تیم مشاور مالی شرکت آرمان پرداز خبره برنامه کسب و کار مطالعه ای از چشم انداز و ایده هایی است که یک شرکت یا کارآفرین در آن انجام داده است ، به دنباله ای از مراحل خاص ، قابل اندازه گیری و دستیابی. برنامه تجاری محیط کسب و کار پیرامون شرکت ، صنعت ، رقبای آن ، محصولات یا خدمات حاصل و همچنین مزایا و معایب آن را ثبت و تجزیه و تحلیل می کنند.

بر این اساس ، اقداماتی که شرکت باید در کوتاه مدت و بلند مدت انجام دهد ، تدوین شده است ، نیاز سرمایه برای این اقدامات مشخص می شود و نتایج پیش بینی شده از نظر سودآوری و نقدینگی محاسبه می شود.

تیم مشاور مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند تمام پشتیبانی لازم را برای مدیریت مشتری تجاری در قبال تهیه ، ارزیابی و تدوین برنامه کاری که اهداف فوق را برآورده می کند ، علاوه بر این ، مشاوران مالی ما می توانند در صورت لزوم ، اجرای برنامه بازرگانی را با همکاری و ارتباط نزدیک با مدیریت نظارت و به روز کنند.

مشاور مالی  با  ارزیابی دارایی ها با استفاده از روش های ارزیابی مناسب به صورت موردیرا انجام می دهد..

مشاور مالی با ارائه نظر کارشناسی در مورد قیمت خرید منصفانه و مناسب قیمتها را واقعی تر می کند.

 

 

ادغام

 

ثبت مزایای کیفی و کمی مربوط به ادغام بین مشاغل یا دارایی های خاص.

تدوین پیشنهادهای مالی خاص در رابطه با نسبت مبادله سهم بین اشخاص.

 

علاوه بر موارد فوق ، پیشنهادات مشاور مالی  ما شامل موارد زیر است:

 

الف) ارزیابی مالیات برای مدیریت ریسک مالیاتی مربوط به معاملات

 

ب) ارزیابی مالیات قبل از معامله (دقت کافی)

 

ج) ساختار مالیات بر معاملات

د) پشتیبانی مشورتی مالیاتی پس از معاملات

بررسی دقیق و ارزیابی وضعیت حقوقی ، مالی ، تجاری ، عملیاتی و مالی یک شرکت

تجزیه و تحلیل شاخص های کلیدی مالی مانند فروش ، هزینه ها ، موجودی ها ، مطالبات ، بدهی ها ، کل بدهی.

تجزیه و تحلیل ریسک از بدهی های موجود یا مشروط بر حسب وابستگی به مشتریان ، تأمین کنندگان و سایر ذینفعان

با احتیاط از طرف فروشنده با هدف تقویت موقعیت فروشنده و برجسته کردن مزایا و هم افزایی های مربوط به معامله پیشنهادی.

 

 

افزایش سرمایه

 

مشاور مالی تأمین بودجه لازم عنصر اصلی در اجرای موفقیت آمیز هر برنامه تجاری است. شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ساختار مالی موجود مشتری را در نظر می گیرد و یک برنامه بودجه متناسب را پیشنهاد می کند.

 

ما با  مشاور مالی یک برنامه متناسب با پایان با ضوابط و شرایط موجود در پول نقد افزایش سرمایه سهم را با پول نقد ارائه می دهیم.

مشاور مالی  همچنین در مورد موارد خدمات خرید وفروش سهام  و بورس کالا خدمات مشاوره ای ارائه می دهیم

خدمات فناوری

امروزه ، فناوری در حال تبدیل شدن به مهمترین و اصلی ترین عامل اصلی تحول در تجارت است. در یک محیط اقتصاد دیجیتال است  ، مشاور مالی برای کمک به شما در پرداختن به چالش های شغلی و کسب ارزش از سرمایه گذاری های فناوری ، مهارت هایی را برای برنامه ریزی و اجرای تحول دیجیتالی شرکت شما در راستای اهداف استراتژیک کسب و کار و ارائه پیشرفت در فرآیندها ، و همچنین ارائه می دهیم.

دانش در مدیریت ریسک IT ، امنیت سایبری و تخصص در تضمین فناوری اطلاعات. شرکتها  به تیم مشاور مالی ما  اعتماد می کنند تا روش کار IT را برای آنها تغییر دهیم ، هزینه ها را کاهش دهیم ، کارآیی را افزایش دهیم و عملکرد IT خود را در پاسخگویی به نیازهای سازمان آسانتر کنیم.

حسابرسی و اطمینان

مشاور مالی با انجام مراحل حسابرسی فناوری اطلاعات بر اساس استانداردهای حسابرسی  از ممیزی مالی ومالیاتی  پشتیبانی می کنیم و ارزش افزوده را ارائه می دهیم. ما در تیم مشاور مالی می توانیم سازمانهاوشرکتها  را برای عملکرد مؤثر وبالا بردن سود آنان کمک کنیم و مطابق با استانداردهای بین المللی و یا مطابق با چارچوبهای نظارتی و الزامات مربوط به فناوری اطلاعات ، اطمینان حاصل نماییم.

مشاور مالی شرکتها را در ارزیابی کنترل های داخلی ، تهدیدات امنیت سایبری و خطرات کاربرد IT در سراسر محیط IT و روابط اشخاص  ثالث کمک می کند

  1. حسابرسی فناوری اطلاعات در حسابرسی خارجی – حسابرسی مالی / ادغام IT

اجرای روالهای حسابرسی مربوط به فناوری اطلاعات در حمایت از ممیزی صورتهای مالی و گزارش در مورد کنترل داخلی گزارشگری مالی.

مشاور مالی با اجرای روالهای حسابرسی مربوط به IT (از جمله روشهای مربوط به IT فراتر از ITGC) در پشتیبانی از ممیزی صورتهای مالی و گزارش دهی در مورد کنترل داخلی بر گزارشگری مالی (ممیزی های یکپارچه و غیر یکپارچه) است. تعادل تجربه و مهارت های ما در فرآیندهای فناوری اطلاعات و تجارت از عملکرد اطمینان در ارائه ممیزی پشتیبانی می کند.

مثالهای ارائه شده:

مشاور مالی IT عمومی تست را کنترل می کند

– آزمایش کنترل برنامه های کاربردی و IT وابسته

-مشاور مالی  شواهد حسابرسی الکترونیکی را آزمایش می کند

مشاور مالی  در ممیزی خارجی به تیمهای حسابرسی در ارزیابی ریسک کنترلها و در برخورد با مباحث پیچیده فن آوری در حمایت از ممیزی صورتهای مالی و ممیزیهای یکپارچه با تمرکز روی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومی و مرتبط با آن ، استانداردها و حمایت از یک رویکرد حسابرسی یکپارچه کمک می کند.

  1. حسابرسی داخلی IT

حسابرسی داخلی IT (اعم از تأمین کننده یا مشارکت برون سپاری) و تست سازگاری.

مشاور مالی با متخصصان حسابرسی داخلی IT همکاری می کنندمی توانند به سازمانها کمک کنند تا قابلیتهای حسابرسی داخلی IT خود را با اهداف استراتژیک و تاکتیکی سازمانهایشان هماهنگ کنند – این وسایل را برای تأمین نیازهای فعلی و آینده خود در ارتباط با حکومت ، ریسک و انطباق با منابع IT در اختیار آنها قرار می دهد. مشاور مالی اقدامات ذیل را انجام می دهد

– اعمال قدرتمند صنعت ، کنترل فناوری اطلاعات و تمرکز و تجربه فناوری.

– بکارگیری روشها و ابزارهای پیشرو؛

– اعمال عینیت؛

– استفاده از یک رویکرد متعادل برای رشد و خطر

– استفاده از وسعت جهانی و دانش محلی و

– فراخواندن درک عمیق از وابستگی های تجاری ، مالی و نظارتی مرتبط.

