معافیت مالیاتی پنجاه درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

قانون

ماده 92. پنجاه درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

ماده 101[2]. درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84)[3] این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1. در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورتی فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

معافیت مالیاتی پنجاه درصد حقوق

تبصره 2. در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود

[1]به موجب بند (30) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده (92) قانون حذف شد.معافیت مالیاتی پنجاه درصد حقوق

تبصره ماده 92. بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

[2] – به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/94،  تبصره این ماده به تبصره 1 تبدیل و تبصره 2 به این ماده الحاق گردید.

[3] – بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 مصوب 24/12/1395: میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (000/000/180) ریال تعیین می‌گردد.معافیت مالیاتی پنجاه درصد حقوق

[1] – به موجب بند (30) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/1394، تبصره ماده (92) قانون حذف شد.

تبصره ماده 92. بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

معافیت مالیاتی پنجاه درصد حقوق

[1] – به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/94،  تبصره این ماده به تبصره 1 تبدیل و تبصره 2 به این ماده الحاق گردید.

[1] – بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 مصوب 24/12/1395: میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (000/000/180) ریال تعیین می‌گردد.معافیت مالیاتی پنجاه درصد حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...