نحوه ثبت عملیات حسابداری در دفتر مهندسین مشاور

حسابداری

نحوه ثبت عملیات حسابداری در دفتر مهندسین مشاور

 

 

فرض شود مؤسسه دولتی الف ارائه خدمات مهندسی جهت طراحی کامل ساختمانها را به مناقصه بگذارد و مهندسین مشاور ب در این مناقصه شرکت نماید. مبلغ این خدمات 70000000 ریال باشد و شرکت­کنندگان در مناقصه باید 35000000 ریال به عنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مؤسسه دولتی ارائه دهند. نحوه ثبت عملیات حسابداری چنین است:عملیات حسابداری

فرض شود مهندسین مشاور ب برنده مناقصه گردند و با آنها قرارداد منعقد گردد. در متن قرارداد حدود خدمات مهندسی که در چند مرحله انجام می­پذیرد روشن می­گردد:

الف) مرحله اول شناسایی  و بررسیهای مقدماتی و تهیه گزارش توجیهی و نقشه­ها و برآوردهای مقدماتی و برنامه کار

 

عملیات حسابداری

ب) مرحله دوم شامل تهیه طرح و نقشه­های اجرایی و محاسبات فنی و برآورد قطعی براساس مصوبات مرحله اول و تهیه آن قسمت از اسناد مناقصه، گزارش مالی و مرحله دوم و برنامه مالی و اجرای کار در مرحله سوم.

 

 

ج) مرحله سوم شامل انجام عمل مناقصه و نظارت بر اجرای کار و اظهارنظر در مورد دعاوی احتمالی پیمانکار، تهیه گزارش جامع

حق­الزحمه مهندسین مشاور در هر مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

در مرحله اول: 25% به عنوان پیش­پرداخت در مقابل ضمانتنامه

25% حق­الزحمه مرحله اول پس از انقضای نصف مدت انجام مرحله اول

25% حق­الزحمه پس از تسلیم گزارش مرحله اول

بقیه حق­الزحمه مرحله اول پس از تصویب گزارش و مدارک کامل آن مرحله

ضمناً ضمانتنامه مربوط به 25% پیش­پرداخت این مرحله پس از تصویب گزارش مرحله اول آزاد خواهدشد.

ضمانتنامه حسن انجام تعهدات در مورد مهندسین مشاور 10% از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار مهندس مشاور کسر و نگهداری می­شود و در صورت عدم انجام تعهدات مهندس مشاور و یا خاتمه­دادن به قرارداد به علت قصور مهندس مشاور در انجام تکالیف به نفع کارفرما ضبط می­گردد.عملیات حسابداری

وجه­الضمان دریافتی پس از خاتمه هر مرحله و تصویب گزارش آن مرحله آزاد خواهد شد.

در مرحله نظارت بر کار پیمانکاری که به عهده مهندس مشاور واگذار شده باشد، نصف مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات در مرحله نظارت پس از خاتمه تحویل موقت کار و تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی کار مسترد خواهد شد.

مثال 1-2: قرارداد منعقده بین مهندسین مشاور ب با مؤسسه دولتی الف در سه مرحله به شرح زیر می­باشد:

مرحله اول 200000000 ریال مرحله دوم 350000000 ریال مرحله سوم 150000000 ریال

 

عملیات حسابداری

پس از انعقاد قرارداد، ضمانتنامه شرکت در مناقصه باطل می­گردد.

 

فرض کنیم 25% مرحله اول به عنوان پیش­پرداخت در قبال ضمانتنامه به مهندسین مشاور پرداخت می­گردد و سپس سایر حق­الزحمه­ها در مرحله اول پرداخت می­شود نحوه ثبت در دفتر مهندسین مشاور چنین است:

عملیات حسابداری

 

اولین صورت وضعیت ارسال می­گردد: 50000000=25%×200000000

کسور قانونی در مورد مهندسین مشاور به شرح زیر می­باشد:عملیات حسابداری

  1. 10% سپرده حسن انجام تعهدات از هر صورت وضعیت به طور ناخالص

5000000=10%×50000000

  1. بیمه مکسوره از صورت وضعیت مهندسن مشاور به استناد بخشنامه­های شماره 5550/54/16300-1 مورخ 22/2/63 و 2800/54/6772-1 مورخ 28/6/64 و 4243/54/8701-1 مورخ 5/12/69 سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر می­باشد:

12% از هر صورت وضعیت حق بیمه سهم کارفرما

3.6% از هر صورت وضعیت حق بیمه سهم مهندس مشاور

بیمه سهم مهندس مشاور 1800000=3.6%×50000000

  1. مالیات 5% به استناد ماده 1041 قانون مالیاتهای مستقیم

2500000=5%×50000000

  1. کسر پیش دریافت از هر صورت وضعیت
  2. 2 درهزار صندوق کارآموزی معاف می­باشند.عملیات حسابداری

هنگام ارسال صورت وضعیت و پرداخت آن توسط کارفرما، ثبت آن در دفتر مهندسین مشاور به شرح زیر است:

پرداخت صورت وضعیت دوم بر مبنای 25% بعدی مانند اولین پرداختی صورت می­پذیرد.

کارفرما ضمانتنامه پیش­پرداخت را به میزان هر صورت وضعیت کاهش می­دهد.

آخرین صورت وضعیت مرحله اول برای کارفرما ارسال می­گردد.

100000000=100000000-200000000

10000000=10%×100000000    10%

مالیات 5000000=5%×100000000

بیمه 3600000=3.6%×100000000

آخرین قسط پیش­دریافت16666666=(16666667×2)-50000000

 

عملیات حسابداری

با پرداخت آخرین صورت وضعیت مرحله اول و تصویب گزارش آن توسط کارفرما، ضمانتنامه پیش­پرداخت ابطال می­گردد و وجه­الضمان این مرحله آزاد می­شود. نحوۀ ثبت در دفاتر مهندسین مشاور چنین است:

عملیات حسابداری

 

مهندسین مشاور کلیه هزینه­هایی که در ارتباط با این پروژه انجام می­دهد مانند هزینه پرسنلی، ملزومات و لوازم و غیره ا می­تواند در دفاتر معین برحسب هر طرح نشان دهد. عملیات مراحل دوم و سوم مانند مرحله اول در دفاتر مهندسین مشاور ثبت می­گردد.عملیات حسابداری

فرض شود کارکنانی که در این پروژه کار می­کنند تابع قانون کار می­باشند و 30% حق بیمه (7% سهم کارمند و 23% سهم کارفرما) مبلغ 10000000ریال باشد. در این حالت مهندسین مشاور برای اخذ مفاصا حساب با سازمان تأمین اجتماعی به آن سازمان مراجعه می­نمایند. چون از هر صورت وضعیت کارفرما 15.6% از آن (3.6% سهم پیمانکار و 12% سهم کارفرما) کسر می­گردد و حال اگر 30% حق بیمه­های مکسوره بیشتر از 3.6% صورت وضعیت باشد، مابه­التفاوت آن باید به سازمان مذکور پرداخت تا مفاصا حساب اخذ گردد.عملیات حسابداری

مهندسین مشاور پس از آنکه صورت سود و زیان سال را به دست آورند، کلیه پیش­پرداخت مالیات را از مالیات سال مذکور کسر می­نمایند و مابه­التفاوت آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می­نمایند، بنابراین حساب مذکور در پایان دوره مالی بسته می­شود. حال اگر مالیات سال کمتر از پیش­پرداخت مالیاتها باشد، مانده آن به سالهای بعد انتقال خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...