 

به طور خاص ، ما با مشاور مالی  به شرکتها کمک می کنیم کنترل داخلی را در مورد گزارشگری مالی به نمایندگی از مدیریت در برابر استانداردهای حسابداری  و دیگران انجام دهند. مشاور مالی  به مدیریت ساده سازی و بهبود محیط کنترل داخلی آنها برای صرفه جویی در تلاش ضمن دستیابی به پوشش خطر بهینه ، کمک می کنیم.

برنامه ریزی استراتژیک

مشاور مالی یک استراتژی واقع بینانه را تدوین می کند که نشانگر سنگ بنای توسعه تجارت است.

معمولاً ، با توجه به شرایط پیچیده بیرونی که مشاغل و شرایط داخلی خودشان دارند ، کار دشواری است. ما با مشاوره مالی  از دانش ، تجربه و روشهای مهم برای کمک به مشاغل در توسعه چنین استراتژی برخورداریم ، چیزی که به عنوان ابزاری عملی برای مدیریت در دستیابی به رشد بیشتر خدمت می کند.

خدمات بهینه سازی کسب و کار

منظر مداوم در حال تغییر در زمینه های مالی ، فناوری و نظارتی ، به این معنی است که مشاغل باید دائماً عملکرد خود را سازگار و بهبود بخشند. مشاور مالی  تنظیمات و تغییرات ر بعد از عملکرد شرکت از جمله فرآیندها ، سیستم ها ، سازمان و منابع انسانی را در نظر بگیریم. با استفاده از جدیدترین روشها در سازماندهی مشاغل و شبیه سازی فرایند ، می توانیم مشکلات عملیاتی را شناسایی کرده و راه حلهای مؤثر پیشنهاد کنیم

 

مدیریت پروژه

مشاور مالی با اجرای موفقیت آمیز یک برنامه یا یک پروژه خاص یک رویکرد منظم را اتخاذ می کند. ضروری است که یک مشاغل و ابزارها و برنامه های تخصصی برنامه / مدیریت پروژه از همه جنبه های یک پروژه استفاده کند ، از جمله مدیریت زمان ، منابع ، خطر ، کیفیت ، تغییرات و غیره. تجربه مشاوران ما در چنین پروژه هایی ، روشها و ابزارهای ما ما از ارکان اصلی برای ارائه مشاوره مالی مؤثر استفاده می کنیم.

 

 

هدف مشاور مالی  شناسایی بهترین شیوه های کاربردی در شرکتها به شیوه ای عینی و کمی و سپس کشف امکانات اتخاذ این شیوه ها توسط سایر شرکتها است. مشاوران مالی  خبره در زمینه داده های مورد نیاز برای محاسبه شاخص ها را جمع آوری می کنند که بر اساس آنها عملکرد آنها ارزیابی خواهد شد.
شاخص های مربوط به هر منطقه عملیاتی به گونه ای انتخاب شده اند که داده های لازم به راحتی و بدون انجام کارهای اضافی قابل دسترسی از خدمات شرکتها  در دسترس باشد

خدمات نظارت بر مشاغل توسط شرکت حسابداری

شرکتهای نیاز فعلی فراتر از سازمان سنتی و عملکرد یک واحد حسابداری فراتر رفته اند. بخش مشاور مالی  مدرن صرفاً اطلاعات مالی را جمع آوری و ثبت نمی کند. اطلاعات مهم را از طریق گزارشهایی فراهم می کند که تصمیم گیری و شکل گیری به موقع استراتژی را تسهیل می کند ، بنابراین یک ابزار مدیریتی حیاتی است.
مشاوران مالی خبره  خدمات حسابداری باکیفیتی را ارائه می دهند که ادارات حسابداری را ارتقا و نوسازی می کنند و آنها را برای دستیابی به اهداف ، به چراغهای شرکتی تبدیل می کنند. برای ما ، عملیات ایمن و یکپارچه شرکت ها و حداکثر رساندن ارزش برای مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش های اصلی تیم مشاور مالی ما حرفه ای بودن و احترام و محافظت از اطلاعات محرمانه مشتریان است.

تیم مشاور مالی ما طیف گسترده ای از خدمات حسابداری را ارائه می دهیم که علاوه بر نیازهای مشترک (یعنی حسابداری) مناطق حیاتی وحساس مانند:

برنامه ریزی حسابداری ، سازماندهی و پشتیبانی شامل ارسال صورت های مالی.

نظارت در تهیه  صورتهای مالی تحت IFRS و استانداردهای گزارشگری مالی

بهای تمام شده

حقوق و دستمزد

نظارت بر تجارت به عنوان یک سرویس

مشاور مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  ، ما یک سکوی جامع فناوری اختصاصی برای نظارت بر مالی بر مشاغل کوچک و متوسط ​​سرمایه گذاری کرده ایم و به مشتریان خود پیشنهاد داده ایم.

بر اساس تجربه طولانی خود در این زمینه ، مشاوران مالی  ما یک راه حل برنامه نویسی استاندارد تهیه کرده اند که:
یک مرور کلی مطمئن ، مداوم و واقعی در مورد وضعیت مالی یک شرکت ارائه می دهد.
ارائه خدمات مشاوره تشخیصی.
تیم مشاور مالی ماخطرات احتمالی و مشکلات عملیاتی را پیش بینی می کند و امکان پاسخ سریع و کارآمد را فراهم می آورد.

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  مجموعه ای از خدمات را به کاربر نهایی ارائه می دهد که شامل موارد زیر است:

پشتیبانی مشورتی توسط مشاوران مالی  ویژه و اختصاصی.
دسترسی مداوم به اطلاعات از طریق ایجاد وپیاده سازی  سیستم یکپارچه مالی
ابزارهای تخصصی مالی برای حمایت از مدیران مالی.
دسترسی ممتاز به طیف گسترده ای از خدمات مشتری.
خدمات مشورتی ریسک
خدمات مدیریت ریسک یک استراتژی منظم و منظم را برای ارزیابی و بهبود کارآیی کارکردهای مدیریت ریسک ، نظارت و مدیریت شرکت فراهم می کند

مدیریت ریسک

مشاور مالیاتی مدیریت ریسک شامل درک و شناسایی ریسک شرکت را انجام می دهد. این هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد ، انطباق نظارتی را تضمین می کند و به اجرای استراتژی شرکت کمک می کند.
کنترل داخلی
کنترل داخلی یک فعالیت تجاری مستقل و عینی است که به منظور ایجاد ارزش بلکه برای بهبود عملکرد شرکت طراحی شده است. در چارچوب خدمات مدیریت ریسک ، مشاور مالی کنترل داخلی را تدوین می کنند ، بخش حسابرسی داخلی را سازماندهی و آموزش می دهند و در ابتدا مراحل خود را انجام می دهند.

مشاور مالی

یک تجارت خوب و با مدیریت هنوز هر از گاهی با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین ، در هنگام کشف ، باید سریعاً برای مداخله به موقع به مشاور مالی ما مراجعه کنید تا از منافع یا مشاغل خود محافظت کنید.

تاهرچه زودتر مشکلات را شناسایی کنیم ، دامنه گزینه های استراتژیک مالی بیشتر در دسترس شما خواهد بود. با همکاری در چارچوب قانونی و نزدیک با بخش مشاوره مدیریت ما ، ما به شما کمک می کنیم تا واقع بینانه ترین اهداف را بدست آورید.

ما کار خود را “خم کردن منحنی” می نامیم زیرا هدف آن متوقف کردن روند نزولی سودآوری و بازگرداندن تجارت شما به رشد است

معامله تجاری
هنگامی که به جمع شرکتهای بزرگ ملحق شوید ، خواهید فهمید که اندازه و رشد برای تجارتهایی که به دنبال سرمایه گذاری در رشد و جمع آوری سرمایه از طریق بازارهای سهام هستند ، استفاده ازنظرات  مشاور مالی  بسیار حیاتی است.

