؛
  • تأیید وجود مالکیت ، ادغام و تقسیم اخیر برخی از دفع برنامه ریزی شده یا اخیراً ساخته شده.
  • سرمایه گذاری های مهمی که اخیراً یا برنامه ریزی شده اند.
  • بررسی فروش یا خرید اوراق بهادار؛
  • درک ساختار گروهی که شرکت به آن تعلق دارد.
  • تأیید وجود برخی شعب در خارج از کشور و سهم معاملات با آنها.
  • شرکت حسابرسی خبره
  • بررسی ضمانت های شرکت؛
  • اگر تعهدات مالی خارج از ترازنامه در آینده وجود داشته باشد ،
  • وجود احتمالی ابزارهای مالی مشتق.
  • شرکت حسابرسی خبره
  • سیاست ها و شیوه های شرکت در مورد لحظه تشخیص درآمد
  • تجزیه و تحلیل حسابداری از ارزش منصفانه در معاملات انجام شده؛
  • بررسی معاملات به ارز خارجی ، در رابطه با بدهی ها ، مطالبات دریافتی و تغییر ارزش آنها.
  • خطرات مربوط به قطع فعالیت در نتیجه برخی از عوامل داخلی یا خارجی.
  • تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی مربوط به فعالیت عملیاتی ، سودآوری شرکت و تکامل وراثت.
  • تجزیه و تحلیل نرم افزار رایانه ای که برای برجسته سازی عملیات مدیریت و حسابداری استفاده می شود.

  • بررسی بودجه شرکت و انحرافات آنها از دستاوردهای واقعی؛
  • گزارش گزارش های احتمالی تهیه شده توسط تحلیلگران و گزارش رتبه بندی.
  • تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورت های مالی براساس دوره؛
  • تأیید وجود اجرای استراتژی های جدید؛
  • سیاست های تحریک کارکنان و میزان همبستگی آنها با عملکردهای به دست آمده؛
  • بررسی روندهای موجود و بالقوه در حوزه فعالیت شرکت؛

  با تجزیه و تحلیل عناصر ارائه شده در بالا ، حسابرسان شرکت حسابرسی خبره دانش کاملی از شرکت و محیطی که در آن فعالیت می کند ، بدست می آورند تا بتوانند نظر حسابرسی را تدوین کنند.

 • حسابرسی مالی

  خدمات حسابرسی مالی شرکت حسابرسی خبره شامل بررسی صورت های مالی به صورت حرفه ای و ابراز نظر مستقل نسبت به صورتهای مالی شرکتها می باشد ،.

  که شامل موارد زیر است:

  – تهیه گزارش های حسابرسی سالانه (گزارش کوتاه برای ثبت تجارت و گزارش به صورت تفصیلی – نامه محرمانه) ، مطابق با استانداردهای بین المللی حسابرسی ، مورد پذیرش جامعه حسابداران ایران.

  – تجزیه و تحلیل مقایسه ای شاخص های اصلی مالی شرکت؛

  – شناسایی مناسب ترین سیاست های حسابداری؛

  – ارزیابی حسابرسی  داخلی؛

  حسابرسی داخلی

  حسابرسی داخلی فعالیت بررسی عینی کلیه فعالیتهای یک شرکت به منظور ارائه ارزیابی مستقل از مدیریت ریسک ، کنترل و فرآیندهای مدیریتی آن است.این امر می تواند توسط افراد داخل شرکت مورد نظر انجام شود ، اما می تواند توسط یک شرکت حسابرسی خبره نیز برون سپاری شوداهداف حسابرسی  داخلی عبارتند از:• بررسی اینکه آیا فعالیت شرکت مطابق با مقررات قانونی مطابق با سیاست ها ، برنامه ها و مدیریت آن است.• ارزیابی میزان کنترلهای مالی و غیرمالی که توسط مدیریت واحد اقتصادی دستور داده شده است ، و اینکه در صورت استفاده و تا چه میزان ، به منظور افزایش کارآیی فعالیت سازمان ، ارزیابی می شود.• ارزیابی اطلاعات مالی و غیرمالی که به مدیریت شرکت اقتصادی ارائه می شود تا بتواند واقعیت های شرکت مربوطه را بشناسد ، چقدر کفایت می کند..

 • مشاور مالیات-مشاور مالی-مشاوره مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...