کنترل های مهم داخلی درواحدهای تجاری کوچک

کنترل های مهم داخلی

 

کنترل های مهم داخلی درواحدهای تجاری کوچک

 

 درواحدهای تجاری کوچک، اصولا امکان تفکیک وظایف و مسوولیت ها وجود ندارد یا امکان آن بسیارناچیز است . درنتیجه درچنین واحدهایی کنترل های داخلی  ضعیف است، مگر آنکه صاحب سرمایه، خود در فعالیت های اصلی واحد تجاری مشارکت نمایند.

 

نمونه ای از روش های کنترل که درواحدهای تجاری کوچک نیز قابل اجرا می باشد به شرح زیر است :

 

  تمام دریافت های نقدی بی درنگ ثبت شود .

 

  کلیه دریافت های نقدی روزانه به بانک واریز شود .

 

  کلیه پرداخت ها، به استثنای پرداخت های جزئی که از محل تنخواه گردان صورت می گیرد، ازطریق چک انجام شود .

 

  صورت مغایرت بانکی در پایان هر ماه تهیه شود .

 

  از فاکتورهای فروش، سفارش خرید و رسید انباردارای شماره سریال چاپی استفاده شود.

 

  صدورچک در وجه فروشندگان، پس ازحصول اطمینان از مطابقت اقلام فاکتور خرید و رسید انبار انجام شود .

 

  مانده حساب دفترمعین با حساب کنترل دفترکل درفاصله زمانی معینی (مثلاّ درپایان هرماه) تطبیق داده شود و در پایان هر ماه صورت حساب مشتریان تهیه  و برای آنها ارسال گردد .

 

  هرماه صورت های مقایسه ای تهیه گردد، بنحوی که هرگونه مغایرت با اهمیت برای هریک از طبقات درآمد و هزینه را نشان دهد.

 

 

 

کنترل های مهم داخلی درواحدهای تجاری کوچک

 

 درواحدهای تجاری کوچک، اصولا امکان تفکیک وظایف و مسوولیت ها وجود ندارد یا امکان آن بسیارناچیز است . درنتیجه درچنین واحدهایی کنترل های داخلی  ضعیف است، مگر آنکه صاحب سرمایه، خود در فعالیت های اصلی واحد تجاری مشارکت نمایند.

 

نمونه ای از روش های کنترل که درواحدهای تجاری کوچک نیز قابل اجرا می باشد به شرح زیر است :

 

  تمام دریافت های نقدی بی درنگ ثبت شود .

 

  کلیه دریافت های نقدی روزانه به بانک واریز شود .

 

  کلیه پرداخت ها، به استثنای پرداخت های جزئی که از محل تنخواه گردان صورت می گیرد، ازطریق چک انجام شود .

 

  صورت مغایرت بانکی در پایان هر ماه تهیه شود .

 

  از فاکتورهای فروش، سفارش خرید و رسید انباردارای شماره سریال چاپی استفاده شود.

 

  صدورچک در وجه فروشندگان، پس ازحصول اطمینان از مطابقت اقلام فاکتور خرید و رسید انبار انجام شود .

 

  مانده حساب دفترمعین با حساب کنترل دفترکل درفاصله زمانی معینی (مثلاّ درپایان هرماه) تطبیق داده شود و در پایان هر ماه صورت حساب مشتریان تهیه  و برای آنها ارسال گردد .

 

  هرماه صورت های مقایسه ای تهیه گردد، بنحوی که هرگونه مغایرت با اهمیت برای هریک از طبقات درآمد و هزینه را نشان دهد.

 

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...