با این وجود این راهها ها بدون مشکلات و فرایندها نیستند. اجازه دهید ما شما را از طریق یک مشاور مالی صحیح شما را  از مقررات جدید راهنمایی کنیم

خدمات اداری شرکت

تیم مشاور مالی ما خدمات گسترده ای را برای قسمت اداری  شرکتها به هر دو شرکت محلی و چند ملیتی ارائه می دهیم تا در رعایت قوانین مختلف محلی به آنها کمک کنند. تیم مشاور مالی  ما نیازهای ویژه شرکت ها را در دسته های مختلف درک می کنیم که ما را قادر می سازد راه حل های عملی را بصورت سیستماتیک ارائه دهیم و مدیریت را تنها بر افزایش ارزش های شغلی خود متمرکز می کنیم.

 

ما به همراه متخصصان همکار ما در زمینه حسابداری و مالیات ، ما یک سرویس یکپارچه شرکت را در یک ایستگاه یک مرحله ای ارائه می دهیم تا تمام جنبه های نیازهای تجاری شما ، چه برنامه ریزی شرکتی ، چه ساختار دهی و چه ساختار مجدد را برآورده سازد.

 

خدمات سریع و کارآمد ما تضمین می کند که شما مطابق قانون شرکت ها الزامات خود را رعایت کنید.

گروه خدمات مالی

محیط اقتصادی سریع و رو به رشد در حال تغییر در صنعت خدمات مالی خواستار آن است که مشاور مالی  رویکردی فعالانه و پیشگیرانه در جهت رشد مشاغل و مدیریت ریسک اتخاذ کنند. تغییرات و الزامات بی نظیر نظارتی باعث ایجاد عدم اطمینان در بخش مالی شده و همچنین منجر به نیاز به شفافیت بیشتر می شود.

 

در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، ما چالش های بیشماری را که مؤسسات مالی با آن روبرو هستیم ، درک می کنیم و این اصل راهنمایی ما است که دانستن مشاغل مشتریان ، گویی که خود ما هستند ، کلید ارائه کیفیت خدمات استثنایی است.

گروه مشاور مالی ما  شامل یک تیم حرفه ای چند رشته ای با صنعت مناسب و تخصص موضوع در جهت رفع نیازهای شما می باشد. ما در بانکداری ، بازارهای سرمایه و صنایع مدیریت دارایی به مشتریان خدمت می کنیم و خدمات گسترده ای را ارائه می دهیم ، از جمله:

حسابرسی قانونی موسسات مالی

مشاوره تنظیم مقررات و انطباق

مدیریت شرکت و خدمات مدیریت ریسک

چارچوب حسابرسی داخلی و کنترل

خدمات مشاوره مدیریت

در منظر رقابتی جهانی امروز ، مشاغل در محیطی در حال تحول و پیچیده پر از چالش های مرزی بی سابقه ای فعالیت می کنند. خدمات مشاوره مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره و بنگاه های مستقر در خارج از کشور که به دنبال ورود به بازارهای خارج از کشور هستند ، یافتن راههای ناگفته برای تحریک رشد بیشتر و به حداکثر رساندن پتانسیل استراتژیک اختصاص یافته است.

مشاوره خطر

در شرایطی که دنیای بی ثبات و بعضاً غیرقابل پیش بینی ، خطرات تجاری را ریسک می کند ، یک مشاور مالی  کارآمد وجود دارد که به شما امکان می دهد تصمیم گیری های مهم و آگاهانه بگیرید.

اجرای ممیزی داخلی تضمین می کند که شما به خوبی مجهز به رقبا و جهان هستید. تیم ما قادر است برنامه های جدید را به سرعت و یکپارچه آغاز کند و شما را قادر می سازد تا روی مشاغل اصلی خود تمرکز کنید.

گزارش و تحلیل صورتهای مالی

مشاور مالی  صورتهای مالی ماهانه ، سه ماهه و سالانه را به موقع و دقیق آماده می کند که برای تصمیم گیری کلیدی مدیریت بسیار مهم است. این موارد شامل تهیه بودجه و تحلیل واریانس ، ارزیابی تشخیصی یا بررسی سلامت از طریق استفاده از راه حل های حسابداری رایانه ای و تحلیل نسبت می باشد.

راه حل حقوق و دستمزد

 

مشاور مالی حقوق ودستمزد شرکتها را کنترل می کند برای اطمینان از محرمانه بودن و قابلیت اطمینان ، که در مدیریت حقوق و دستمزد برای همه شرکت ها بسیار مهم است ،. این شامل انطباق کلیه مالیاتها و مقررات دولت خواهد بود.

همانطور که و هنگامی که یک مشاوره مالی عمیق در زمینه حسابداری و مالی مورد نیاز است ، می توانید بدون نیاز به یک متخصص تمام وقت به ما مشاوره مالی  در سطح بالا مراجعه کنید.

مشاوران مالی چه کاری انجام می دهند؟

ممکن است تعجب کنید که یک مشاور مالی با پول شما چه کاری را انجام می دهد و چگونه حرفه ای تصمیم می گیرد بهترین سرمایه گذاری ها و دوره عمل را برای شما انجام دهد. این مقاله دقیقاً آنچه را که یک مشاور مالی انجام می دهد تجزیه می کند. شما با مشاوره مالی  فرایند مشاوره و نحوه مشاور یک سرمایه گذاری مناسب برای شما را درک خواهید کرد.

یک مشاور مالی اغلب بیش از انجام معاملات در بازار به نمایندگی از مشتریان خود مسئول است.

مشاوران مالی از دانش و تخصص خود برای ساختن برنامه های مالی شخصی استفاده می کنند که هدف آنها دستیابی به اهداف مالی مشتریان است.

این برنامه ها نه تنها سرمایه گذاری بلکه استراتژی پس انداز ، بودجه ، بیمه و مالیات را شامل می شود.

مشاوران مالی بیشتر به طور منظم با مشتریان خود تماس می گیرند تا وضعیت فعلی و اهداف آینده خود را دوباره ارزیابی کنند و بر این اساس برنامه ریزی کنند.

از مشاور مالی خود نهایت استفاده را ببرید

نقش های بسیاری در یک مشاور مالی

مشاور مالی شریک برنامه ریزی شما است. بیایید بگوییم که شما می خواهید در ۳۰ سال بازنشسته شوید یا فرزند خود را در ۱۰ سال به یک دانشگاه خصوصی بفرستید. برای تحقق اهداف خود ، ممکن است به یک مشاور مالی معتبر مناسب احتیاج داشته باشید تا بتواند این برنامه ها را به واقعیت تبدیل کند ، و این جایی است که یک مشاور مالی در آن وارد می شود.

بحث بسیاری را انجام خواهید داد ، از جمله میزان پولی که باید پس انداز کنید ، انواع حساب های مورد نیاز ، انواع بیمه ای که باید داشته باشید (از جمله مراقبت های طولانی مدت ، عمر طولانی و معلولیت) و املاک و. برنامه ریزی مالیاتی

مشاور مالی همچنین یک مدرس است. بخشی از وظیفه مشاور این است که به شما در درک آنچه در تحقق اهداف آینده شما نقش دارد کمک کند. فرآیند آموزش ممکن است شامل کمک های مفصلی در مورد موضوعات مالی باشد. در آغاز رابطه شما ، این مباحث می توانند بودجه و پس انداز باشند. با پیشرفت در دانش خود ، مشاور به شما در درک مسائل پیچیده سرمایه گذاری ، بیمه و مالیات کمک می کند.

