پیشنهادها ی حسابرسان د اخلی پس از اتمام کار بررسی و ارزیابی واحد مورد رسیدگی

گزارش حسابرس

  یافته ­ها و پیشنهادها

حسابرسان د اخلی پس از اتمام کار بررسی و ارزیابی واحد مورد رسیدگی

حسابرسان د اخلی پس از اتمام کار بررسی و ارزیابی واحد مورد رسیدگی می­توانند یافته­ های خود را تکمیل و هر گونه تغییر لازم را برای بهبود کنترلهای داخلی مشخص کنند. حسابرسان می­توانند از بین راه کارهای ممکن راه کاری را گزینش و ارائه کنند که به نظر آنان مناسبترین است. یافته­های حسابرسان وضعیتهای مشاهده شده معیارهای لازم برای ارزیابی آن وضعیتها اثر مربوط به مسایل و مشکلات مشاهده شده و علتهای به وجود آمدن آن مسایل و مشکلات را در بر می­گیرد.

پیشنهادهای حسابرسان داخلی می­تواند به یکی از چهار شکل زیر ارائه شود:

1- در سیستم کنترل داخلی هیچ تغییری داده نشود. این پیشنهاد در مواقعی ارائه می­شود که سیستم کنترل داخلی به گونه­ای مناسب جوابگوی نیازهای سازمان است و صرفه و صلاح سازمان را نیز در بر دارد. پیشنهادها ی حسابرسان د اخلی

2- سیستم کنترل داخلی سازمان باید یا با تعدیل و اصلاح و یا با افزودن کنترلهای جدید بهبود یابد.

3- حسابرسان داخلی ممکن است پیشنهاد کنند برای برخی خطرها پوشش بیمه­ای مناسبی دریافت شود چون که افزودن سیستم کنترل عملیاتی برای آنها یا غیر عملی است یا غیر ممکن

4- سرانجام حسابرسان داخلی ممکن است به منظور انعکاس تفاوت خطرهای مربوط به برخی سرمایه گذاریها، پیشنهاد کنند تا در نرخ بازده مورد نظر آن سرمایه گذاریها تغییراتی داده شود.

تصمیم گیری درباره این که کدام پیشنهاد انتخاب و ارائه شود کار دشواری است. حسابرسان داخلی اغلب با بدیلها یا ترکیبی از بدیلهای مختلف روبرو هستند که در مقایسه با خطر کلی آثار مشابهی دارند. در مواردی که اثر بدیلها یکسان است در نظر گرفتن ویژگیهای مخاطب پیشنهادها دارای اهمیت است. مخاطب ممکن است یک بدیل را بر سایر بدیلها ترجیح دهد یا بخواهد خودش راه کار را گزینش کند. پیشنهادها ی حسابرسان د اخلی

مرحله (7) گزارشگری

گزارشگری حسابرسی شامل مستند کردن و ارائه نتایج حاصل از اجرای حسابرسی است. بسیاری از حسابرسان بر این باورند که گزارش حسابرس، محصول کار حسابرسی است. آنان می­گویند فرایند حسابرسی برای تولید چنین محصولی طراحی شده است. شهرت و اعتبار حسابرسان داخلی عمدتاً به گزارش آنان بستگی دارد، زیرا، گزارش حسابرس معرف تنها  مورد رسمی از ارائه مهارت و عملکرد حرفه­ای آنان است. پیشنهادها ی حسابرسان د اخلی

گزارش حسابرس، هدفها، دامنه، روشهای کلی، یافته­ها و پیشنهادهای حسابرس را توصیف می­کند. گزارش کتبی حسابرس توسط حسابرسان امضا و معمولاً به هیات مدیره، مدیریت قسمت مورد رسیدگی و کمیته حسابرسی ارائه می­شود. حسابرسان داخلی در پایان هر حسابرسی یک نسخه از گزارش حسابرس را در واحد حسابرسی داخلی بایگانی می­کنند و حسابرسان مستقل نیز غالباً یک نسخه از کلیه گزارشهای حسابرسان داخلی را دریافت می­نمایند.

واحدهای حسابرسی داخلی گوناگون از شیوه­های مختلفی برای تعیین مسئول تهیه گزارش حسابرس استفاده می­کنند. گزارش حسابرسی داخلی به شکل دیگری نیز ارائه می­شود؛ یعنی ارائه شفاهی. این گونه گزارشها معمولاً در یک نشست پایانی به واحد مورد رسیدگی ارائه می­شود. حسابرسان داخلی در این نشست درباره یافته­های با اهمیت حسابرسی با مدیریت واحد مورد رسیدگی گفتگو می­کنند. عضو ارشد گروه حسابرسی، خلاصه­ای از نتایج حسابرسی را ارائه می­کند.

