پرونده حسابرسی

جدول ارزیابی ریسک حسابرس
جدول ارزیابی ریسک حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
عدم ابطال بخشنامه شماره 46502-27/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی
عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی
سپتامبر 30, 2017
پرونده حسابرسی

پرونده حسابرسی

 

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی

پرونده حسابرسی

فهرست اصلي پرونده جاري
موضوع: فهرست اصلي پرونده جاري
نام صاحبكار : پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
شماره كار : …………………………………………
تاريخ ترازنامه : ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نام مدير فني : ……………………………………

نا م سرپرست كار : ………………………………

شماره جدول شــــــــــــــــــــــرح شماره جدول شـــــــــــــــــــــــرح
۱۰۰

۱۰۰۰
۱۰۵۰
۱۱۰۰
۱۲۰۰
۱۳۰۰
۱۴۰۰
۱۵۰۰
۱۶۰۰
۱۶۵۰
۱۷۰۰
۱۷۵۰
۱۸۰۰
۱۸۵۰
۱۹۰۰ صورتهاي مالي، تراز، گزارش فعاليت هيات مديرهبرنامه ريزي و كنترل
گزارش تكميل حسابرسي
گزارش نكات عمده در پرونده حسابرسی
نكات انتقالي به دوره‌هاي آتي
نكات معوق
چك ليست بررسي عمليات حسابرسي
توضيحات صاحبكار
نامه مديريت
تاييديه مديران
جدول زمانبندي شده ارائه اطلاعات و مدارك مورد نياز حسابرسي
برنامه ريزي و کنترل
برنامه زمانی مراحل کار
خلاصه ساعات كار (بودجه واقعي)
برگ تخصيص ساعات كار ماه
برنامه حسابرسي برنامه ريزي و كنترل
۴۵۰۰
۴۷۰۰
۴۹۰۰ دارائيهای جاری
حسابها و اسناد دريافتني
موجوديهاي بانكي و وجوه نقد
ساير دارائيهاي جاري
۵۰۰۰
۵۱۰۰
۵۲۰۰
۵۳۰۰
۵۴۰۰ شركتهاي عضو گروه و شركتهاي وابسته
سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي و وابسته
مانده حساب شركتهاي گروه
جداول تلفيق
پرسشنامه‌هاي حسابرسي شركتهاي فرعي
برنامه حسابرسي تلفيق

۵۵۰۰
۵۶۰۰
۵۷۰۰
۵۸۰۰
۵۸۵۰
۵۸۶۰
۵۸۷۰ صورت حساب سود و زيان
فروش كالا و خدمات ارائه شده
خريد و هزينه‌ها
قيمت تمام شده
خالص ساير درآمدها و هزينه‌ها
اقلام غير مترقبه
تاثير تغيير در رويه‌هاي حسابداري
تصحيح اشتباه اساسي

۲۰۰۰
۲۰۵۰
۲۱۰۰
۲۲۰۰
۲۳۰۰
۲۴۰۰ بررسي كلي / تحليلي
برنامه رسيدگي كلي صورتهاي مالي
سطح اهميت
يادداشتهاي بررسي تحليلي
خلاصه ۵ ساله صورتهاي مالي
بررسي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
چك ليست تداوم فعاليت

۵۸۸۰ صورت جريان وجوه نقد
جداول

۲۵۰۰
۲۶۰۰
۲۷۰۰
۲۸۰۰
۲۹۰۰ سرمايه، اندوخته‌ها و صورتجلسات هيات مديره و مجامع عمومي
سرمايه
سود و زيان و سود و زیان انباشته
اندوخته‌ها
صورتجلسات هيت مديره و مجامع عمومي
پيگيري تكاليف مجمع
۵۹۰۰
۵۹۱۰
۵۹۲۰
۵۹۵۰ ساير موارد مستلزم افشاء
تعهدات و بدهيهاي احتمالي، حسابهاي انتظامي
نامه درخواست اطلاعات از مشاوران حقوقي
معاملات با اشخاص وابسته
ساير موارد

۶۰۰۰
۶۰۲۰
۶۰۵۰
۶۱۰۰ حسابداري
تعديلات بعد از تراز آزمايشي
كاربرگ تهيه صورتهاي مالي
صورت ريز تعديلات پيشنهادي حسابرسان
ساير كاربرگهاي حسابداري

۳۰۰۰
۳۸۰۰
۳۹۰۰ بدهيها
حسابها و اسناد پرداختني، پيش دريافتها و ذخائر
ماليات
تسهيلات مالي دريافتي

۶۵۵۰
۶۵۶۰
۶۶۰۰
۶۷۰۰ نكات مورد سئوال و يادداشتها
صورت ريز نكات عمده
صورت ريز نقاط ضعف كنترلهاي داخلي
جدول تاييديه‌ها
تاييديه‌هاي ارسالي در پرونده حسابرسی

۴۰۰۰
۴۱۰۰
۴۲۰۰
۴۲۵۰
۴۳۰۰ دارائيها
دارائيهاي ثابت
سرمايه گذاريها
دارائيهاي نامشهود
ساير دارائيهاي غير جاري
موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است