مرحله اول در روند مشاوره مالی ، درک سلامت فرایند وکنترل  مالی شما است. شما نمی توانید به درستی برای آینده برنامه ریزی کنید بدون اینکه بدانید امروز در کجا ایستاده اید. به طور معمول از شما خواسته می شود که پرسشنامه کتبی مفصل را تکمیل کنید. پاسخ های شما به مشاورمالی کمک می کند تا وضعیت شما را درک کند و به شما اطمینان دهد که از اطلاعات مهمی غافل نشوید.

پرسشنامه مالی

 

 

مشاور با شما همکاری می کند تا تصویری کامل از دارایی ها ، بدهی ها ، درآمد و هزینه های خود به دست آورد. در این پرسشنامه ، شما همچنین حقوق بازنشستگی و منابع درآمدی ، نیازهای بازنشستگی پروژه را مشخص کرده و هرگونه تعهدات مالی بلند مدت را توصیف می کنید. به طور خلاصه ، شما تمام سرمایه گذاری های جاری و مورد انتظار ، بازنشستگی ، هدایا و منابع درآمد را ذکر خواهید کرد.

مؤلفه سرمایه گذاری پرسشنامه به مباحث ذهنی بیشتری از جمله خطر ریسک و ظرفیت ریسک شما می پردازد. درک ریسک زمانی که زمان تعیین وقت برای تعیین تخصیص دارایی سرمایه گذاری شما است ، مشاورمالی کمک می کندمشاور در سرمایه گذاری کمک می کند.

 

ارزیابی اولیه همچنین شامل بررسی سایر مباحث مدیریت مالی مانند موضوعات بیمه و وضعیت مالیات شما است. مشاور مالی باید از برنامه املاک فعلی شما (یا فقدان آن) و همچنین سایر متخصصان تیم برنامه ریزی شما مانند حسابداران و وکلا آگاه باشد. هنگامی که شما و مشاور وضعیت مالی فعلی و پیش بینی های آینده خود را درک کردید ، آماده همکاری با یکدیگر در یک برنامه برای رسیدن به اهداف زندگی و مالی خود خواهید بود.

ایجاد برنامه مالی

مشاور مالی همه این اطلاعات اولیه را در یک برنامه مالی جامع ترسیم می کند که به عنوان یک نقشه راه برای آینده مالی شما خدمت می کند. این کار با خلاصه ای از یافته های اصلی پرسشنامه اولیه شما آغاز می شود و خلاصه ای از وضعیت مالی فعلی شما ، از جمله ارزش خالص ، دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه های نقدینگی یا در گردش است. برنامه مالی همچنین اهدافی را که شما و مشاور در مورد آنها صحبت کردید ، بازگو می کند.

 

بخش تجزیه و تحلیل برنامه ریزی مالی به چندین موضوع می پردازد ، از جمله تحمل ریسک شما ، جزئیات برنامه ریزی در مورد املاک ، وضعیت خانواده ، ریسک مراقبت طولانی مدت و سایر موضوعات مربوط به مالی فعلی و آینده.

بر اساس ارزش خالص مورد انتظار و درآمد آینده شما در دوران بازنشستگی ، این طرح شبیه سازی سناریوهای بالقوه بهترین و بدترین حالت بازنشستگی ، از جمله احتمال ترسناک بودن بیشتر از پول شما را ایجاد می کند ، بنابراین می توان برای جلوگیری از نتیجه آن اقدام کرد. این نرخ بازپرداخت معقول در بازنشستگی از دارایی های نمونه کارها شما را بررسی می کند.

شرط اصلی مشاور مالی ، دانش در زمینه های مالی است که در آن فعالیت می کنند ، اما صلاحیت حرفه ای واقعی به چیزهای بیشتری احتیاج دارد. در حقیقت ، مشاوران مالی باید روشهای  زیادی دارند تا کار خود را بطور مؤثر انجام دهند ، و کسانی که این رشته را به عنوان شغل در نظر می گیرند ، باید درمورد اینکه زندگی روزمره مشاوران  مالی واقعاً چگونه است .

یک روز معمولی مشاور مالی

متوسط ​​روز مشاوران مالی معمولاً از اوایل شروع می شود و اغلب در ساعات عصرانه انجام می شود ، به خصوص برای افرادی که در صنعت جدید هستند. برنامه روزانه یک مشاور معمولی شامل موارد زیر است:

آینده نگری – روش و میزان این امر تا حد زیادی به شرایط مشاورمالی بستگی دارد. یک حرفه ای تازه استخراج شده و بدون مشاغل کاری که بتواند از آن نتیجه بگیرد ، می تواند انتظار داشته باشد حداقل با نیمی از هر روز صرف پیمودن پیاده رو در یک راه یا روش دیگر ، یا با ایجاد یک شبکه ارجاع یا ملاقات با افراد در آینده. کسانی که با یک بازار گرم شروع به کار می کنند ، می توانند مبلغی مناسب برای تعامل با این افراد صرف کنند.

 

به عنوان مثال ، یک مشاورمالی جدید که مدت طولانی در یک شرکت دیگر کار کرده است ممکن است در حمایت از رویدادها برای کارمندان آن شرکت برای ایجاد مشاغل تمرکز کند. سایر روشهای مدرن شامل ایجاد حضور قوی دیجیتال و نوشتن استراتژی مالی است.

. بسیاری از مشاوران مالی ، روز خود را با بررسی اوراق بهادار مشتری ، پاسخ دادن به سوالات مشتری و پرداختن به موضوعات برجسته قبل از عزیمت به مشاغل جدید ، آغاز می کنند.

بیشتر مشاوران مالی به شما خواهند گفت که این رویکرد بهترین راه برای ایجاد مشاغل جدید است زیرا مشتریانی که خدمات عالی دریافت می کنند ، مشتریانی خوشحال هستند که مراجعه کنندگان را انجام می دهند.

کارهای اداری – اگرچه این امر اغلب می تواند در رده خدمات دهی به مشتریان قرار بگیرد ، هر مشاور مالی  خبره باید آماده باشد تا بخش قابل توجهی از روز کاری خود را برای انجام امور اداری مانند گزارش های مربوط به انطباق ، به روزرسانی سوابق مشتری ،تجزیه وتحلیل  تجاری و رسیدگی به سایر امور مربوط به حسابداری سپری کند.

 

مراحل احتمالاً در اینجا باید گفت که اکثر مشاوران مالی  موفق قادرند حجم نسبتاً زیادی از جزئیات را به طور مداوم در ذهن خود حفظ کنند.

برنامه ریزی مالی – اگرچه ممکن است این امر واضح به نظر برسد ، شما مجبور خواهید بود برای تحویل کالاها و خدمات اصلی خود به مشتری خود وقت بگذارید – و متناسب بودن این برنامه در بعضی مواقع دشوار خواهد بود. وارد کردن اطلاعات به برنامه های مالی یا برنامه های مالیاتی می تواند یک روند طولانی و خسته کننده باشد و به جزئیات توجه زیادی می طلبد. حتی آنهایی که به دیگران می پردازند تا قسمت ثبت اطلاعات را انجام دهند ، باید این روند را از نزدیک تحت نظر بگیرند.

آموزش مداوم – این عنصر غیرقابل تحقق برنامه ریزی مالی می تواند به مراتب فراتر از رضایت صنعت یا الزامات آموزشی معتبر باشد که شامل سرمایه گذاری شود. بسیاری از اوراق بهادار و وسایل نقلیه بیمه قبل از فروش که  مشاورمالی  که فروش آنها تأیید کند ، به آموزش خاصی احتیاج دارند.

برخی از مشاوران بطور مکرر در همایش های یک هفته ای که مباحث تخصصی را پوشش می دهد ، شرکت می کنند و یا برای دریافت سطح خدمات مورد نیاز مشتری خود ، همچنان به کسب عنوان های جدید می پردازند. این امر نه تنها می تواند وقت گیر باشد بلکه در بعضی موارد گران است نویسه:

چگونه بهترین مشاور مالی  اقتصادی را پیدا کنیم

استخدام یک مشاور مالی معادل استخدام یک مدیر ارشد مالی برای شما است. شما می خواهید از یک فرآیند منضبط  مالی استفاده کنید تا کسی را پیدا کنید که سالها با او کار کنید. پیدا کردن شخص مناسب یا شرکت مناسب ممکن است زمان بیشتری ببرد ، اما سرمایه گذاری زمان از نظر آرامش شما ارزش آن را دارد. در اینجا هفت مرحله برای کمک به شما در یافتن بهترین مشاور مالی برای نیازهای شما آورده شده است.

