گزارش حسابرس مستقل

قانون مالیات

گزارش حسابرس مستقل

به : شرکت ……………………………

قرارداد اجرای روشهای توافقی و گزارش یافته های عینی حاصل از اجرای آنها با هدف تشخیص اجرای صحیح معافیت  ماده(3) قانون ((حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات)) و دستورالعمل های مربوط به آن مورخ  ……../  ……. /……..  بین شرکت ……………………………….. و معاونت ……. از لحاظ رعایت مفاد بندهای 1 الی …… آن توسط شرکت طراحی ……………………………………… ، مورد حسابرسی این موسسه قرارگرفته است.

حسابرسی این موسسه بر اساس استانداردهای حسابرسی اجرا شده است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه ، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که رعایت مفاد بندهای 1 الی 12 قرارداد اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی ، اطمینان معقول بدست آید.

حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک مربوط است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگیها ، مبنای معقول برای اظهارنظر نسبت به رعایت قرارداد فوق فراهم آورد.

به نظر این موسسه ، شرکت ……………………………….. ، از تمام جنبه های با اهمیت مفاد بندهای 1 الی 12 یاد شده در بالا را تا تاریخ 30 اسفند 1395 رعایت کرده است.

از آنجا که روشهای رسیدگی بالا ، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست ، این موسسه نیز اطمینانی درباره حسابها به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 اظهار نمی کند.

چنانچه این موسسه روشهای رسیدگی بیشتری را اجرا می کرد یا حسابرسی یا حسابرسی اجمالی منطبق با استاندادرهای حسابرسی را انجام می داد ، احتمالا با موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آناه ضرورت می یافت.

این گزارش منحصرا برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع شما تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. این گزارش ، تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در بالا مربوط می شود و صورتهای مالی شرکت را به عنوان یک مجوعه واحد دربر نمی گیرد.

گزارش حسابرس مستقل

به : شرکت ……………………………

قرارداد اجرای روشهای توافقی و گزارش یافته های عینی حاصل از اجرای آنها با هدف تشخیص اجرای صحیح معافیت  ماده(3) قانون ((حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات)) و دستورالعمل های مربوط به آن مورخ  ……../  ……. /……..  بین شرکت ……………………………….. و معاونت ……. از لحاظ رعایت مفاد بندهای 1 الی …… آن توسط شرکت طراحی ……………………………………… ، مورد حسابرسی این موسسه قرارگرفته است.

حسابرسی این موسسه بر اساس استانداردهای حسابرسی اجرا شده است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه ، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که رعایت مفاد بندهای 1 الی 12 قرارداد اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی ، اطمینان معقول بدست آید.

حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک مربوط است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگیها ، مبنای معقول برای اظهارنظر نسبت به رعایت قرارداد فوق فراهم آورد.

به نظر این موسسه ، شرکت ……………………………….. ، از تمام جنبه های با اهمیت مفاد بندهای 1 الی 12 یاد شده در بالا را تا تاریخ 30 اسفند 1395 رعایت کرده است.

از آنجا که روشهای رسیدگی بالا ، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست ، این موسسه نیز اطمینانی درباره حسابها به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 اظهار نمی کند.

چنانچه این موسسه روشهای رسیدگی بیشتری را اجرا می کرد یا حسابرسی یا حسابرسی اجمالی منطبق با استاندادرهای حسابرسی را انجام می داد ، احتمالا با موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آناه ضرورت می یافت.

این گزارش منحصرا برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع شما تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. این گزارش ، تنها به حسابها و اقلام مشخص شده در بالا مربوط می شود و صورتهای مالی شرکت را به عنوان یک مجوعه واحد دربر نمی گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...