قرارداد حسابرسي مالياتي

قرارداد حسابرسي مالياتي

این قردارد به درخواست شرکت ….. ودر اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم

مصوب 27/11/1380 بين شركت …………………به نشاني ……………………….و موسسه حسابرسي………. به نشاني ………. كه از اين پس به ترتيب شركت و موسسه ناميده مي شوند با شرايط زير منعقد مي گردد:

قرارداد حسابرسي مالياتي

1- موضوع قرارداد
انجام حسابرسي مالياتي سال/دوره مالي منتهي به ………………و ارائه گزارش طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه و ابلاغ گرديده است.

2- تعهدات موسسه
تعهدات موسسه عبارت است از انجام حسابرسي مالياتي بر اساس مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و مقررات مربوط و استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش طبق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور مشتمل بر:1-2- اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

تجدید نظر مالیاتی

تجدید نظر مالیاتی

2-2- تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط.
3-2- اظهارنظر نسبت به مالياتهاي تكليفي كه شركت به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.
4-2- ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور، تعيين گرديده است.

قرارداد حسابرسي مالياتي

3- تعهدات شركت
1-3- ارائه تصوير اظهارنامه مالياتي كه در مهلت قانوني تهيه و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم شده است.2-3- شركت ضمن ارائه كليه اطلاعات، اسناد، مدارك و دفاتر (‌دستي يا رايانه اي) مورد نياز جهت عمليات حسابرسي مالياتي، حسب درخواست موسسه،‌محل ، امكانات و تسهيلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختيار كاركنان موسسه قرارداده و همكاريهاي لازم را به منظور اجراي هر چه بهتر موضوع قرارداد (از جمله معرفي نماينده موسسه به اداره مالياتي مربوط جهت اخذ اطلاعات و مستندات مورد نياز) با موسسه به عمل خواهد آورد.

آرمان پرداز

آرمان پرداز

3-3- ارائه تاييديه اي توسط مديريت شركت درباره اطلاعاتي كه در ارتباط با حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه توسط موسسه تهيه شده به حسابرس داده مي شود.
4-3- پرداخت حق الزحمه طبق بند 3-4 و ساير هزينه هاي موضوع بند 2-4 قرارداد به موجب صورتحساب موسسه.

4- حق الزحمه
1-4- حق الزمه حسابرسي بر اساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجراي موضوع قرارداد، مبلغ …………………..ريال مي باشد.
2-4- ساير هزينه هاي مترتب بر عمليات حسابرسي مانند كارشناسي و اياب و ذهاب، هزينه مسافرت، خوراك و اقامت به عهده شركت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردي كه مستقيماً توسط شركت تامين مي شود) در صورتحساب درج خواهد شد.

قرارداد حسابرسي مالياتي
3-4- حق الزحمه فوق به صورت زير قابل پرداخت است:
الف- 50 درصد در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پيش پرداخت.
ب- 50 درصد مابقي به انضمام ساير هزينه هاي جنبي موضوع بند 2-4 پس از ارائه گزارش حسابرس مالياتي.
5- ساير موارد
1-5- مهلت انجام حسابرسي موضوع اين قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد و وصول پيش پرداخت موضوع ماده 4 قرارداد لغايت ……..روز قبل از مهلت تبصره يك ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد كه حسابرس تعهد مي نمايد گزارش رسيدگي را قبل از انقضاي مهلت مذكور به شركت تسليم نمايد.
2-5- هر نوع اختلاف طرفين در اجراي مفاد اين قرارداد از طريق ارجاع به هيات داوري مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد.

3-5- اگر به عللي خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين، انجام تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع اين قرارداد امكانپذير نباشد، مادام كه علل مزبور ادامه دارد عدم انجام تعهداتي كه متاثر از اين عوامل است، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نمي شود.قرارداد حسابرسي مالياتي

4-5- شركت از هر پرداخت منحصراً به ميزان 5% ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم را كسر خواهد نمود. شركت به منظور رعايت مفاد قانون مذكور تعهد مي نمايد كه 5% مكسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانوني منحصراً طي يك فيش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده و اصل فيش واريز مربوطه را حداكثر ظرف مدت يك هفته از هر پرداخت به موسسه تحويل دهد.

 

چنانچه در اثر عدم اجرا و يا تاخير در اجراي مقررات قانوني و تعهدات فوق الذكر از طرف شركت، موسسه مشمول پرداخت جرائم مصرحه در قانون مالياتهاي مستقيم گردد، پرداخت تمامي اين گونه جرايم به عهده شركت مي باشد.قرارداد حسابرسي مالياتي
5-5- اين قرارداد در ……….نسخه كه هر نسخه آن در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ …………………به امضاي طرفين قرارداد رسيده و رعايت مفاد آن براي طرفين الزام آور است.

قرارداد حسابرسي مالياتي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...