انواع مشاوران مالی را بشناسید

برخی از مشاوران مالی خدمات برنامه ریزی مالی را ارائه می دهند اما نه خدمات مدیریت سرمایه گذاری. برخی دیگر سرمایه گذاری را مدیریت می کنند اما برنامه ریزی مالی کمی دارند. برخی از آنها در برنامه ریزی درآمدهای بازنشستگی متمرکز شده اند که روی افراد نزدیک یا در بازنشستگی متمرکز هستند. هنوز دیگران روی انباشت ثروت تمرکز می کنند – برای افرادی که ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر بازنشسته نمی شوند.

برای یافتن بهترین مشاور مالی برای وضعیت خود ، باید بدانید که مشاوره مالی به چه نوع مشاوره ای نیاز دارید و یک مشاور بالقوه چه خدماتی را ارائه می دهد.

در اینجا مختصرا از سه نوع اصلی ارائه خدمات ارائه شده است:

برنامه ریزی مالی به تمام جنبه های زندگی مالی شما متمرکز است از جمله اینکه چه میزان پس انداز کنید و چه نوع بیمه ای را می خواهید. این فقط مربوط به سرمایه گذاری های شما نیست.
خدمات مشاوره سرمایه گذاری بر روی کارکردهای مدیریت سرمایه گذاری متمرکز شده اند که سرمایه گذاری هایی است که باید در آن حساب داشته باشند. بهترین سرمایه گذاری ها فقط به عنوان بخشی از یک فرایند برنامه ریزی مالی در حال انجام انتخاب می شوند.
برنامه ریزی درآمدهای بازنشستگی متمرکز بر نحوه هماهنگی بخشها مانند تأمین اجتماعی ، مالیات ، سرمایه گذاری ، حقوق بازنشستگی ، تاریخ بازنشستگی و موارد دیگر است ، بنابراین همه آنها به سمت هدف تحویل بازنشستگی بازنشستگی برای زندگی می روند.

مشاوران مالی با اعتبار معتبر جستجو کنید

برای یافتن مشاوران مالی  یا برنامه ریزان مالی معتبر ، به دنبال کسی باشید که دارای یابقه ۱۵ سال سابقه مدیریت مالی باشد
مدارک تحصیلی با گذراندن یک امتحان بدست می آید که نشان دهنده مهارت در موضوع است. برای حفظ نام ، یک مشاور باید یک سیاست اخلاقی را رعایت کند و الزامات آموزش مداوم را برآورده سازد.

بدانید که چگونه مشاوران مالی دستمزد دریافت  می کنند
صورت حساب و صورتحساب از یک مشاور مالی

روش های متعددی وجود دارد که مشاوران مالی برای خدمات خود دستمزد دریافت می کنند ، اما عینی ترین و بی طرفانه مشاوران مالی فقط دستمزد دارند. برای استخدام بهترین مشاور مالی ، باید تمام راه های دستمزد مشاور مالی احتمالی را بدانید.

و ، شما می خواهید تفاوت بین مشاور مالی تنها دستمزدی ماهانه  را که نماینده شما و یک مشاور درصدی است ، درک کنید. یک مشاور بدون دستمزد ماهانه  ممکن است بتواند براساس تحقق اهداف فروش یا اهداف فروش ، حق الزحمه خود را از شرکت خود دریافت کند.

هیچ راهی درست یا نادرست برای دستمزد مشاورمالی وجود ندارد. آنچه برای شما بهتر است به نیازهای مالی شما بستگی دارد.

به عنوان مثال ، اگر سرمایه گذاری خریداری شده را برای مدت طولانی در نظر دارید – و برای آن به مشاوره مداوم نیاز ندارید ، پرداخت یک کمیسیون می تواند مقرون به صرفه ترین گزینه باشد. با این حال ، اگر می خواهید فردی به راحتی در دسترس باشد تا برنامه مالی خود را به روز کند و به سؤالات مداوم بپردازد ، ساختار هزینه های مبتنی بر کمیسیون انتخاب درستی نیست.

جستجوهای آنلاین روشی عالی برای محدود کردن مشاوران مالی شما با اعتبار مناسب و ساختار صورتحساب مناسب برای رفع نیازهای شما است. شما می توانید از موتورهای جستجوگر مشاور مالی مورد نوع مشاور مالی مورد نظر خود استفاده کنید.

 

تا آنجا که به مکان ، بسیاری از شرکت ها از راه دور با مشتریان کار می کنند. این امر به شما امکان می دهد اگر نیازی به ملاقات چهره به چهره نداشته باشید ، یک مشاور را بر اساس تخصص و به جای مکان انتخاب کنید. همه راحت از راه دور کار نمی کنند ، بنابراین شما باید تصمیم بگیرید چقدر مهم است که جلسه حضوری داشته باشید.

چگونه یک مشاور مالی پیدا کنید

گزینه هایی برای سرمایه گذاران طبقه متوسط ​​که به دنبال مشاوره مالی هستند.

اگر در مورد آن فکر می کنید ، افرادی که به یک مشاور مالی احتیاج دارند ، شما کسی هستید که واقعاً می توانید از مشاوره مالی استفاده کنید. اگر ثروتمند هستید ، می دانید چه کاری انجام می دهید.

با این وجود بسیاری از مشاوران مالی علاقه ای به همکاری با طبقه متوسط ​​ندارند.

 

بنابراین یک سرمایه گذار طبقه متوسط ​​برای یافتن یک مشاور مالی خوب چه کاری باید انجام دهد؟ کارشناسان توصیه می کنند این روشها را دنبال کنید.

در ابتدای فرآیند ، باید به این فکر کنید که کدام مشاور اقتصادی را می خواهید با او ملاقات کنید: مبتنی بر هزینه یا کمیسیون. به آنچه می خواهید فکر کنید. آیا با سرمایه گذاری ها و برنامه های بازنشستگی به دنبال کمک هستید یا به سادگی شخصی برای مراجعه به سؤال خود پیش می آید؟ برخی ازخدمات  مشاوران مالی شامل برنامه ریزی مالی در هزینه های خود برای مدیریت سرمایه گذاری های شما هستند ، در حالی که برخی دیگر برای هر مشاوره هزینه جداگانه یا نرخ ساعتی را دریافت می کنند.

درمورد یافتن یک مشاور مالی ، مکانهای مختلفی وجود دارد ، از موارد مشهود تا غیر منتظره:

از دوستان ، خانواده یا همکاران خود بخواهید توصیه های خود را انجام دهند. بدیهی است ، اگر دوستان ، اعضای خانواده یا همکاران شما در یک بند مالیاتی مشابه با شما قرار بگیرند ، احتمالاً شخصی پیدا خواهید کرد که با شما همکاری کند.

مشاوران مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ممکن خدمات مدیریت نمونه کارها را به عنوان یک گزینه مقرون به صرفه در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، اوراق بهادار هزینه مشاوره ، هزینه خدمات حساب یا کمیسیون ندارد

شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره وب سایت مشاور مالی معتبر www.armanpardaz.com ، که هم یک مشاور مالی معتبر و هم یک برنامه ریز مالی معتبر است در خدمت شماست.

