شرکت حسابداری نمونه

مشاوره مالیاتی
مشاوره مالیاتی برتر
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
وظایف مشاور مالی
وظایف مشاور مالی:
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
خدمات شرکت حسابداری

خدمات شرکت حسابداری نمونه

 شرکت حسابداری نمونه

شرکت حسابداری نمونه به عمل نگهداری و تجزیه و تحلیل سوابق مالی اشاره دارد. این فرآیند به عنوان فرآیند سیستماتیک ضبط، دسته بندی، تایید و خلاصه معاملات مالی تعریف شده است. کار شرکت حسابداری نمونه طبقه بندی حرفه ای از فردی است که آموزش های لازم و رسمی را برای انجام وظایف مربوط به حسابداری به دست آورده است.  شرکت حسابداری سود و زیان مربوط به یک کسب و کار را با نشان دادن دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برای سازمان نشان می دهد.یکی از وظایف شرکت حسابداری ایجاد یک دفترچه عمومی و صورتهای مالی، طبقه بندی معاملات، ایجاد و مدیریت بودجه، ثبت مالیات و ایجاد کنترل های مالی.

شرکتهای حسابداری برای شرکتها خدمات حسابداری به دو نوع تقسیم می شود

 

حسابداری مدیریت (یا حسابداری مدیریت) و حسابداری مالی است. حسابداری مدیریت اشاره به کمک به مدیران کسب و کار را درک و کار می کند. توابع شامل کار با تیم مدیریت برای پیش بینی و گزارش سودآوری، سازماندهی چارچوب برای کمک به مدیران در بخش های مختلف، پیگیری بودجه و اهداف خود، کنترل (که روند نظارت و ارائه بازخورد برای معاملات مالی در حال انجام)، و تصمیم گیری – ساخت (که فرایند ارزیابی و انتخاب از میان روشهای جایگزین است). حسابداری مالی به ثبت  دقیق معاملات به منظور گزارش بدهی های مالی شرکت و به ذینفعان خارجی از طریق گزارش درآمد یا ترازنامه اشاره دارد.

شرکت حسابداری نمونه

کار  شرکت حسابداری نمونه در حوزه حسابداری مالی به شرح ذیل می باشد

محاسبه درآمد و هزینه سازمان

دستمزد در حال اجرا

محاسبه مبلغ مالیاتی که از سوی سازمان پرداخت می شود و درخواست بازپرداخت می دهد

تهیه صورتهای مالی ماهانه و سالیانه

انجام ممیزی (داخلی و خارجی)

شناسایی خطرات مالی یا بی نظمی

تحقیق در مورد تلفات یا تقلب (در صورت وجود)

مشاوره در بودجه بندی به منظور افزایش سود

کمک به شرکت های ورشکسته

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است