معاملات فصلی

مهر ۸, ۱۳۹۶
جدول ارزیابی ریسک حسابرس

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیارزش افزودهخدمات حسابداریحسابرسی حسابداری صنعتی جدول ارزیابی […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
پرونده حسابرسی

پرونده حسابرسی

  مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی پرونده حسابرسی فهرست اصلی […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
خدمات حسابرسی تسهیلات مالی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی آزمون محتوا […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
قانون

آیین نامه تحریر دفاتر روزنامه وکل

https://www.armanpardaz.com آیین نامه تحریر دفاتر روزنامه وکل آیین نامه تحریر […]
مهر ۸, ۱۳۹۶
نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی هدف , حصول اطمینان […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

نکات کلیدی در تاییدیه سهام

مشاوره مالیمشاوره مالیاتیشرکت حسابداریخدمات حسابداریحسابرسیقانون مالیاتهای مستقیمنکات کلیدی در تاییدیه […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
اصول حسابرسی

حسابرسی ۱

مشاوره مالی اصول حسابرسی شرکت حسابداری حسابرسی (۱) فصل ۱ […]
آذر ۲, ۱۳۹۶
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81/93/200-20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتمال خطر قابل قبول حسابرسی (AAR)

هدف: برآورد احتمال خطر حسابرسی برای واحد مورد رسیدگی شامل برآورد احتمال خطر ذاتی، احتمال خطر کنترل و احتمال خطرآزمونهای تحلیلی درسطح صورتهای مالی
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
کنترل حسابرسی

آزمون محتوا در حسابرسی

چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی انتخاب تعداد نمونه شامل مراحل زير مي باشد : 1- انتخاب تعداد نمونه ( جدولG-3 ) انتخاب تعداد نمونه شامل موارد زير مي باشد :http://www.evat.ir 1-1- مانده پايان سال حسابها در اين جدول درج مي شود . 1-2- احتمال خطر عدم كشف با توجه جدول مزبورمشخص مي شود. 1-3- ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست (RF)با توجه به احتمال خطر عدم كشف و بر اساس جدول " ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست " و با توجه به تعداد خطاي بيش از واقع بودن (به تعداد صفر ) ، مشخص مي شود .به عنوان مثال در صورتيكه احتمال خطر پذيرش نادرست (احتمال خطر عدم كشف ) 5% و تعدادخطاي بيش از واقع بودن صفر در نظر گرفته شود ، ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست ( RF ) عدد 3 خواهد بود .
آذر ۱۱, ۱۳۹۶

تائیدیه پیمانکاران شرکت

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیتائیدیه پیمانکاران شرکت شماره : تاریخ : […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
معاملات فصلی

معاملات فصلی

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداری اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
مالیاتی

مالیاتی مفاصا ثبت هر گونه تغییرات در اشخاص حقوقی که به مدت پنج سال فاقد فعالیت باشند، منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی

ثبت هر گونه تغييرات در اشخاص حقوقي که به مدت پنج سال فاقد فعاليت باشند، منوط به اخذ مفاصا حساب مالياتي است مطابق تبصره 4ماده 186فهرست آن را به اداره ثبت