.
می دانید چه سؤالاتی را باید بپرسید

آیا به دنبال سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی هستید یا به سادگی برای شخصی که هنگام سؤال به آن مراجعه کند ، کمک می کنید؟ دانستن آنچه در یک مشاور مالی به دنبال آن هستید ، اولین قدم برای یافتن مشاور مناسب برای شما است. دانستن نحوه مطابقت با مشاور با نیازهای شما مرحله دوم است. از مشاوران مالی بالقوه  این سؤالها را بپرسید:

چه خدماتی ارایه میدهید؟

 

شما با چه نوع مشتریانی معمولاً با آنها کار می کنید؟

چگونه با هم ارتباط برقرار خواهیم کرد؟ چند بار از شما می شنوم؟

شما یک فرد معتمد هستید؟

چگونه دستمزد می گیرید؟ و چه مقدار هزینه خدمات من را دریافت می ک

چه زمانی زمان استخدام مشاور مالی است؟

در حالی که تقریباً همه می توانند از همکاری با یک برنامه ریز مالی حرفه ای بهره مند شوند ، هزینه آن اغلب مضر است. با این وجود زمانی می آید که پرداخت مشاوره مالی به سرمایه گذاری محکمی در آینده تبدیل می شود. چگونه می دانید وقت آن رسیده که یک مشاور مالی استخدام کنید؟

. اگر به دنبال یک مشاور مالی هستید ، این موضوع را باید در نظر بگیرید ؛ فرقی نمی کند که به پزشک مراجعه کنید که ۱۰ سال تجربه تحقیق و انتشار داشته باشد اما هرگز معاینات بالینی انجام نداده باشد.

آنچه من در این شرایط انجام می دهم این است که به خوانندگان ما توصیه کنند که آنها در جستجوی برنامه ریز مالی صرف هزینه آیا به مشاور مالی نیاز دارید؟

اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید ، یک محصول مالی بخرید یا برنامه ریزی خود را برای دراز مدت انجام دهید ، چه به مشاوره مالی نیاز داشته باشید و چه به موارد منفی بستگی دارد به عوامل مختلفی از جمله اینکه محصولی را که به دنبال آن هستید ، مالی و شرایط شخصی شما چقدر پیچیده است و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شما.

مشاوران مالی چه خدماتی ارائه می دهند؟

انواع مشاور مالی
مزایای مشاوره مالی چیست؟
بنابراین چه زمانی به مشاوره مالی نیاز دارید؟
یک مشاور مالی پیدا کنید
مشاوران مالی چه خدماتی ارائه می دهند؟
مشاوران مالی حرفه ای یک “واقعیت” را در آنجا انجام می دهند که از شما سؤالهای مفصلی راجع به شرایط ، اهداف و چگونگی و چه میزان ریسکی که با سرمایه گذاری خود انجام داده اید از شما سؤال می کنند. سپس ممکن است آنها خدمات مالی مناسب را برای شما پیشنهاد دهند.

انواع مشاور مالی

مشاوران مالی خدمات ارائه می دهند از برنامه ریزی مالی عمومی و مشاوره سرمایه گذاری ، تا مشاوره تخصصی تر ، مانند مناسب بودن محصول خاص و بازنشستگی.

 

در مورد خدمات سرمایه گذاری ، برخی از مشاوران “مستقل” هستند – به این معنی که آنها درباره طیف گسترده ای از خدمات سرمایه گذاری از بازار یا یک بخش خاص از بازار (به عنوان مثال بازنشستگی) مشاوره ارائه می دهند ، در حالی که برخی دیگر یک سرویس “محدود” ارائه می دهند به این معنی که دامنه. ازخدمات یا ارائه دهندگان آنها نگاه کنند محدود است.

 

مزایای مشاوره مالی چیست؟

اگر یک خدمات سرمایه گذاری را بر اساس توصیه های مالی خریداری می کنید ، باید خدماتی  را تهیه کنید که نیازهای شما را برآورده کند و برای شرایط خاص شما مناسب است.

 

بسته به نوع مشاوره مالی  که شما استفاده می کنید ، ممکن است به گزینه های وسیع تری نسبت به آنچه که می توانید به صورت واقعی ارزیابی کنید به تنهایی دسترسی داشته باشید.

 

همچنین اگر بخواهید براساس مشاوره بخرید ، اگر از موارد نادرست استفاده کنید ، محافظت بیشتری نیز خواهید کرد. به عنوان مثال ، در مواردی که توصیه های نامناسب ارائه شده باشد ، یا مشاورمالی  شما به نفع شما عمل نکرده است ، محافظت می شود. به طور مشابه ، در صورت گمراه کردن یا فروش اشتباه محصول ، از سرمایه گذاران غیر مشاوره نیز محافظت می شود.

 

بسیاری از مشاوران مالی  اولین مشاوره را به صورت رایگان ارائه می دهند. اگر مطمئن نیستید که به مشاوره احتیاج دارید ، چرا قرار ملاقات نکنید تا بدانید که چه کاری می توانند برای شما انجام دهند؟

 

 

اگر به دنبال مشاوره مالی  در مورد برنامه ریزی مالی یا مشاوره در مورد خرید سرمایه گذاری خاص هستید ، احتمالاً هزینه ای را پرداخت خواهید کرد.

 

مشاوران باید درمورد اینکه هزینه های آنها چیست ، کاملاً واضح باشند و از قبل با شما توافق می کنند که چگونه آنها را پرداخت می کنید.

 

با این حال ، برخی از کارگزاران وام ممکن است هنوز هم برای مشاوره هزینه های مقدماتی را پرداخت کنند ، در حالی که برخی دیگر مبلغ معرفی کننده نرخ تخت را از ارائه دهنده خدمات دریافت می کنند. دریافت مشاوره وام به طور مستقیم از طریق وام دهنده شما معمولاً رایگان است.

 

آیا خرید بدون مشاوره ارزان تر است؟

اگر بدون دریافت مشاوره مالی سرمایه گذاری کنید ، نیازی به پرداخت هزینه مشاوره نخواهید داشت. اما احتمالاً اگر بدون سرمایه گذاری در ابتدا سرمایه گذاری کنید محصولی را خریداری می کنید که برای شما مناسب نباشد.

 

مشاوره مالی می تواند به شما در خرید کالای بهتری نسبت به کالای مورد نظر خود کمک کند. یک مشاور همچنین برای یافتن انتخاب  های بهتر ، از تخصص و دانش بالایی برخوردار خواهد بود ، زیرا برخی خدمات فقط در صورت مراجعه به یک مشاور ، در دسترس هستند.

 

بنابراین چه زمانی به مشاوره مالی نیاز دارید؟

سرمایه گذاری

اگر به فکر سرمایه گذاری در سهام ، اعتماد واحد و سایر سرمایه گذاری ها هستید ، ممکن است اطمینان حاصل کنید که بدون مشاوره مالی ، این موارد را مستقیماً از یک واسطه یا صندوق خریداری کنید. با این حال ، درک این محصولات نسبت به محصولات پس انداز نقدی سخت تر است ، و با در نظر گرفتن مشاوره ، شما ممکن است تمام گزینه های موجود را برای شما در نظر نگیرید.

 

این خطر نیز وجود دارد که شما بتوانید محصولی را خریداری کنید که ” در منطقه خود باشند (با فرض اینکه خواننده واقعاً به یک مشاور مالی شخصی نیاز دارد و می تواند آن را نیز تامین کند).

 

مشاور مالی چگونه کار می کند؟
ما به طور معمول بیش از ۲ جلسه مشاوره مالی ارائه می دهیم – اگرچه این متناسب با شما مناسب است.

تماس اولیه شما
اولین تماس گفتگوی دوستانه و بدون رشته خواهد بود. ما به سادگی می خواهیم چند سوال در مورد وضعیت فعلی خود بپرسیم تا دریابیم که آیا می توانید از مشاوره مالی ما بهره مند شوید. ما همچنین روند را تشریح خواهیم کرد و به هر سؤالی که ممکن است بپرسید ، پاسخ خواهیم داد.
بررسی برنامه ریزی مالی شما
در مرحله بعدی ، ما یک زمان مناسب برای شما ترتیب می دهیم تا با یکی از مشاوران ما برای بحث و گفتگوی عمیق ، بدون تعهد ، بدون هزینه درباره شرایط فعلی و جاه طلبی های آینده خود ملاقات کنید.

