تصویب نامه و تصمیم نامه 52883/ت2225هـ تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف مالیاتها

ثبت نام در سامانه ی

تصویب نامه و تصمیم نامه: 52883/ت2225هـ

*تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف مالیاتها

شماره: 52883/ت 2225هـ

تاریخ: 21/10/1378

پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1378 بنا به پیشنهاد شماره 54058/11 مورخ 27/9/1378 سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود : 1- رقم حقوق مندرج در ماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 1/1/1379 چهارصد هزار (000ر400) ریال تعیین می شود. تبصره – افزایش موضوع این بند از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق های بازنشستگی معاف است . 2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده (1) لایحه قانونی یادشده از تاریخ 1/1/1379 دومیلیون وچهارصد هزار(000ر400ر2) ریال تعیین می شود. 3- کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام فوق الذکر پرداخت می شود. 4- مفاد این تصویب نامه علاوه بر دستگاههای مشمول لایحه قانونی یادشده در مورد موسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز لازم الاجرا است . رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

مواد قانونی وابسته

ماده 203 ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی ب…

ماده 204 ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم‌ اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید: الف ـ محل‌ و تاریخ‌ ابلاغ با تعیین روز و ماه ‌و..

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...