نکات مهم تسهیلات مالی دریافتی

نکات مهم تسهیلات

نکات مهم تسهیلات مالی دریافتی
هنگام دریافت تسهیلات مالی
بد-وجه نقد X معادل وجه نقد دریافتی
بد-پیش پرداخت بهره سنوات آتی X معادل سود و کارمزد سنوات آتی
بس-تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X معادل حصه کوتاه مدت اصل وام

بس-تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X معادل حصه بلندمدت اصل وام
بس-تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل سود و کارمزد سنوات آتی

 

نکات مهم تسهیلات مالی دریافتی

 

شرکتی در آبان سال مالی ۱۳۸۵ تسهیلاتی به مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال به نرخ ۱۰% دریافت می کند. سود و کارمزد سنوات آتی تسهیلات برابر ۱۰۰ ریال می باشد. در تاریخ دریافت وام از تسهیلات مزبور ۷۰۰ ریال کوتاه مدت می باشد.
ثبت شماره ۱)
وجه نقد ۱۰۰۰ معادل وجه نقد دریافتی
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۱۰۰ معادل سود و کارمزد سنوات آتی
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۷۰۰ معادل حصه کوتاه مدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت ۳۰۰ معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۱۰۰ معادل سود و کارمزد سنوات آتی

هنگام پرداخت اقساط و تحقق بهره به صورت همزمان
ثبت پرداخت قسط
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات

نکات مهم تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد X

ثبت تحقق بهره
هزینه های مالی X معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی X

نکات مهم تسهیلات مالی دریافتی

در واقع هنگام انعکاس در ترازنامه پیش پرداخت بهره سنوات آتی به عنوان سود و کارمزد سنوات آتی از مانده تسهیلات کسر شده و مبلغ خاص در ترازنامه منعکس می شود.
از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره ۲۰۰ ریال پرداخت می گردد.
علاوه بر این شرکت ۱۵ ریال بهره مربوط به سال ۱۳۸۵ را شناسایی و تماماً پرداخت می کند.
ثبت شماره ۲)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۲۰۰ معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۱۵ معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد ۲۱۵

ثبت شماره ۳)
هزینه های مالی ۱۵ معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۱۵
دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده خالص تسهیلات برابر ۸۰۰ و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر ۸۵ می باشد.
تغییر طبقه بندی از بلندمدت به کوتاه مدت
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X

در تاریخ ترازنامه از مبلغ تسهیلات ۷۵۰ ریال کوتاه مدت می باشد.
بنابراین باید طی یک ثبت این تغییر طبقه بندی را باید انجام داد.
ثبت شماره ۴)
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت ۲۵۰
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۲۵۰

 

نکات مهم تسهیلات مالی دریافتی

سال مالی ۱۳۸۶

از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره ۲۵۰ ریال پرداخت می گردد.
علاوه بر این شرکت ۴۵ ریال بهره مربوط به سال ۱۳۸۶ را شناسایی ولی به علت سررسید نشدن قسط در سال ۱۳۸۶ (سررسید قسط در سال ۱۳۸۷ می باشد) مبلغ بهره پرداختی شرکت ۳۵ ریال است.
ثبت شماره ۵)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۲۵۰ معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۳۵ معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد ۲۸۵

ثبت شماره ۶)
هزینه های مالی ۳۵ معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۳۵

هنگام تحقق بهره بدون پرداخت آن در پایان سال مالی ۱۳۸۶

ثبت شماره ۷)
هزینه های مالی ۱۰ معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۱۰

دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده تسهیلات برابر ۵۵۰ و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر ۴۰ می باشد.
در تاریخ ترازنامه تسهیلات تماماً کوتاه مدت می باشد.
ثبت شماره ۸)
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت ۵۰
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۵۰

سال مالی ۱۳۸۷
دوستان فرض کنید اتفاقات زیر در سال مالی ۱۳۸۷ رخ بدهد.
بازپرداخت مابقی تسهیلات مالی دریافت شده در سال ۱۳۸۵
دریافت وام به مبلغ ۴۰۰ ریال در پایان سال مالی ۱۳۸۷ که از این بابت هیچ گونه بهره ای شناسایی نشده است. سود و کارمزد سنوات آتی این وام ۸۰ ریال می باشد و قرار است که ۳ سال دیگر در یک قسط پرداخت شود.
ثبت شماره ۹)

تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت ۵۵۰ معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۵۰ معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات

نکات مهم تسهیلات مالی دریافتی

وجوه نقد ۶۰۰

ثبت شماره ۱۰)
هزینه های مالی ۴۰ معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۴۰

ثبت شماره ۱۱)
بد – وجوه نقد ۴۰۰ معادل وجه نقد دریافتی
بد – پیش پرداخت بهره سنوات آتی ۸۰ معادل سود و کارمزد سنوات آتی
بس-تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت ۴۰۰ معادل حصه بلندمدت تسهیلات
بس-تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی ۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...