مشاوران مالی  نیازهای شما را در ۵ حوزه اصلی ارزیابی می کنند. محافظت از شما و خانواده ، برنامه ریزی برای آینده فرزندانتان ، مدیریت و رشد دارایی شما ، برنامه ریزی بازنشستگی و گذراندن ثروت خود.

مشاوران مالی  به شما کمک می کنند تا سطح ریسک سرمایه گذاری را که راحت تر از آن راحت هستید استفاده کنید تا بتوانند توصیه های آنها را متناسب با ترجیحات شما تنظیم کنند. آنها همچنین کل هزینه های مشاوره مالی را توضیح می دهند.

توصیه های ما
اگر خوشحال باشید که ادامه دهید ، مشاور شما سپس گزارش برنامه ریزی مالی خود را ایجاد خواهد کرد ، شامل استراتژی های متناسب برای کمک به شما در ساختن آینده ای که تصور کرده اید برای شما و خانواده تان باشد.

آنها یک جلسه پیگیری را ترتیب می دهند تا درباره توصیه های آنها با شما بحث کنند. آنها از طریق گزارش برنامه ریزی مالی با شما صحبت خواهند کرد و هزینه های مرتبط با محصول را که اعمال می شود توضیح می دهند. آنها همچنین به سؤالی که ممکن است درباره محصولات پیشنهادی ما داشته باشند پاسخ خواهند داد و به شما نشان می دهند که چگونه می توانید ارزش هرگونه سرمایه گذاری را که

انتخاب مشاور مالی

با یک مشاورمالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره همکاری کنید تا برای آینده خود برنامه ریزی کنید.
شما سخت کار کرده اید تا آینده خود را پس انداز کنید و به جایی برسید که امروز در آنجا هستید. اما آیا شما اطمینان دارید که می توانید نیازهای امروز را با اهداف فردا متعادل کنید و پول کافی برای زندگی خود را با شرایط خود داشته باشید؟

پیدا کردن یک مشاور مالی که می داند زندگی شما فراتر از یک صفحه گسترده است ضروری است. یک مشاور شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره از رویکرد بازنشستگی مطمئن ما برای همکاری با شما استفاده می کند تا به شما در تحقق اهداف مالی خود کمک کند. به شما کمک می کند تا امروز و فردا درخشان زندگی کنید.

چگونه یک مشاور مالی پیدا کنید که برای شما مناسب باشد
این همه به شما کمک می کند تا اعتماد به نفس داشته باشید. الهام بگیرید درخشان باشید. – وقتی یک مشاور مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره  را انتخاب می کنید ، یک رابطه پایدار را شروع می کنید، انتخاب مشاور مالی  مهم است که برای شما ایده آل باشد. در اینجا نکاتی برای کمک به شما در شروع کار وجود دارد:

با چند نامزد شروع کنید.

مدتی را برای صحبت با تلفن و یا ملاقات حضوری تنظیم کنید.
اگر توسط دوستان یا خانواده به شما مراجعه شود ، سؤال کنید که در مورد کار با آنها چه چیزی را دوست دارند.
همچنین می توانید برای مشاوران مالی  منطقه خود جستجو کنید و تمرکز خود را به مشاورانی محدود کنید که می توانند به شما در رفع نیازها و علاقه های بی نظیر شما کمک کنند.

هنگامی که کسی را پیدا کرد که احساس خوبی برای شما داشته باشد با آنها تماس بگیرید تا اولین جلسه خود را برنامه ریزی کنید.

قبل از تصمیم گیری ، در اینجا چند سوال اساسی برای پرسیدن مشاوران مطرح شده است:

برنامه ریزی مالی با شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

 

 

امتیاز کلیدی
برنامه ریزی مالی فرایند کمک به مشتریان برای رفع نیازهای مالی امروز و رسیدن به رویاها و اهداف فردا است.
این که آیا شما در حال ساختن دارایی خود هستید ، یا نزدیک به بازنشستگی هستید یا خیر ، گفتگو با اعتماد به نفس درباره بازنشستگی با یک مشاور می تواند برنامه ریزی مالی را کنترل کند.

رویکرد بازنشستگی مطمئن ما تمام بخش های زندگی مالی شما را در نظر می گیرد.
همانطور که به آینده نگاه می کنید – به خصوص بازنشستگی – ممکن است تعجب کنید:

آیا می توانید نیازهای امروز را با اهداف فردا متعادل کنید؟
آیا به اندازه کافی پول برای زندگی در اختیار شما قرار می دهید؟
آیا می توانید خود و عزیزان خود را از قطعیت عدم اطمینان محافظت کنید؟
آیا می توانید میراثی را برای مردم به جا بگذارید یا باعث ایجاد نگرانی در آن شوید؟
اکنون اعتماد به نفسی را که می توانید با یک مشاور مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره در کنار خود احساس کنید تصور کنید تا به سؤالات شما پاسخ دهد و توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای ترسیم یک برنامه مالی ارائه دهید.

یک برنامه مالی مبتنی بر یک رابطه شخصی است

 

مهم نیست که امروز خودتان را پیدا کنید یا در آینده خود را ببینید ، یک رابطه برنامه ریزی مالی با یک مشاور مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند به شما کمک کند تا تعادل مالی خود را پیدا کنید و رویاها و اهداف خود را در دسترس تر کنید.

رویکرد بازنشستگی اعتماد به نفس ما برای برنامه ریزی مالی با یک گفتگو یک به یک آغاز می شود. در هسته آن رابطه شخصی با یک مشاور اختصاص داده شده برای کمک به شما برای رسیدن به آینده ای که تصور می کنید ، به قول خودتان ، به روشی که برای شما مناسب باشد ، می باشد.

روند برنامه ریزی مالی با آموختن درباره شما شروع می شود. مشاور شما وقت می گیرد:

از نزدیک به شما گوش فرا دهید و بدانید که برای چه چیزی ارزش قائل هستید
وضعیت مالی فعلی خود را تجزیه و تحلیل کنید
احساسات خود را در مورد مدیریت پول و سرمایه گذاری درک کنید
سپس مشاورمالی شما توصیه ها و راهنمایی های شخصی را برای کمک به شما در دستیابی به اهداف مالی ارائه می دهد. مشاوران شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به طیف گسترده ای از راه حل ها برای کمک به شما در برنامه ریزی برای آینده مطمئن خود دسترسی دارند.

و به محض اینکه برنامه ای در اختیارتان قرار دهید ، ممکن است احساس اطمینان بیشتری داشته باشید که می دانید مشاور شما با گذشت زمان در کنار شما خواهد ماند ، به شما کمک می کند پیشرفت خود را به سمت اهداف خود ردیابی کنید و در طول مسیر تغییر زندگی یا رویاهای خود تنظیماتی را انجام دهی

 

همه شرکت های مالی یکسان نیستند

چه چیزی بیشتر برای شما در زندگی مهم است؟ این یک سوال بزرگ است. اما این فقط یکی از سؤالات بسیاری است که یک مشاورمالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره از شما می خواهد تا درک بهتری از شما ، اهداف و رویاهای خود داشته باشید.

سؤالاتی که ممکن است از مشاوران دیگر یا شرکتهای مشاوره مالی نشنیده باشید.ما در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره فراتر از برنامه های استاندارد سرمایه گذاری مالی و بازنشستگی هستیم تا یک استراتژی مالی جامع را برای شما درست کنیم.

 

برنامه ریزان مالی در صنعت عموماً مدیریت سرمایه گذاری را ارائه می دهند ، اما همه مدیران سرمایه گذاری رویکرد جامع برای مشاوره مالی ارائه نمی دهند.