 

واحد مورد رسیدگی برای پاسخگویی به یافته­ها و پیشنهادهای مندرج در گزارش حسابرس، فرصتی در اختیار دارد. همکاری متقابل حسابرسان داخلی و واحد مورد رسیدگی در طول انجام حسابرسی اغلب به ارائه یافته­ها و پیشنهادهای اولیه پیش از صدور گزارش نهایی مینجامد و به واحد مورد رسیدگی این فرصت را می­دهد تا پیش از گزارش نتایج نهایی به صورت رسمی، پاسخ مناسب خود را تهیه کند. حسابرسان داخی ممکن است گزارشهای موقتی را نیز تهیه و ارائه کنند.

 

این گونه گزارشها در طول اجرای حسابرسی تهیه می­شود و در برگیرنده کلیه نکات با اهمیتی است که تا پیش از اتمام کار حسابرسی و تهیه گزارش نهایی به توجه خاص نیاز دارد. این  گزارشها به صورت خلاصه تهیه و در ملاقاتهایی که با مدیریت واحد مورد رسیدگی صورت می­گیرد، مطرح و به شکل یادداشت رئوس مطالب مورد نظر حسابرسان به مدیریت ارائه می­شود. پیشنهادها ی حسابرسان د اخلی

مرحله (8) پیگیری

پس از آن که گزارش حسابرس تحویل و فرصتی مناسب برای پاسخگویی و واکنش قسمت مورد رسیدگی سپری شد، به نظر می­رسد که کار حسابرسی به پایان رسیده است در حالی که چنین نیست و همه کارهای مرتبط با حسابرسی در این زمان به پایان نرسیده است. اوین کاری که باید انجام شود پیگیری حسابرسی است. این مرحله از کار کلاً به سه شکل زیر انجام می­شود:1- مدیریت ارشد با قسمت مورد رسیدگی مشورت می­کند و حسب مورد درباره زمان و چگونگی اعمال پیشنهادهای اصلاحی حسابرس داخلی  تصمیم گیری به عمل می­آید.2- قسمت مورد رسیدگی آن تصمیم­ها را اجرا می­کند

3- حسابرس داخلی پس از سپری شدن مدت زمان مناسب بعد از تکمیل حسابرسی قسمت مورد رسیدگی را از لحاظ چگونگی اعمال پیشنهادهای اصلاح و دستیابی به نتایج مورد انتظار و یا عدم اعمال پیشنهادهای حسابرسی و قبول مسئولیت آن توسط مدیریت و هیات مدیره بررسی و کنترل می­کند.

برخی حسابرسان اعتقاد دارند که همه مراحل پیگیری باید از سوی مدیریت قسمت مورد رسیدگی انجام شود. این گروه از حسابداران معتقدند درگیری مستقیم حسابرسان در پیگیریها آنان را در فرایند تصمیم گیری واحد مورد رسیدگی درگیر می­کند و واحد مورد رسیدگی برای اعمال پیشنهادهای حسابرس بی جهت تحت فشار قرار می­گیرد. برخی بر این باورند که حسابرسان داخلی اصولاً نباید پیشنهادی را ارائه کنند بلکه بیشتر باید راه کارهای گوناگون را برای رفع مشکلات مشاهده شده در سیستم کنترل داخلی برشمارند.

 

پیروان این نظریه می­گویند استقلال  حسابرسان داخلی از عملیات واحد مورد رسیدگی در مقایسه با موارد ارائه پیشنهادها به مراتب بیشتر می­شود. در بیشتر موارد، پیگیری به صورت ترکیبی از این شکلها انجام می­شود. قسمتهای مورد رسیدگی معمولاً درباره پیشنهادهای حسابرسان به صورت کتبی پاسخ می­دهند به ویژه در مواردی که با یافته­های حسابرسان توافق ندارند. مدیران رده بالاتر از مدیریت قسمت مورد رسیدگی به کمک آن مدیریت تدبیری برای رفع مشکل یا مشکلات مشاهده شده می­اندیشند و ممکن است از حسابرسان داخلی بخواهند تا آن راه حل یا راه حلها را بررسی کنند. پیشنهادها ی حسابرسان د اخلی

مرحله (9) ارزیابی حسابرسی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...