نحوه حسابداری تسهیلات بلند مدت

نحوه حسابداری تسهیلات بلند مدت : تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X معادل حصه بلندمدت اصل وام تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل سود و کارمزد سنوات آتی

نحوه حسابداری تسهیلات بلند مدت :

 

تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل سود و کارمزد سنوات آتی

♦️ شرکتی در آبان سال مالی 1385 تسهیلاتی به مبلغ 1.000 ریال به نرخ 10% دریافت می کند. سود و کارمزد سنوات آتی تسهیلات برابر 100 ریال می باشد. در تاریخ دریافت وام از تسهیلات مزبور 700 ریال کوتاه مدت می باشد.حسابداری تسهیلات بلند مدت

 

 

ثبت شماره 1)وجه نقد 1000 معادل وجه نقد دریافتیپیش پرداخت بهره سنوات آتی 100 معادل سود و کارمزد سنوات آتیتسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 700 معادل حصه کوتاه مدت اصل وامتسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 300 معادل حصه بلندمدت اصل وامتسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 100 معادل سود و کارمزد سنوات آتیهنگام پرداخت اقساط و تحقق بهره به صورت همزمان
ثبت پرداخت قسط

تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلاتتسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلاتوجوه نقد Xثبت تحقق بهرههزینه های مالی X معادل بهره تحقق یافتهپیش پرداخت بهره سنوات آتی Xدر واقع هنگام انعکاس در ترازنامه پیش پرداخت بهره سنوات آتی به عنوان سود و کارمزد سنوات آتی از مانده تسهیلات کسر شده و مبلغ خاص در ترازنامه منعکس می شود.از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره 200 ریال پرداخت می گردد.
علاوه بر این شرکت 15 ریال بهره مربوط به سال 1385 را شناسایی و تماماً پرداخت می کند.

 

ثبت شماره 2)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 200 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 15 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات

 

وجوه نقد 215

ثبت شماره 3)
هزینه های مالی 15 معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 15
دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده خالص تسهیلات برابر 800 و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر 85 می باشد.
تغییر طبقه بند از بلندمدت به کوتاه مدت
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت Xتسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت Xدر تاریخ ترازنامه از مبلغ تسهیلات 750 ریال کوتاه مدت می باشد.بنابراین باید طی یک ثبت این تغییر طبقه بند را باید انجام داد.

 

 

-مشاور مالیاتی-شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

ثبت شماره 4)
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 250
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 250
سال مالی 1386
از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره 250 ریال پرداخت می گردد.حسابداری تسهیلات بلند مدت
علاوه بر این شرکت 45 ریال بهره مربوط به سال 1386 را شناسایی ولی به علت سررسید نشدن قسط در سال 1386 (سررسید قسط در سال 1387 می باشد) مبلغ بهره پرداختی شرکت 35 ریال است.

 ثبت شماره 5)تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 250 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلاتتسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 35 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد 285

ثبت شماره 6)
هزینه های مالی 35 معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 35
هنگام تحقق بهره بدون پرداخت آن در پایان سال مالی 1386

ثبت شماره 7)
هزینه های مالی 10 معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 10

دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده تسهیلات برابر 550 و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر 40 می باشد.
در تاریخ ترازنامه تسهیلات تماماً کوتاه مدت می باشد.

 

ثبت شماره 8)
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 50
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 50
سال مالی 1387
دوستان فرض کنید اتفاقات زیر در سال مالی 1387 رخ بدهد.
بازپرداخت مابقی تسهیلات مالی دریافت شده در سال 1385
دریافت وام به مبلغ 400 ریال در پایان سال مالی 1387 که از این بابت هیچ گونه بهره ای شناسایی نشده است. سود و کارمزد سنوات آتی این وام 80 ریال می باشد و قرار است که 3 سال دیگر در یک قسط پرداخت شود.

 

ثبت شماره 9)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 550 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 50 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد 600

ثبت شماره 10)
هزینه های مالی 40 معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 40

ثبت شماره 11)
وجوه نقد 400 معادل وجه نقد دریافتی
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 80 معادل سود و کارمزد سنوات آتی
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 400 معادل حصه بلندمدت تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی –

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...