رتبه بندی مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره

مشاوران مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره از طریق نظرسنجی با مشتری و مطالعات تحقیقاتی مستقل برای خدمات برجسته و تعهد به مشتریان خود شناخته شده اند.
در ویژگی های کلیدی زیر:
رضایت کلی | “ارائه مشاوره بر اساس اهداف مالی من” | “همیشه منافع خود را اول قرار دهم” ۱

چه چیزی باعث می شود شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره یک شرکت خوب برای سرمایه گذاری باشد؟

در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره ، شما می توانید با توجه به وضعیت فردی و ترجیحات شخصی خود ، روش های مختلفی را برای همکاری با مشاور خود انتخاب کنید

یک مشاور مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره می تواند به شما در انتخاب سرمایه گذاری های خاص برای اهداف کمک کند.

شما می توانید از طریق حساب مدیریتی مبتنی بر هزینه ، مدیریت سبد سرمایه گذاری خود را به مشاورمالی  خود واگذار کنید

یا مشاورمالی  شما می تواند از طریق رویکرد جامع ما در مورد برنامه ریزی مالی مشاوره در مورد سایر زمینه های وضعیت مالی شما ارائه دهد.

محصولات و خدمات برای نیازهای شما

مشاوران مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره به طیف گسترده ای از محصولات و خدمات از جمله خدماتسرمایه گذاری ، بیمه ، خدمات کارگزاری و راه حل های دیگر دسترسی دارند تا به شما در رفع نیازهای شما برای پس انداز تحصیلات ، محافظت ، برنامه ریزی املاک ، بازنشستگی و … کمک کنند.

حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟

   حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟ شرکت های مبتنی بر دانش از شکست سیستم های گزارشگری مالی سنتی رنج می برند تا دارایی های دانش را در ترازنامه نشان دهند. به دلیل عدم اطمینان در ارتباط با هزینه های مربوط به دانش، حسابداران معمولا باید آنها…

برنامه ریزی شرکت حسابداریری

روند دقیق برنامه ریزی مالیات در شرکت حسابداری چیست؟

  روند دقیق برنامه ریزی مالیات  چیست؟   یک شرکت خوب به توسعه طولانی مدت شرکت اهمیت زیادی می دهد. برای شرکت ، تجارت تنها یکی از جنبه های رشد شرکت است و مدیریت مالی شرکت هدفی برای دستیابی شرکت به منافع بلند مدت است. بهینه سازی مدیریت مالی  سودآوری شرکت ها با برنامه ریزی…

مالیات بر ارزش افزوده

ویژگی های یک شرکت حسابداری خوب چیست؟

ویژگی های یک شرکت حسابداری خوب چیست؟     هر مشاغلی که قصد دارد در دراز مدت در صنعت مربوطه بماند ، شرکت حسابداری خوب امور مالی آنهارا مرتب می کند ، از جریان پول نقد ، دارایی ، گرفته تا صورت های مالی و گزارش ها ، حتی به جذب و جمع آوری اعتبار تجاری…

اهمیت حسابداری

حسابداری شرکتها

 حسابداری شرکتها   1. نرم افزار  حسابداری نرم افزارهای حسابداری و دیگر برنامه های محبوب ، در حرفه حسابداری  به طور فزاینده ای مورد تأثیر قرار می گیرند. در حقیقت ، یک بررسی جدید نشان داد که حسابداران تقریباً 95 درصد کارهای حسابداری شرکتها را با استقاده از نرم افزار حسابداری انجام می دهند. این…

شرکت های حسابداری و جایگاه آنها در کسب و کار های نوین شرکت حسابداری حسابداری، حسابرسی، صورت های مالی حسابداری برای شرکت ها هم از منظر اطلاع و اشراف مدیران و تصیم گیران بر جنبه های مالی و اقتصادی فعالیت ها

شرکت های حسابداری و جایگاه آنها در کسب و کار های نوین

شرکت های حسابداری و جایگاه آنها در کسب و کار های نوین

شرکت حسابداری
حسابداری، حسابرسی، صورت های مالی
حسابداری برای شرکت ها هم از منظر اطلاع و اشراف مدیران و تصیم گیران بر جنبه های مالی و اقتصادی فعالیت ها

خدمات شرکت حسابرسی

حسابرسی چیست و شرکت حسابرسی چه کاری انجام می دهد؟

1-   عنوان محتوا: حسابرسی چیست و شرکت حسابرسی چه کاری انجام می دهد؟ 2-   کلمه کلیدی اصلی شرکت حسابرسی 3-   کلمه کلیدی مرتبط گزارشات 4-   خلاصه محتوا (50 تا 70 کلمه) وقتی گزارشات مالی شرکت توسط فردی مستقل و خارج از سازمان بررسی شود به آن حسابرسی می گویند. افرادی که این تخصص و مهارت…

مشاور ه مالی کیست و چه خدماتی می تواند ارائه دهد؟ خیلی وقت ها بدون اینکه خودمان متوجه شده باشید از خدمات این کارشناسان مالی بهره مند شده ایم. همین که برای

تخصص مشاور مالی

تخصص مشاور مالی تخصص مشاور مالی تخصص مشاور مالی فقط مخصوص شرکت ها و یا کسب و کارهای بزرگ و کوچک نیست و گاهی برای کنترل منابع مالی یک خانواده هم باید از آن استفاده کرد تا این منابع دچار اتلاف نشوند. خب پس دانستن اینکه تخصص مشاور مالی کیست و چه وظایفی بر عهده…

کار شرکت حسابداری

شرکت حسابداری چه خدماتی که ارائه می دهد؟

1-   عنوان محتوا: شرکت حسابداری چه خدماتی که ارائه می دهد؟ 2-   کلمه کلیدی اصلی شرکت حسابداری 3-   کلمه کلیدی مرتبط خدمات 4-   خلاصه محتوا (50 تا 70 کلمه) با توسعه کسب و کارهای کوچک و البته دقیق و جزئی شدن قوانین مربوط به مالیات بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تمایل دارند امور…

پایه سنوات

پایه سنوات(مزد سنوات) چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

     پایه سنوات(مزد سنوات) چیست و چگونه محاسبه می شود ؟    براساس مصوبه شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک‌سال سابقه کار شده و یا یک‌سال از…

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم

    ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم    سهام شناور شرکت اقیانوس (پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار) بیشتر از بیست درصد است. در صورتی که درآمد حاصل از فروش در بورس کالا 200 میلیون ریال و کل درآمد مشمول مالیات شرکت با احتساب 200 میلیون ریال، مبلغ 800 میلیون ریال باشد، مالیات شرکت کدام…

اطلاعات مربوط به قسمت های تجاری شرکت آلفا به شرح زیر است

     اطلاعات مربوط به قسمت های تجاری شرکت آلفا به شرح زیر است (ارقام به میلیون ریال است) :    قسمت الف   درآمد عملیاتی برون سازمانی 1000 درآمد عملیاتی درون سازمانی 1500    قسمت ب   درآمد عملیاتی برون سازمانی 3500 درآمد عملیاتی درون سازمانی 1000    قسمت پ   درآمد عملیاتی برون…

مشاور ه مالی کیست و چه خدماتی می تواند ارائه دهد؟ خیلی وقت ها بدون اینکه خودمان متوجه شده باشید از خدمات این کارشناسان مالی بهره مند شده ایم. همین که برای

نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها

  نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها سطح درآمد شرکت ها غالباً عامل اصلی مذاکرات در مورد حقوق و دستمزد و نرخ مالیات ، یارانه ها و سیاست های مالی دولت است و حسابداران با هم توافق دارند که اندازه گیری درآمد مهم ترین وظیفه حسابداری است . احتیاط در ارزشیابی درمورد ارزشیابی دارایی…